قرار تامین التزام معرفی نوبه ای به مرجع قضایی

قرار تامین التزام معرفی نوبه ای به مرجع قضایی

معرفی نوبه ای متهم به مرجع قضایی: در میان قرار های تامین، از قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام نام برده شده. این تامین از تامین های التزام به حضور و عدم خروج از حوزه ی قضایی شدید تر است. در این مطلب می خواهیم به بررسی این تامین بپردازیم.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

تامین التزام به معرفی نوبه ای چیست؟

با صدور این قرار متهم به دو چیز متعهد می شود:

  1. متهم متعهد به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی می شود.
  2. تعهد دوم متهم حضور نزد مقام قضایی در صورت احضار است.

با تخلف متهم از هر یک از این تعهدات، باید وجه التزام تعیین شده توسط مقام قضایی را بپردازد. 

اگر متهم از پذیرش این قرار امتناع کند، برای او قرار کفالت صادر می شود. این تصمیم چون تشدید تامین محسوب می شود، از سوی متهم قابل اعتراض است.

 

شرایط وصول وجه التزام را بررسی کنیم:

در شرایط زیر وجه التزام از متهم دریافت می شود:

  1. هر گاه متهم در زمان های تعیین شده، خود را به مرجع قضایی یا انتظامی معرفی نکند.
  2. هرگاه متهم احضار شود. احضاریه به او ابلاغ واقعی شده باشد. متهم بدون عذر موجه تزد مقام قضایی حاضر نشود. 

در هر یک از شرایط گفته شده، دادستان دستور اخذ وجه التزام را صادر می کند. این دستور ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو است. 

اگر متهم مدعی شود که پس از پذیرش قرار معسر شده، دادگاه به ادعای اعسار او رسیدگی می کند. اگر اعسار او پذیرفته شود از پرداخت وجه التزام معاف می گردد.

 

اگر متهم پس از صدور دستور دادستان حاضر شد تکلیف چیست؟

اگر متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و پیش از دریافت کامل وجه، یعنی اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود. دادستان با رفع اثر از دستور خود، دستور اخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت اعتبار قرار تامین صادر شده به قوت خود باقی می ماند. اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی شود. در این صورت اعتبار قرار تامین هم به قوت خود باقی می ماند.

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.22350512