شرایط و مجازات رانندگی در حالت مستی

از جمله رفتارهای پر خطری که متاسفانه توسط برخی جوان ها انجام می شود، رانندگی در حالت مستی است.

برخی در حالی حتی نمی توانند روی پای خود بایستند و تعادل ندارند، اقدام به رانندگی در محور های مختلف می کنند.

حتی بعضی اتوبان را برعکس می رانند. قانونگذار از کنار چنین رفتاری که جان و سلامتی افراد جامعه را به خطر می اندازد، به آسانی عبور نمی کند.

در این مطلب می خواهیم در مورد همین مسئله صحبت کنیم.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

مجازات رانندگی در حالت مستی قانون :

ماده 714  الی  729 قانون مجازات اسلامی به جرایم و مجازات ناشی از رانندگی پرداخته است . در این مواد به تفکیک بر اساس میزان جراحت وارده ، مجازت ها را تقسیم بندی کرده است. در این قانون بیان شده است :

 

مجازات قتل در حالت عادی رانندگی

ماده ۷۱۴ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.

 

 

مجازات تصادف که منجر به مرض جسمی لاعلاج و یا از کارافتادگی شود

ماده ۷۱۵ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

 

 

مجازات تصادف که منجر به نقصان یا ضعف دائمی شود.

ماده ۷۱۶ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

 

مجازات تصادفی که منجر به صدمه بدنی شود.

برای پاسخ گویی به این سوال که مجازات رانندگی در حالت مستی چیست لازم است فرض های مختلف را در نظر بگیریم.

ماده ۷۱۷ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت‌مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

 

مجازات تصادف در حالت مستی 

با توجه به ماده ی 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، رانندگی در حال مستی جرم است. مطابق این ماده:

«در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌ کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌ هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است،

مراعات لازم ننماید و یا از محل‌ هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده

به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.

دادگاه می‌ تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی ‌وسایل موتوری محروم نماید.

 

 

مجازات مست بودن و شرب خمر چیست؟

مصرف مشروبات الکی در ایران جرم است و صرف نظر از اینه تصادفی صورت پذیرد یا خیر مرتکب مجرم است. 

تصادف در حین مستی 2 مجازات دارد .

 1. مجازات از بابت رانندگی در حالت مستی.
 2. مجازات به علت استفاده از مشروبات الکی.

همان طور که گفتیم خمر یا مسکر به مایعات مست کننده گفته می شود. پس انواع مشروبات الکلی، شراب، آبجو و … مسکر محسوب می شوند.

اما قانونگذار در ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی، تنها حالت مایع را در نظر نگرفته، بلکه حالت جامد مسکرات را هم مورد نظر قرار داده است.

مصرف مشروبات چه به صورت خالص باشد چه ناخالص، باز هم جرم محسوب می شود.

البته اگر نا خالصی به اندازه ای باشد که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نکته ی دیگر اینکه ممکن است کسی مشروبات الکلی مصرف کند، اما مست نشود. برای قانونگذار مست شدن یا نشدن اهمیتی دارد.

بلکه صرف مصرف مشروب جرم محسوب شده است.

مجازات مصرف مشروب، هشتاد ضربه شلاق است. این مجازات، جز مجازات های حدی است.

زیرا موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده است.

بنابراین امکان تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.

در واقع موارد گفته شده مخصوص تعزیرات است.

پس مجازات شرب مشروب قابل تغییر نیست و برخلاف تصور برخی شلاق آن قابل خرید و تبدیل به جزای نقدی نیست.

 

مجازات رانندگی در حال مستی :

اگر راننده اتومبیل مست باشد در هر مورد مجازات او متفاوت است. با توجه به قانون مجازات اسلامی:

 • اگر راننده مست باشد و با اتومبیل به کسی بزند، قتل غیر عمد خواهد بود. با توجه به مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی راننده به بیش از 2 سال حبس محکوم می شود. همچنین در صورت مطالبه، باید دیه ی متوفی را به اولیاء دم بپردازد.

 

 • اگر راننده مست به کسی بزند و باعث مشکل جسمی یا دماغی لاعلاج در فرد شود، یا یکی از حواس یا اعضای بدن فرد از کار افتد، یا باعث تغییر شکل دائمی عضو یا صورت فرد یا سقط جنین شود، با توجه به مواد 715 و 718 قانون مجازات اسلامی، به بیش از هشت ماه حبس محکوم می شود. همچنین در صورت مطالبه ی مصدوم باید دیه ی او را بپردازد.

 

 • اگر راننده مست به کسی بزند و باعث نقص یا ضعف دائمی یکی از منافع یا اعضای بدن شود، یا قسمی از عضو مصدوم از بین برود ولی عضد همچنان کار کند، یا باعث زایمان پیش از موعد شود، به بیش از چهار ماه حبس محکوم شده و اگر مصدوم بخواهد باید دیه او را بپردازد. 

علاوه بر مجازات های گفته شده، راننده به تحمل 80 ضربه شلاق حدی بابت شرب خمر محکوم می شود. همچنین دادگاه می تواند راننده را برای 1 تا 5 سال از حق رانندگی محروم کند.

 

جریمه رانندگی در حال مستی چیست؟

با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، جریمه رانندگی در حال مستی 400 هزار تومان است. همچنین:

 1. گواهینامه ی راننده برای مدت شش ماه ضبط می شود.
 2. اگر خودرو شخصی باشد 10 نمره منفی و اگر سنگین باشد 20 نمره منفی در نظر گرفته می شود.
 3. راننده به مراجع قضایی معرفی می شود.

 

رانندگی در حال مستی منجر به فوت چه مجازاتی دارد؟

اگر راننده مست باشد و با فردی تصادف کند و آن فرد بمیرد، قتل انجام شده غیر عمد است. در این حالت راننده به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • 80 ضربه شلاق برای شرب خمر
 • حداقل دو سال حبس
 • پرداخت دیه در صورت مطالبه ی اولیاء دم مقتول
 • دادگاه می تواند فرد را برای 1 تا 5 سال از رانندگی محروم کند.

 

پلیس با چه روشی متوجه مستی راننده می شود؟

معمولا برای تشخیص اینکه راننده مست است یا خیر از الکل سنج استفاده می شود.

به این صورت که مامور راهنمایی از رانندگی از راننده می خواهد که داخل دستگاه بِدَمد، اگر میزان الکل موجود در تنفس او از حد مجاز بیشتر باشد، مامور باید راننده را جریمه کرده و او را به مراجع قضایی معرفی کند. 

راه های دیگری هم برای تشخیص مستی راننده وجود دارد؛ از جمله آزمایش خون و آزمایش ادرار.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رانندگی در حالت مستی کجاست؟

در مواردی که رانندگی در حال مستی منجر به تصادف می شود، محل تصادف، محل وقوع جرم محسوب می شود.

به این ترتیب دادسرای عمومی و انقلاب همان محل تصادف صلاحیت انجام تحقیقات را دارد.

در صورتی که پس از انجام تحقیقات قرار جلب به دادرسی صادر شود، دادگاه کیفری 2 همین حوزه صلاحیت رسیدگی دارد.

در صورتی که راننده مست باشد اما با کسی تصادف نکند و توسط ماموران در حالت مستی دستگیر شود، دادسرای محل دستگیری صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد و در مرحله ی بعد پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو همین حوزه ارسال می شود.

 

آیا مستی بر میزان مجازات اثر گذار است؟

همانطور که پیش تر گفتیم ، در زمان رانندگی در حالت مستی طبق ماده ی 718 قانون مجازات اسلامی ، مستی راننده باعث می شود که او به بیش از دو سوم حداکثر مجازات تعیین شده محکوم شود که در قسمت های قبل به طور شفاف توضیح دادیم.

 

آیا بیمه شخص ثالث خسارت ناشی از رانندگی در حال مستی را پرداخت می کند؟

از لحاظ قانونی بیمه شخص ثالث باید خسارت‌ های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند.

زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است.

اما در برخی از موارد مشاهده می شود که بیمه از پرداخت حق بیمه به قربانیان حوادث خودداری می ‌کند . در هر حال شرکت بیمه موظف است نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام  نماید و سپس از بابت دریافت خسارت به راننده مراجعه نماید و از راننده خسارت بگیرد.

 

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.22350512

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *