mail-2 مطالبه وجه سفته - جستجوی وکیل دادگستری info@asalaw.ir

 phone مطالبه وجه سفته - جستجوی وکیل دادگستری (021) 22350512

سفته را می توان به دو روش وصول نمود:

1-از طریق اجرای اسنادرسمی:

سفته سندی لازم الإجراست و لذا از طریق اداره ثبت اسناد رسمی قابل پیگیری است.به این صورت که دارنده با مراجعه به اداره ثبت و ارائه سفته، تقاضای توقیف اموال مسئول سفته را می نماید. برای استفاده از این روش وصول توجه به دو نکته ضروری است:

الف-دارنده سفته باید اموالی از مسئول سفته به اداره ثبت معرفی نماید.

ب-هیچگونه ادعایی نسبت به این اموال نباید وجود داشته باشد.

2-از طریق مراجع قضایی:

دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه مسئول یا مسئولان سفته اقامه دعوی می کند. در صورتی که دارنده علیه صادرکننده سفته اقامه دعوی کند و حکم محکومیت او صادر شود و اموالی از او یافت نشود، می توان به استناد " قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی " تقاضای بازداشت وی را نمود.

نکته:دارنده برای استفاده از مزایای قانونی مثل خسارت تأخیر تأدیه، توقیف اموال قبل از صدور حکم و... باید در سررسید سفته وجه آن را مطالبه نماید و در صورت عدم پرداخت، باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، علیه صادرکننده در دادگاه واخواست دهد.

 

آدرس پستی:

تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی پلاک 11 طبقه سوم واحد17

راه های ارتباطی آسا:

همین حالا در خبرنامه آسا عضو شوید

vakilyab مطالبه وجه سفته - جستجوی وکیل دادگستری