توقیف اموال از طریق مهریه

توقیف اموال از طریق مهریه

در این مطلب ، به شرایط و مراحل توقیف اموال از طریق مهریه می پردازیم.

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

جهت توقیف اموال مرد از طریق مهریه ، ابتدا لازم است طریقه اجرا گذاشتن مهریه را بدانید.

 

” مراحل مطالبه ی مهریه  ” 

 

در حال حاضر، با توجه به اینکه سند ازدواج، یک سند رسمی است، مطالبه ی مهریه باید ابتدا از طریق دایره ی اجرای اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام شود.

سپس در صورتی که امکان وصول مهریه از این طریق فراهم نباشد و مرد مالی جهت توقیف نداشته باشد، زن می تواند به دادگاه مراجعه نموده و مهریه خود را از این طریق مطالبه کند. در ادامه هر یک از مراحل را شرح می دهیم.

 

 

 

 

به اجرای گذاشتن مهریه از طریق اداره اجرا

قدم اول در مطالبه مهریه، مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی است.

در تهران اداره پنجم اجرای اسناد رسمی این امر را بر عهده دارد.

در گذشته می توانستید برای مطالبه مهریه به اختیار به دادگاه و یا اداره اجرای ثبت مراجعه نمود ولی در حال حاضر ، در مرحله اول صرفا می توان به اداره اجرای اسناد رسمی (اداره پنجم) ثبت اقدام نمود.

 

1)برای توقیف اموال از طریق مهریه : ثبت نام در سامانه ثنا

در قدم اول برای شروع کار لازم است در سامانه ثنا ثبت نام نمایید. اگر سابقا در این سامانه ثبا نام کرده اید، نیاز به ثبت نام مجدد وجود ندارد.

برای ثبت در سامانه ثنا لازم است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

 

2) مراجعه به دفتر ازدواج 

در قدم بعد ، با همراه داشتن اصل عقدنامه یا رونوشت آن و شناسنامه ،  به دفتر ازدواجی که ازدواج کرده اید، برای درخواست اجرای مهریه مراجعه کنید.

در صورتی که نشانی دفتر ازدواج تغییر کرده باشد یا سردفتر فوت کرده باشد، باید به کانون سردفتران ازدواج و طلاق یا اداره ثبت شهر مورد نظر مراجعه نمایید.

پس از مراجعه به دفتر ازدواج، باید به صورت کتبی از سردفتر تقاضای صدور اجرائیه را نمایید.

همزمان با صدور اجراییه می توانید، فرم توقیف اموال و ممنوع الخروجی را نیز تکمیل نمایید. دفتر ازدواج کلیه مدارک شما را اسکن گرفته و به اداره اجرای اسناد رسمی ارسال میکند.

دفتر ازدواج یک نسخه از اجراییه را برای مرد ارسال میکند.

این اجراییه از طریق سامانه ثنا برای زوج ارسال می شود. اگر زوج در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد ، اجراییه به ادرس زوج که در سند ازدواج قید شده است ارسال می شود. حتی اگر زوج در آن ادرس سکونت نداشته باشد ، همچنان اجراییه برای همان آدرس ارسال می شود.

پس از صدور اجرایه برای شما اجراییه صادر می شود و این موضوع به شما نیز ابلاغ می شود.

 

 

3) درخواست از طریق دفاتر پبشخوان مهریه

با توجه به درخواست کتبی که به دفتر ازدواج داده اید، نیاز به درخواست جدیدی برای توقیف اموال و یا ممنوع الخروجی ندارید.

ولی اگر در ابتدا این درخواست را انجام نداده اید ، می تواند با مراجعه به هر یک از دفاتر پیشخوان مهریه ، درخواست خود را ثبت نمایید.

در حال حاضر تمام درخواست هایی که برای به اجرای گذاشتن مهریه ارسال می شود ، از طریق دفاتر پیشخوان مهریه است. در واقع برخی از دفاتر ازدواج به عنوان دفاتر پیشخوان در حال فعالیت هستند و درخواست های شما را به اداره اجرا ارسال میکنند.

 

 

توقیف اموال از طریق مهریه

 

مطالبه ی مهریه از طریق دادگاه

 

 

در صورتی که شوهر مالی نداشته باشد و وصول مهریه از طریق اداره ی اجرای ثبت ممکن نگردد، زن می تواند از طریق دادگاه مطالبه مهریه نماید.

در این وضعیت ابتدا لازم است درخواست  مختومه شدن پرونده ی ثبتی را مطرح نماید.

