حضانت فرزند پسر با چه کسی است؟

حضانت فرزند پسر

قصد داریم در این مقاله، به بررسی سن و شرایط حضانت فرزند پسر بپردازیم.

حضانت فرزندان به دلیل عواطف فراوان پدر و مادر به آنها موضوع بسیار مهمی است که قانونگذار در خصوص آن تعیین تکلیف کرده است تا در این خصوص هم عواطف والدین خدشه‌دار نشود و همه نیازهای فرزندان بخصوص در سن و سال کم تامین شود.

سوال اینجاست که حضانت فرزند پسر در زندگی عادی،پس از طلاق،فوت والدین و ….با چه کسی است؟

 

گروه وکلای آسا در این مقاله به بررسی سن حضانت فرزند پسر می پردازد.

 

 

مطالعه بیشتر در خصوص حضانت

مطالعه بیشتر در خصوص حضانت فرزند دختر

 

 

حضانت فرزند پسر قبل از 7 سالگی با چه کسی است؟

در قانون جدید حمایت از خانواده، حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر سپرده شده است.

 در قانون سابق حضانت فرزند پسر فقط تا سن ۲ سالگی با مادر بود اما در عمل بسیاری از والدین با توافق یکدیگر برای مدت بیشتری حضانت طفل را به مادر می سپردند زیرا مادر بسیار بهتر نیازهای جسمانی و عاطفی کودک را برطرف میکرد.

از این رو مقنن در صدد اصلاح این موضوع برآمد. تا در نهایت حضانت فرزند پسر را تا سن ۷ سالگی به مادر سپرد.

 

 

حضانت فرزند پسر از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با چه کسی است؟

بر اساس قانون حمایت از خانواده،  حضانت فرزند پسر بعد از ۷ سالگی تا رسیدن به سن بلوغ با پدر است.

 و حضانت در این سن حق و تکلیف پدر است.

در صورتی که زوجین در خصوص حضانت فرزند پسر در این سن با یکدیگر اختلاف داشته باشند ، دادگاه حضانت را تعیین میکند.

 

 

حضانت فرزند پسر بعد از سن ۱۵ سالگی با کیست؟

 فرزند پسر پس از رسیدن به سن بلوغ (15 سالگی) از حضانت خارج می شود و خود پسر تصمیم می گیرد که تمایل دارد با چه کسی زندگی کند.

این موضوع در خصوص حضانت دختر یا پسر تفاوتی ندارد.

 

 

دادگاه صالح رسیدگی کننده به امور حضانت کجاست؟

در این مورد دادگاه خانواده است و در جایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه عمومی حقوقی صالح است.
بنا به فوریت و ضرورت در تعیین تکلیف در نگهداری کودک می توان از دادگاه دستور موقت مبنی بر نگهداری موقت از کودک گرفت.
در مدتی که حضانت با پدر یا مادر است طرف دیگر حق ملاقات با طفل را خواهد داشت و نمیتواند وی را از این حق محروم کند.

 

 

در صورت جدایی والدین از یکدیگر حضانت فرزند پسر با چه کسی است؟

 در صورت جدایی والدین از هم ، حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی با مادر است و بعد از سن هفت سالگی ، حضانت فرزند پسر به عهده پدر قرار می گیرد .

در صورتی که در خصوص حضانت اختلاف باشد و برخلاف این امر هر یک از طرفین درخواست حضانت داشته باشند، دادگاه به این موضوع رسیدگی می کند.

 

 

حضانت فرزند پسر  بعد از طلاق توافقی با چه کسی است؟

شرایط حضانت فرزند بستگی به نوع طلاق دارد.

 لازمه صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، توافق بر کلیه امور مالی و غیر مالی موجود بین زوجین، از جمله حضانت فرزند پسر است.

بدین نحو که زوجین باید در خصوص حضانت فرزند، با یک دیگر به توافق برسند و آن را به صورت مکتوب به اطلاع دادگاه برسانند.

در صورتی که زوجین در خصوص حضانت توافق نداشته باشند ، نمی توانند طلاق توافقی بگیرند.

 

 

چه زمانی دادگاه در خصوص حضانت تصمیم می گیرد؟

در خصوص حضانت دختر یا پسر دادگاه زمانی تعیین تکلیف میکند که:

  1. والدین در خصوص حضانت توافق نظر مشترکی نداشته باشند.
  2. توافقی که طرفین در خصوص حضانت کرده اند بر خلاف مصلحت طفل باشد.

به طور مثال ، دادگاه اصولا اجازه نمی دهد که والدین حق ملاقات دیگری را سلب کند حتی اگر این امر به توافق باشد. زیرا این موضوع به صلاح طفل نیست.

 

 

در صورت ازدواج مادر حضانت فرزند پسر با چه کسی است؟

چنانچه مادری که وظیفه حضانت فرزند پسر یا دختر بر عهده او قراردارد، ازدواج کند ، حضانت از او سلب خواهد شد.

 

 

موارد سلب حضانت  از پدر یا مادر چیست؟

 مواردی که موجب سلب حضانت از والدین می شود، عبارت است از:

  • اعتیاد شدید به مشروبات الکی ، مواد مخدر و قمار
  • انجام امورات مفسده انگیز و اعمال غیر اخلاقی( بطوری که همه وی را بدنام بدانند)
  • بیماری روانی (با تشخیص پزشکی قانونی)
  • ایجاد زمینه و وادار کردن کودک به کارهای خلاف شرع و اخلاق (مانند روسپی گری)
  • وادار کردن کودک به گدایی
  • وادار کردن کودک به امر قاچاق
  • عادت به کتک زدن کودک

 

 

مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین چیست؟

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

1- اعتیاد زیان آور به الکل , مواد مخدر و قمار .

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .

3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4- سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق .

5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . 

 

 

 

در صورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند پسر با چه کسی است؟

در صورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند پسر به عهده والد دیگر است و در این خصوص سن فرزند تفاوتی ندارد.

اگر پدر فوت کند ، حضانت فرزند پسر با مادر اوست ، نه اشخاص دیگری همچون پدر بزرگ.

 

 

حضانت فرزند پسر

 

 

 

مواد قانون مدنی در بخش مربوط به حضانت پسر و دختر

 

1168 – نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است .

1169 – برای نگهداری اطفال مادر تا دوسال ازتاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پس ازانقضاء این مدت حضانت با پدراست مگر نسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانت
آنهابامادرخواهدبود.

ماده 1170 – اگرمادر در مدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یابه دیگری شوهرکند حق حضانت با پدر خواهدبود.

ماده 1171 – درصورت فوت یکی ازابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهدبود هرچندمتوفی پدرطفل بوده و برای اوقیم معین کرده باشد.

ماده 1172 – هیچیک ازابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنها است ازنگاهداری او امتناع کند درصورت امتناع یکی ازابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یایکی ازاقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک ازابوین که حضانت بعهده اوست الزام کندودر صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشدحضانت را به خرج پدر وهرگاه پد فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .

ماده 1173 – هرگاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

ماده 1173 – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست , صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد , محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند , اتخاذ کند .

1174 – درصورتی که بعلت طلاق یا به هرجهت دیگر ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند هر یک ازابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است .

1175 – طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدرو یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر درصورت وجود علت قانونی .

 

 

مواد قانون حمایت از خانواده در بخش حضانت

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند.

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

 

 

 

جهت مشاوره و اخذ وکیل  خانواده و حضانت با ما در تماس باشید.22350512 و 26766919

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.