صلاحیت شورای حل اختلاف

صلاحیت شورای حل اختلاف

صلاحيت شورای حل اختلاف عبارت است از حدود اختيارات قانوني شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي اختلافات و حل و فصل آنها دارد.

شوراي حل اختلاف قبل از ورود به رسيدگي بايستي صلاحيت خود را تشخيص و در صورت احراز صلاحيت محلي و نسبي وارد رسيدگي شود.

شوراهای حل اختلاف به سیستم قضایی ایران پیوست تا با حل اختلاف بین مردم و ایجاد صلح و سازش بین آنها از حجم دعاوی مطرح شده در دادگستری و متعاقبا تعداد بالای افرادی که به دلیل عدم تمکن مالی حتی کمتر از یک میلیون تومان به مجازات حبس محکوم شده اند بکاهد.

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

وظایف اصلی شوراهای حل اختلاف

 

اولین و مهم ترین وظیفه و صلاحیت شورای حل اختلاف ، صلح و سازش دادن بین افراد است.

 

1)صلاحیت شورای حل اختلاف در صلح و سازش دادن: 

ماده 8 قانون شورای حل اختلاف بیان می دارد: 

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

 

الف)کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب) کلیه جرائم قابل گذشت.

ج)جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

 

 

2) صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور رای:

 

ماده 9 قانون شورای حل اختلاف بیان می دارد: 

 

در موارد زیر قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای می نماید:

الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.

ب) تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

پ) دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف( تا نصاب دویست میلیون ریال) در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد؛

چ) تامین دلیل.

ح) جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی: جزای نقدی درجه هشت، مبلغ تا ده میلیون (10.000.000) ریال می باشد.

 

 

صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی

در حال حاضر شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دعاوی مالی تا 200.000.000 ریال را دارند. 

 

 

افزایش صلاحیت شورای حل اختلاف

صلاحیت شورای حل اختلاف سابقا تا 50.000.000 ریال بوده است که به 200.000.000 ریال افزایش یافته است. 

 

عدم صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به برخی از دعاوی:

ماده 10 قانون شورا حل اختلاف بیان داشته است که دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. 

ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت .

پ) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

ت) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

ث) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیر دادگستری می باشد.

 

 

 

رسیدگی در شورای حل اختلاف چگونه انجام می شود؟ 

رسیدگی شوراها با درخواست کتبی به عمل می آید.

برای ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف لازم است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دادخواست خود را ثبت کنید.

دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از ثبت دادخواست ، آن را به شورای ارسال کرده و پس از چند رو  از شورای حل اختلاف برای شما مسیجی بابت پیگیری پرونده ارسال می شود.

 

 

 

آیا رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات است؟

رسیدگی شورای حل اختلاف تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما از نظر اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

ولی اصولی مانند اصل تناظر و بی طرفی لازم است در هر حال رعایت شود.

 

 

 

تجدیدنظرخواهی از آرای شورا چگونه است؟

در صلاحیت شورای حل اختلاف لازم است بدانید:

تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

 

 

 

مرجع تجدیدنظرخواهی از آرا شورا:

همان طور که پیش تر گفتیم صلاحیت شورای حل اختلاف محدود است . اگر شورای رایی صادر کند که برخلاف قانون باشد و یا حقوق افراد را نادیده بگیرد میتوان از این رای تجدیدنظر خواهی کرد.

مرجع تجدیدنظر از آرا قاضی شورای حل اختلاف ، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد.

 

 

 

نقض آرا صادره از شورای حل اختلاف توسط مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی)

چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، راسا مبادرت به صدور رای می نماید.

این رای قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.

 

 

 

فرق شورای حل اختلاف با دادگاه چیست؟

شورای حل اختلاف و دادگاه هر دو زیر مجموعه قوه قضاییه هستند.

هدف از تاسیس شورای حل اختلاف، کاهش پرونده های دادگستری بخصوص حل اختلافات از طریق صلح سازش است.

اگر رسیدگی در شورای حل اختلاف منجر به سازش نشود ، قاضی شورا رای صادر می کند.

 

 

صلاحیت شورای حل اختلاف در اموال غیر منقول

شورای حل اختلاف به جز پرونده های تخلیه و تامین دلیل ، صلاحیتی برای رسیدگی به پرونده هایی که موضوع آنها اموال غیر منقول است را ندارد.

 

 

علت ارسال پرونده کیفری به شورای حل اختلاف چیست؟

پرونده های کیفری قابل گذشت ، جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می شوند. 

در صورتی که بین طرفین سازش حاصل شود پرونده در شورای حل اختلاف مختومه می شود ولی در صورتی که توافقی حاصل نشود ، شورا پرونده را به دادسرا ارجاع می دهد.

 

 

 

جهت مشاوره و اخذ وکیل با ما تماس بگیرید. 22350512 و 26766919

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.