اثبات زوجیت ( اثبات صیغه موقت / ازدواج دائم )

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت یکی از دعاوی است که ممکن است توسط هر یک از زوجین علیه طرف دیگر مطرح شود. همان طور که از نام این دعوا پیداست، خواهان مدعی وجود رابطه ی زوجیت با خوانده است و بار اثبات وجود رابطه زوجیت نیز بر دوش خواهان است.

چرا که دلیل آوردن بر عهده ی کسی است که مدعی وود حق است. در این مطلب به بررسی پیرامون دعوای اثبات زوجیت می پردازیم.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

دعوای اثبات زوجیت:

دعوای اثبات زوجیت یکی از دعاوی است که توسط هر یک از زوجین علیه طرف دیگر ممکن است مطرح شود.

در این موضوع تفاوتی بین ازدواج موقت و ازدواج دائم ندارد.

این دعوا زمانی اقامه می شد  که وجود رابطه ی زوجیت و وقوع ازدواج بین طرفین، مورد انکار زن یا مرد قرار بگیرد.

در ین صورت طرف دیگر باید وجود رابطه ی زوجیت را اثبات نماید. به همین منظور دعوای اثبات زوجیت مطرح می گردد.

خواهان این دعوا کسی است که مدعی وجود رابطه ی زوجیت است و خوانده  دعوا کسی است که وجود رابطه ی زوجیت را انکار می نماید.

به طور مثال اگر علی مدعی است که سولماز همسر او است و سولماز وجود رابطه ی زوجیت با علی را انکار می نماید، علی باید علیه سولماز دعوای اثبات زوجیت را مطرح نماید.

ممکن است دعوای اثبات زوجیت علیه ورثه مطرح شود. چنانچه فردی فوت کند و زنی از راه رسیده و خود را همسر متوفی معرفی نماید و ورثه ادعای زن را نپذیرند، زن باید دعوای اثبات زوجیت را علیه ورثه مطرح نماید. 

 

 

چه کسی باید زوجیت را اثبات کند؟

اقامه ی دلیل بر عهده ی مدعی و خواهان است.

بنابراین بار اثبات زوجیت بر عهده ی کسی است که مدعی وجود رابطه ی زوجیت است.

در واقع این خواهان است که باید دعوا را اثبات نماید. پس هر کسی که مدعی وجود رابطه ی زوجیت با زن یا مردی است، خودش باید دلیل اقامه کرده و دعوا را اثبات نماید.

مانند مثال علی و سولماز که بار اثبات دعوا بر عهده ی علی قرار داشت.

 

حال خواهان یا مدعی به چه دلایلی می تواند استناد نماید؟ در بخش بعدی به این سوال پاسخ می دهیم.

 

اصل بر ازدواج دائم است.

اگر بین زوجین اختلاف باشد که ازدواج دائم بوده است یا موقت، اصل بر این است که ازدواج دائم است و طرفی که مدعی مدت دار بودن ازدواج است باید آن را ثابت کند.

 

 

دلایل اثبات رابطه زوجیت چیست؟

دلایل زیر برای اثبات زوجیت اعم از دائم و موقت کاربرد دارد: 

۱- اقرار

یکی از مهم ترین دلایل در امور حقوقی اقرار است. مطابق قانون مدنی اقرار عبارت است از اخبار به حقی به زیان خود برای دیگری.

یعنی کسی از وجود حقی برای دیگران به ضرر خود خبری بدهد. در رابطه زوجیت نیز چنانچه مرد یا زن از وجود رابطه زوجیت بین خود و دیگری خبر دهد آن رابطه به راحتی به اثبات می رسد.

اقرار می تواند کتبی باشد یا شفاهی، صریح باشد یا ضمنی و در هر صورت اثبات کننده ی زوجیت است.

۲- سند کتبی

یکی از بهترین و موثق ترین راه های اثبات ادعا، استفاده از اسناد کتبی است.

حالت اول سند رسمی است.