نمونه گواهی مختومه کردن پرونده اجرای ثبت

 

جهت مختومه کردن پرونده ، می توایند به یکی از دفاتر پیشخوان مهریه مراجعه کنید و درخواست خود را ثبت کنید.

پس از اخذ این گواهی می توانید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مطالبه مهریه را ثبت نمایید.

در این زمان خانم  با تقدیم دادخواستی، مهریه خود را از دادگاه مطالبه نماید.

گواهی انصراف از جریان ثبتی پرونده، سند ازدواج یا رونوشت آن، شناسنامه ی زوجه باید پیوست دادخواست گردد.

توجه داشته باشید با توجه به اینکه مطالبه ی مهریه مستند به سند رسمی است، امکان درخواست تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست یا در ضمن آن وجود دارد.

 

 

 

مدارک برای اجرا گذاشتن مهریه

 • ثبت نام در سامانه ثنا
  اصل سند ازدواج و یا رونوشت برابر اصل آن
  شناسنامه و کارت ملی زوجه

 

 

امکان مراجعه مستقیم به دادگاه بدون مراجعه به اداره ثبت وجود دارد؟

در حال حاضر خیر همچنین امکانی وجود ندارد.

حتی اگر مرد هیچ مالی ندارد لازم است ابتدا مهریه به اجرا گذاشته شود و پرونده در اداره اجرا مختومه شود و سپس دادخواست مطالبه مهریه داده شود.

 

 

توقیف اموال مرد از طریق مهریه در اداره اجرای اسناد رسمی

زن می تواند برای دریافت مهریه خود اموال مرد را به اداره ی اجرای ثبت یا دادگاه معرفی نماید تا از این طریق مال مرد توقیف شده و وصول مهریه راحت تر باشد.

توقیف اموال به دو طریق انجام می شود.

روش اول:

اگر مالی از مرد می شناسید  می توانید با معرفی پلاک ثبتی آن ،درخواست توقیف نمایید.

برای توقیف ماشین، شماره پلاک و برای توقیف ملک، پلاک ثبتی ملک و برای حساب بانکی، شماره حساب و نام بانک لازم است. (این روش سریع تر است)

روش دوم:

اگر مشخصات ملک را نمی دانید، ابتدا درخواست استعلام اموال میکنید. پس از مشخص شدن جواب استعلام، اگر مالی پیدا شد، توقیف کنید.

این استعلام از 3 مرکز گرفته می شود، اداره ثبت املاک ، بانک مرکزی و پلیس راهور.

اداره ثبت به هر یک از این ادارات نامه می زند و اعلام می دارد در صورتی که مرد اموالی دارد ، آن را توقیف نمایید.

آن ادارات نیز در صورتی که مالی از مرد یافت شد ، آن را توقیف میکنند و در پاسخ به استعلام اداره اجرای اسناد اعلام میکنند که مالی از مرد پیدا شده است . در صورتی که مالی از مرد پیدا نشود نیز متعاقبا این امر را پاسخ می دهند.

 

 

توقیف اموال مرد از طریق مهریه در دادگاه

راه دیگری گرفتن مهریه و توقیف اموال مرد ، درخواست توقیف از طریق دادگاه است.

ولی لازم است بدانید برای مراجعه به دادگاه لازم است ابتدا به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه نموده و پرونده خود را مطرح نمایید.

پس از مختومه کردن آن پرونده ، گواهی مبنی بر مختومه کردن پرونده مهریه دریافت میکنید. با این گواهی می توایند دادخواست مطالبه مهریه طرح نماید.

همزمان با دادخواست مطالبه مهریه ، می توانید درخواست تامین خواسته نمایید.

تامین خواسته به معنای درخواست توقیف اموال مرد قبل از صدور رای و به صورت فوری است.

همچنین پس از صدور رای به محکومیت مرد به پرداخت مهریه و تشکیل پرونده اجرایی می توانید درخواست توقیف اموال مرد را داشته باشید.

 

 

تمام اموال مرد را می توان توقیف کرد؟

مسلما خیر. برخی از اموال مستثنیات دین تلقی می شوند. یعنی امکان توقیف آنها برای وصول دین وجود ندارد. این اموال عبارتند از:

 • منزل مسکونی که عرفاً در شأن شوهر در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری مرد و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج مرد و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز شوهر.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مرد بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 

جهت اخذ وکیل و مشاوره در خصوص توقیف اموال از طریق مهریه با ما تماس بگیرید.22350512 و 26766919

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.