حضانت دختر با چه کسی است؟

حضانت دختر

از آنجا که کودکان بی دفاع ترین موجودات هستند،قانون برای حضانت دختر و پسر قوانینی را در نظر گرفته است. به طور کلی حضانت فرزند قبل از جدایی به عهده پدر و مادر است مگر اینکه پدر و مادر صلاحیت حضانت را نداشته باشند.

 حضانت فرزندان، بعد از جدایی والدین و  بعد از فوت والدین از مهمترین دعاوی است  که در دادگاه خانواده مطرح می شود.

 حضانت دختر و پسر تا سن هفت سالگی، بر عهده مادر آن هاست و بعد از سن هفت سالگی، تا رسیدن به سن بلوغ،با پدر است. اگر در خصوص حضانت پدر اختلاف باشد ، دادگاه در این خصوص تصمیم می گیرد.

 

در این مقاله به بررسی  مسائل پیرامون حضانت فرزند دختر می پردازیم.

 

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

 

حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با چه کسی است؟

برای نگهداری و حضانت فرزند دختر و پسر که والدینشان جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد .

 

 

حضانت فرزند دختر بعد از نه سالگی با چه کسی است؟

 فرزند دختر بعد از سن نه سالگی از حضانت والدین خود خارج می شود .

قانون در خصوص حضانت دختر بعد از نه سالگی تکلیف خاصی تعیین نکرده است . لذا فرزند دختر به محض اینکه به سن نه سال تمام قمری رسید ، خودش می تواند انتخاب کند که می خواهد با کدامیک از والدینش زندگی کند .

به عنوان مثال ، گرفتن حضانت دختر دوازده ساله نیازمند اقدام قانونی نمی باشد ؛ چرا که خود فرزند دختر باید انتخاب کند که می خواهد نزد کدامیک از والدینش باشد .

حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تا سن هفت سالگی به مادر و پس از آن تا زمانی که کودک از حضانت والدین خود خارج شود ، به پدر اختصاص دارد .

در سن بلوغ یعنی در نه سالگی ، دختر از حضانت والدین خود خارج شده و در واقع نه سالگی سن قانونی و اختیار دختر برای تصمیم گیری در خصوص اینکه می خواهد پیش کدام یک از والدین خود زندگی کند محسوب می شود .

 

 

حضانت فرزند دختر پس از طلاق والدین با چه کسی است؟

 در صورتی که والدین از هم طلاق بگیرند ، یا به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ، حضانت فرزند دختر تا رسیدن به سن هفت سالگی با مادر است و پدر در این خصوص حقی نخواهد داشت .

در واقع ، قانونگذار حضانت فرزند دختر و همچنین حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی را به این دلیل بر عهده مادر قرار داده است که عواطف مادری اقتضا می کند که فرزند نزد خودش باشد ؛ همچنین اینکه مادر در این سن قادر است که بهتر نیازهای فرزندان خود را برطرف کند . 

حضانت طفل بعد از 7 سالگی تا سن بلوغ را در صورتی که زوجین اختلاف داشته باشند ، دادگاه حضانت را تعیین میکند .

 

 

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت کلیک کنید.

 

 

حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی با چه کسی است؟

شرایط حضانت فرزند بستگی به نوع طلاق دارد.

طلاق توافقی، لازمه صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، توافق بر کلیه امور مالی و غیر مالی موجود بین زوجین، از جمله حضانت فرزند در صورت وجود است.

بدین نحو که زوجین باید در خصوص حضانت فرزند، با یک دیگر به توافق برسند و آن را به صورت مکتوب به اطلاع دادگاه برسانند.

در صورتی که زوجین در خصوص حضانت توافق نداشته باشند ، نمی توانند طلاق توافقی بگیرند.

 

آیا در خصوص حضانت فرزند دختر در طلاق توافقی، زوجین می‌توانند بر خلاف اصول کلی حضانت توافق کنند؟

بله

مثلا حضانت کودک زیر هفت سال دختر به پدر واگذار شود یا این که حضانت کودک پسر تا پایان 15 سالگی با مادر باشد.

بنابراین حضانت فرزندان بعد از طلاق توافقی، براساس توافق میان زن و شوهر انجام می‌گیرد.

دادگاه در این مورد دخالتی ندارد و همه چیز بر عهده والدین است.

 

 

چه زمانی دادگاه در خصوص حضانت تعیین تکلیف می کند؟

در خصوص حضانت دختر یا پسر دادگاه زمانی تعیین تکلیف میکند که:

  1. والدین در خصوص حضانت توافق نداشته باشند
  2. توافقی که طرفین در خصوص حضانت کرده اند بر خلاف مصلحت طفل باشد.

به طور مثال ، دادگاه اصولا اجازه نمی دهد که والدین حق ملاقات دیگری را سلب کند حتی اگر این امر به توافق باشد. زیرا این موضوع به صلاح طفل نیست.

 

 

قانون مربوط به حضانت دختر

قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده به امور مربوط به حضانت دختر و پسر پرداخته است.

 

 

 

 

مواد قانون حمایت از خانواده در بخش حضانت

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

 

مواد قانون مدنی در بخش مربوط به حضانت دختر و پسر

 

1168 – نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .

1169 – برای نگاهداری اطفال مادرتادوسال ازتاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پس ازانقضاءاین مدت حضانت باپدراست مگرنسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانت
آنهابامادرخواهدبود.

ماده 1170 – اگرمادردرمدتی که حضانت طفل به اواست مبتلابه جنون شود یابه دیگری شوهرکندحق حضانت باپدرخواهدبود.

ماده 1171 – درصورت فوت یکی ازابوین حضانت طفل باآنکه زنده است خواهدبودهرچندمتوفی پدرطفل بوده وبرای اوقیم معین کرده باشد.

ماده 1172 – هیچیک ازابوین حق ندارنددرمدتی که حضانت طفل بعهده آنهااست ازنگاهداری اوامتناع کنددرصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یاتقاضای قیم یایکی ازاقرباویابه تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یاموثرنباشدحضانت
رابه خرج پدروهرگاه پدرفوت شده باشدبه خرج مادر تامین کند .

ماده 1173 – هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد , محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند , اتخاذ کند .

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

1- اعتیاد زیان آور به الکل , مواد مخدر و قمار .

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .

3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق .

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . ( این ماده در تاریخ 11/8/1376 تصویب شده است)
1174 – درصورتی که بعلت طلاق یابهرجهت دیگرابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشندهریک ازابوین که طفل تحت حضانت اونمی باشدحق ملاقات طفل خودراداردتعیین زمان ومکان ملاقات وسایرجزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .
1175 – طفل رانمی توان ازابوین ویاازپدرویامادری که حضانت با اوست گرفت مگردرصورت وجودعلت قانونی .

 

 

جهت مشاوره و اخذ وکیل خانواده و حضانت با ما تماس بگیرید.22350512 و 26766919

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.