در دعوای اثبات زوجیت، سند ازدواج بهترین دلیل بر وجود رابطه زوجیت بین زن و مرد می باشد. ازدواج دائم در تمام موارد و ازدواج موقت در سه مورد زیر باید ثبت گردد:

 • باردار شدن زوجه
 • توافق طرفین
 • شرط ضمن عقد

لازم به ذکر است عدم ثبت ازدواج دائم در تمام موارد و عدم ثبت ازدواج موقت در موارد فوق جرم بوده و مرد به جزای نقدی درجه پنج (بیش از 8 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان) یا حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا 6 ماه حبس) محکوم می گردد.

در مواردی که ازدواج ثبت شده و سند رسمی مبنی بر وقوع ازدواج و وجود رابطه ی زوجیت وجود دارد، اثبات زوجیت کار آسانی است. سند رسمی نمی تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد و تنها ادعای جعل را می توان نسبت به آن مطرح کرد.

چنانچه ازدواج ثبت نشده باشد اما دست نوشته ای عادی میان زن و مرد موجود باشد، این دست نوشته می تواند به اثبات ادعای خواهان کمک کند. اما اعتبار سند رسمی را ندارد و ممکن است مورد ادعای انکار، تردید یا جعل قرار گیرد.  

 

حالت دوم سند عادی است.

سند ممکن است عادی باشد مثلا طرفین خودشان بر روی برگه ای وقوع ازدواج را نوشته و امضا کرده اند. و حتی ممکن است به صورت غیر مستقیم به ازدواج اشاره کرده باشند. مثلا در وصیت نامه شخصی دیگری را همسر خود خطاب کرده باشد.

 

۳- شهادت شهود

از نظر شرعی لازم است که در زمان عقد 2 نفر شاهد باشند. البته اگر شهود وجود نداشته باشد آن عقد خدشه دار نیست.

شهادت شهود نیز می تواند در اثبات رابطه ی زوجیت بسیار موثر باشد.

شهود کسانی می باشند که هنگام وقوع عقد، در مراسم حضور داشته و ناظر عقد ازدواج بوده اند .

برای اثبات زوجیت باید افرادی در زمان ازدواج زوجین حضور داشته اند به عنوان شاهد به دادگاه معرفی شده، سپس در جلسه ی دادرسی حاضر شده و به وجود رابطه ی زوجیت شهادت دهند.  مطابق ماده ی 230 قانون آیین دادرسی مدنی این دعوا با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن اثبات می شود.

 

نکات مهم در شهادت شهود:

 •  اینکه شخصی بگوید من این زن و مرد را دیدم که باهم زندگی میکنند این شهادت بر ازدواج نیست. شاهد یا حتما در زمان عقد لازم است حضور داشته باشد و یا شاهد این باشد که زن و شوهر همدیگر را به لفظ زن و شوهر صدا میکنند.
 • اینکه یک شهادت چقدر اعتبار دارد ، کاملا با نظر قاضی است . ممکن است قاضی شهادت را بپذبرد و یا رد کند.

۴- سوگند خوردن.

در مقایسه با سایر دلایل اثبات زوجیت، سوگند ضعیف ترین دلیل به شمار می رود.

سوگند به دو قسم، سوگند مدعی و منکر تقسیم می شود، سوگند مدعی برای اثبات رابطه زوجیت محدود بوده و کارایی چندانی ندارد.

هر کسی که مدعی ازدواج و یا منکر آن است می تواند از دادگاه درخواست سوگند کند. اینکه آیا سوگند به عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار میگیرد یا خیر، با نظر قاضی است.

۵- معاشرت و هم زیستی

در صورتی که زن و مردی به گونه ای با یکدیگر معاشرت داشته اند، که طبق عرف همه زن و شوهرها آن گونه رابطه دارند، می تواند  قرینه و نشانه ای بر وجود پیوند زناشویی بین آن ها باشد. برای مثال سکونت مشترک طولانی مدت در زیر یک سقف و یا خلوت کردن و … . زیرا در جامعه اسلامی، اصل بر شرعی بودن روابط است .

6- صدا / عکس / فیلم

اینکه آیا با عکس و فیلم و صدا می شود ازدواج را ثابت کرد ، کاملا به این موضوع بستگی دارد که آن عکس و فیلم چه باشد؟ مثلا اگر فیلم مراسم ازدواج باشد، طرف نمی تواند منکر آن باشد مگر دلیلی قانع کننده ای بیاورد . مثلا بگوید این فیلم برای یک برنامه تلوزیونی ضبط شده است و واقعی نیست و بتواند این موضوع را ثابت کند.

حال موردی را تصور کنید که مردی در ویسی به زنی می گوید تو عشق منی . آیا این ویس یا یک ودیو از مراسم ازدواج یکسان است؟ قطعا چنین نیست.

در هر حال ، اینکه چقدر عکس و فیلم و صدا می تواند موثر در پرونده اثبات زوجیت باشد با قاضی است.

 

 

نمونه رای اثبات زوجیت 

 

 

دادگاه صالح برای اثبات زوجیت کجاست؟
رسیدگی به دعوای به لحاظ ذاتی در صلاحیت دادگاه خانواده است .
از نظر محلی دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی است. چنانچه زن خواهان اثبات زوجیت باشد و محل اقامت او و خوانده در حوزه ی قضایی یک استان نباشد، زن می تواند از طریق دادگاه خانواده محل اقامت خود اقدام نماید.

هزینه دادرسی برای اثبات زوجیت چقدر است؟

دعوای اثبات زوجیت از جمله دعاوی غیر مالی است.

بنابراین هزینه ی دادرسی آن مطابق دعاوی غیر مالی پرداخت می شود.

هزینه ی دادرسی عبارت است از هزینه ی برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود، هزینه قرارها و احکام دادگاه، هزینه دادخواست و … . 

مدارک مورد نیاز برای دادگاه چیست؟

بنا به شرایط شما مدارک می تواند متفاوت باشد. برخی از مدارک الزامی است و برخی با توجه به شرایط شما متغییر است.

مدارک الزامی

 • شناسنامه و کارت ملی خواهان

مدارک تکمیلی

 • سند ازدواج (سند رسمی یا عادی).
 • صورتجلسه ازدواج یا اقرار خوانده.
 • استماع شهادت شهود و مطلعین.
 • درخواست جلب نظر کارشناس.
 • تقاضای تحقیقات محلی.
 • درخواست استعلام.
 • تقاضای اتیان سوگند.
 • سایر دلایل و مستندات

 

 

 از کجا شروع کنم؟

پرونده اثبات زوجیت از جمله پرونده هایی است که هم قابل تجدیدنظر خواهی و هم قابل فرجام خواهی است از همین رو ممکن است خیلی طولانی شود. 

با توجه به تاثیری که موضوع ازدواج بر افراد میگذارد، اثبات آن نیز کار تخصصی است. پیشنهاد ما این است که حتما از مشاوره و وکالت وکلا در این موضوع بهره مند شوید.

اگر میخواهید شخصا اقدام کنید، ابتدا لازم است دادخواست و مدارک خود را تهیه کنید و با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست خود را ثبت کنید. پس از ثبت دادخواست، پرونده شما به شعبه ارجاع می شود.

 

 

انکار زوجیت و مجازات آن:

اثبات زوجیت

 

اثبات زوجیت در صورت فوت همسر (زن یا مرد ) ممکن است؟

پس از فوت زن یا مرد نیز امکان طرح دعوای اثبات زوجیت وجود دارد.

در این مورد دعوا باید علیه ورثه ی او اقامه شود. در صورت اثبات زوجیت زن او نیز در میان ورثه قرار گرفته و از متوفی ارث می برد. همچنین می تواند مهریه خود را مطالبه نماید.

دعوای اثبات زوجیت در این فرض، دعوا بر میت محسوب می شود.

در دعاوی بر میت، پس از اقامه ی بینه، خواهان باید سوگند بخورد. بنابراین زوجه باید هنگام تقدیم دادخواست تقاضای اتیان سوگند را نیز مطرح نماید.

 

اثبات زوجیت در عقد موقت:

در عقد موقت نیز ممکن است موضوع اثبات زوجیت مطرح شود.

در مواردی که ازدواج موقت به ثبت رسیده باشد، اثبات کار چندان دشواری نیست. اما در سایر موارد باید با دلایلی نظیر شهادت شهود، ارائه ی صیغه نامه ی عادی، اتیان سوگند، اقرار و … وقوع ازدواج موقت را اثبات کرد.

 

 

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512