سو پیشینه چیست ؟ نحوه اخذ سوء سابقه کیفری چگونه است؟

انجام برخی از جرائم عمدی ، مجرم را در مدت زمان مشخصی بعد از اتمام مجازات از یکسری از حقوق اجتماعی محروم کرده و اصطلاحا موجب سوء پیشینه یا سوء سابقه کیفری برای او خواهد شد .

البته بعد از گذشت این مدت زمان که با توجه به نوع جرم متفاوت است ، از وی اعاده حیثیت شده و وضعیت او به حالت قبل باز می گردد.

 

 در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و نکات قانونی آن خواهیم پرداخت.

 

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

سوء سابقه یا سوء پیشینه چیست؟

سوء پیشینه یا سوء سابقه اعتباری است که مجرم پس از ارتکاب بعضی از جرائم مطابق با قانون از دست می دهد .

در واقع سوء پیشینه یک مجازات تبعی است که انجام برخی از جرائم عمدی به دنبال خود می آورد.

 

 

سوء پیشینه کیفری چیست؟

زمانی که فردی مرتکب برخی از جرایم که قانونگذار در قانون نام برده است بشود و مجازات آن اعمال گردد ، در پیشینه و سابقه کیفری فرد ثبت می گردد .

 

لازم به ذکر است که :

اگر فردی متهم به جرمی بشود یعنی حکم محکومیت وی صادر نشده باشد فقط به اتهام یک جرم در زندان باشد ، تا مجرم بودن یا نبودنش ثابت گردد ، برای فرد سو پیشینه محسوب نمی گردد .

 اما چنانچه فرد جرمی را انجام دهد با اعمال مجازات در مواردی که قانون بیان کرده برای وی سو پیشینه لحاظ می گردد .

 

 

 سوء پیشینه چه تبعاتی دارد؟

شخصی که مرتکب برخی از جرایم خاص می شود، بر اساس قانون صلاحیت و اعتبار انجام برخی از امور و یا صلاحیت عهده دار شدن برخی از مسئولیت ها، تکالیف و همچنین بهره مندی از برخی حقوق اجتماعی را که در حالت طبیعی تمامی افراد جامعه از آن برخوردار هستند را بصورت موقت و یا همیشگی از دست می دهد.

سوء پیشینه در واقع خود یک مجازات است که به تبع و به واسطه مجازات اصلی به متهم داده می شود.

 

 

موارد سلب اعتبار

موارد سلب اعتبار چه به صورت موقت و چه به صورت دائم و همچنین جرایمی که ارتکاب آن ها منجر به از دست دادن اعتبار مجرم می شود، تماماً بر اساس قانون است .

فردی که در دید جامعه و قانون مجرم شناخته شود در مواردی دارای سوء پیشینه کیفری خواهد بود.

اما اغلب مردم در مورد افرادی که مرتکب جرم شده است تلقی اشتباهی دارند و آن این است که این دسته از افراد دیگر مورد اعتماد جامعه نیستند و دیگر هیچ سهم یا امتیازی در جامعه نخواهند داشت و قطعاً صلاحیت تصدی شغل خود را از دست می دهند.

 

 

مجازات تبعی چیست؟

قانون گذار سوء پیشینه کیفری و یا سوء سابقه را «محکومیت مؤثر کیفری» یا «مجازات تبعی» نامیده است . 

مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد.

بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد

 جرایم درجه یک تا پنج مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات های تبعی هستند.

اعمال مجازات تبعی بعد از وقوع برخی از جرائم الزامی است و در واقع کسی که مرتکب این جرایم شده باشد، بر اساس قانون باید تبعات آن را نیز بپذیرد.

 

درجه بندی مجازات ها چگونه است؟

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات ها را طیقه بندهی کرده است ،  مجازات ها به ۸ درجه ذیل درجه بندی شده اند که سنگین ترین مجازات تا خفیف ترین مجازات ها به ترتیب از درجه ۱ به درجه ۸ کاهش پیدا می کند:

 

الف) مجازات های درجه ۱ به شرح ذیل هستند:

حبس بیش از بیست و پنج سال

جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

مصادره کل اموال

انحلال شخص حقوقی

 

ب) مجازات های درجه ۲ به شرح ذیل هستند:

حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تا یک میلیارد ریال (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

 

پ) مجازات های درجه ۳ به شرح ذیل هستند:

حبس بیش از ده تا پانزده سال

جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تا پانصد و پنجاه میلیون ریال (۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

 

ت) مجازات های درجه ۴ به شرح ذیل هستند:

حبس بیش از پنج تا ده سال

جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تا سیصد و شصت میلیون ریال (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی

 

ث) مجازات های درجه ۵ به شرح ذیل هستند:

حبس بیش از دو تا پنج سال

جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال (۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تا یکصد و هشتاد میلیون ریال (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

ج) مجازات های درجه ۶ به شرح ذیل هستند:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال

جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال (۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تا هشتاد میلیون ریال (۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

انتشار حکم قطعی در رسانه ها

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

 

چ) مجازات های درجه ۷ به شرح ذیل هستند:

حبس از نود و یک روز تا شش ماه

جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) تا بیست میلیون ریال (۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

شلاق از یازده تا سی ضربه

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

ح) مجازات های درجه ۸ به شرح ذیل هستند:

حبس تا سه ماه

جزای نقدی تا ده میلیون ریال (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)

شلاق تا ده ضربه

 

سوء سابقه در قانون مجازات اسلامی چگونه تعریف شده است؟

مطابق با ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.

به عبارت دیگر، این افراد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان این موارد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کنند.

 

از جمله مجازات های تبعی (میزان سو سابقه )  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 • هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
 • سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
 • دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

 

 • تبصره ۱: در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لیکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
 • تبصره ۲: در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود سو سابقه آن نیز برداشته می شود.
 • تبصره ۳: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می گردد. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

 

 

لازم به ذکر است که:

در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در سوء سابقه محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌ های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی ‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی به منظور تعیین یا بازنگری در مجازات

 

در چه مواردی شخص مرتکب به طور دائم از حقوق اجتماعی محروم می گردد؟

در موارد ذیل، شخص مرتکب حتی بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، به طور دائم از حقوق اجتماعی محروم می شود:

 

الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ) تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

 

 • غیر از سه مورد فوق در بقیه موارد افراد بعد از گذشت مرور زمان مشخص در ماده ۲۵ می توانند همواره از حقوق اجتماعی بهره مند گردند.

این یک امتیاز به نفع مجرم و جامعه محسوب می گردد تا بعد از مدتی به کار و فعالیت خود بازگردند که همین مورد قطعاً به نفع هم فرد و هم جامعه خواهد بود و باعث افزایش روحیه جنایت پذیری مجرمین نخواهد شد.

 

 

 اگر به طور مثال فردی محکوم به ۵ سال زندان شود و قبل یا حتی پس از اجرای حکم به دلایلی تبرئه شود، آیا باز هم مشمول مجازات تبعی می گردد؟

 خیر

 چرا که مجازات تبعی یا همان سوء سابقه شامل افرادی است که طبق ماده ۲۵ مرتکب جرایم عمدی شده اند.

بنابراین فردی که سهواً مجرم شناخته شود و تبرئه گردد مشمول این قانون نمی گردد.

 

سامانه ثبت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

برای ثبت و دریافت گواهی عدم سو پیشینه کیفری است مراحا ذیل را انجام دهید:

 1. وارد سامانه عدل ایران شوید .
 2. در قسمت اطلاع رسانی ، بر روی گزینه ثبت درخواست گواهی عدم سوپیشینه کلیک کنید.
 3. با وارد کردن رمز شخصی و رمز موقت خود وارد پروفایل شخصی خود می شود.
 4. در این قسمت می توانید سابقه درخواست های گذشته خود را ملاحضه کنید. همچنین می توایند درخواست جدیدی برای گرفتن گواهی عدم سو پیشینه ثبت کنید.
 5. درخواست شما می تواند بنا به درخواست شخصی باشد و یا بنا به درخواست خود گواهی بگیرید.
 6. 200.000 ریال هزینه ثبت گواهی می شود، پس از پرداخت این وجه در مدت زمان کوتاهی گواهی شما آماده است.

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.22350512

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *