نتیجه عدم حضور در دادگاه چیست ؟ دلایل موجه عدم حضور کدامند؟

یکی از مسائلی که ذهن طرفین دعوا را به خود مشغول می کند، حضور یا عدم حضور در دادگاه است. سوال اینجاست که عذر موجه عدم حضور در دادگاه چیست؟

بسیاری از مواقع این سوال پرسیده می شود که اگر در دادگاه حاضر نشوم چه اتفاقی می افتد؟ اثر حاضر نشدن در دادگاه برای خواهان و خوانده متفاوت است.

 

در این مطلب در مورد نتیجه حاضر نشدن هر یک از طرفین و دلایل موجه برای عدم حضور در دادگاه توضیح می دهیم. 

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

عدم حضور در دادگاه حقوقی:

پس از تقدیم دادخواست، در صورت کامل بودن آن، دفتر شعبه اقدام به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین دعوا یا وکلای آنها می نماید.

اگر طرفین دعوا وکیل داشته باشند، وکیل در روز دادرسی مکلف به حضور است مگر در موارد استثنائی که در ادامه خواهیم گفت. 

اما در مورد خود خواهان و خوانده باید به ماده ی 93 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم.

در این ماده گفته شده که خواهان و خوانده می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال کنند.

به این ترتیب تکلیفی برای حضور اصحاب دعوا در دادگاه وجود ندارد. اما حاضر نشدن در جلسه ی رسیدگی برای هر یک از طرفین آثاری را ایجاد می کند که در ادامه خواهیم گفت. 

طرفین می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه ای ارسال کنند.

 

 

ابلاغ احضاریه:

ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن و در اصطلاح به معنای آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضایی طبق تشریفات قانونی است. به طور خلاصه ابلاغ بر دو نوع است:

 • ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغیه طبق تشریفات قانونی به خود مخاطب تحویل داده شده و از او رسید دریافت شود.
 • ابلاغ قانونی در صورتی انجام می شود که برگ های ابلاغیه به شخص مخاطب تحویل داده نشود اما محتوای ابلاغیه به آگاهی فرد برسد. مثلا اوراق به همسر مخاطب ابلاغ تحویل داده شده یا مفاد ابلاغیه نشر آگهی شود.

 

در حال حاضر ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ثنا انجام می شود. وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ثنا، ابلاغ محسوب می شود. مشاهده ی این اوراق توسط فرد با ثبت زمان و سایر جزئیات به منزله ی ابلاغ واقعی است.

 

اگر مخاطب به عمد به سامانه مراجعه نکند عمل او خودداری از دریافت اوراق قضایی محسوب شده و و طبق ماده ی 70 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ قانونی محسوب می شود.

 

 

حاضر نشدن خواهان در دادگاه چه آثاری دارد؟

خواهان کسی است که با تقدیم دادخواست ادعایی را علیه خوانده مطرح می کند.

همان طور که گفتیم طبق ماده ی 93 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مجبور به حضور در جلسه ی دادرسی نیست و می تواند به جای اینکه شخصا حاضر شود وکیل بفرستد یا لایحه ای تنظیم و برای دادگاه ارسال نماید.

 

اما عدم حضور خواهان در دادگاه آثار مهمی برای او دارد.

اول اینکه یکی از تکالیف خواهان ارائه ی اصل مدارکی است که پیوست دادخواست خود نموده است.

بنابراین اگر خواهان نخواهد یا نتواند در جلسه ی رسیدگی حاضر شود باید اصل اسناد خود را توسط وکیل یا نماینده به دادگاه ارائه نماید.

اگر خواهان به این شکل عمل نکند، با وجود شرایط زیر دادخواست خواهان ابطال می شود:

 1. مدرک خواهان سند عادی باشد.
 2. آن سند مورد ادعای تردید یا انکار خوانده قرار گرفته باشد.
 3.  دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد.

 

همچنین با توجه به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی حاضر نشدن خواهان در دادگاه مانع از رسیدگی یا صدور رای نیست.

در صورتی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و خواهان در جلسه ی رسیدگی حاضر نشود و با توضیحات خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، دادخواست خواهان ابطال می شود.

در رویه ی قضایی در صورت عدم حضور خواهان، دادگاه با ذکر این نکته که اخذ توضیح از خواهان لازم بوده و اصل مستندات او ارائه نشده است، دادخواست را ابطال می کند.   

 

 

نتیجه عدم حضور در دادگاه چیست ؟ دلایل موجه عدم حضور کدامند؟

 

حاضر نشدن خوانده در دادگاه چه تبعاتی دارد؟

خوانده کسی است که ادعایی حقوقی علیه او مطرح شده است.

خوانده مجبور به حضور در جلسه ی دادرسی نیست و می تواند به جای خود وکیل بفرستد یا لایحه ای تنظیم و ارسال نماید.

اما عدم حضور خوانده نیز نتایجی دارد. از جمله اینکه خوانده نیز در مقام دفاع ممکن است قصد استناد به مدارکی را داشته باشد.

در این صورت او باید اصل و رونوشت آن اسناد و مدارک را در جلسه ی اول دادرسی ارائه دهد. 

اگر خوانده به سند عادی استناد کرده باشد و اصل سند را ارائه ندهد و خواهان نسبت به آن سند ادعای انکار و تردید را مطرح کند، آن سند دیگر جزء دلایل خوانده محسوب نمی شود.

عدم حضور خوانده موجب محرومیت او از حقوق مشخص شده برای جلسه اول دادرسی می شود. مثلا خوانده دیگر نمی تواند به ایرادات استناد کند یا دعوای متقابل مطرح کند و …

همچنین عدم حضور خوانده با شرایطی می تواند منجر به صدور رای غیابی علیه او شود که در ادامه توضیح خواهیم داد. 

 

 

حاضر نشدن وکیل در دادگاه چه آثاری دارد؟

دلایل موجه عدم حضور وکیل چیست ؟

 

طبق ماده ی 41 قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل وظیفه دارد در جلسه ی رسیدگی حاضر شود.

مگر در مواردی که عذر موجهی وجود داشته باشد. مانند موارد زیر:

 1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
 2. ابتلا به بیماری که مانع از حرکت باشد یا حرکت مضر تشخیص داده شود.
 3. حوادث قهری مانند سیل یا زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
 4. اتفاقات خارج از اختیار وکیل که مانع حضور او در دادگاه شود.
 5. وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد و جمع بین اوقات رسیدگی ممکن نباشد .در این صورت وکیل باید در جلسه ی دادگاه کیفری حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد.

 

وکیلی که به دلیل عذر موجه نمی تواند در دادگاه حاضر شود باید عذر خود را به صورت کتبی با دلایل آن به دادگاه اعلام کند.

دادگاه اگر عذر وکیل را موجه بداند به آن ترتیب اثر می دهد. ممکن است جلسه ی رسیدگی به علت عذر موجه وکیل تجدید شود.

در غیر این صورت جریان رسیدگی را ادامه داده و موضوع را برای تعقیب انتظامی وکیل به مراجع صلاحیتدار انتظامی اعلام می کند. 

 

 

حکم غیابی:

اصولا حکم دادگاه ها حضوری محسوب می شود. مگر اینکه تمام شرایط زیر وجود داشته باشد:

 1. خوانده ی دعوا یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد.
 2. خوانده لایحه ی دفاعیه ارسال نکرده باشد.
 3. اخطاریه ی حضور در جلسه ی رسیدگی به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد. 

اگر هر سه شرط وجود داشته باشد، حکم دادگاه غیابی محسوب می شود. توجه داشته باشید که حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری است. 

 

 

آثار صدور حکم غیابی چیست؟

اثر بسیار مهم غیابی بودن حکم این است که اگر حکم غیابی علیه فرد خوانده صادر شود، او حق دارد نسبت به این حکم اعتراض کند.

این اعتراض، واخواهی نامیده می شود. واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می آید. 

مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه صادر کننده حکم غیابی است.  

 

 

مهلت واخواهی چقدر است؟

 • مهلت واخواهی از حکم غیابی برای کسانی که در ایران اقامت دارند 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی است.
 • اگر فرد خارج از ایران اقامت داشته باشد، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی برای واخواهی مهلت دارد.

البته اگر معترض به حکم ثابت کند که به دلیل وجود عذر موجه در مهلت های گفته شده اقدام نکرده است، اعتراض او پذیرفته می شود.

در این موارد فرد باید دلایل عذر موجه خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعلام کند.

اگر دادگاه ادعای او را بپذیرد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر می کند و اگر حکم در حال اجرا باشد، اجرا آن متوقف می شود.

 

موارد زیر عذر موجه محسوب می شود:

 • بیماری که مانع حرکت باشد.
 • فوت یکی از والدین، همسر یا فرزندان
 • حوادث قهری مانند سیل، زلزله و آتش سوزی که به خاطر آنها تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت تعیین شده ممکن نباشد.
 • توقیف یا حبس بودن به گونه ای که نتوان در مهلت تعیین شده دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

 

 

نتیجه عدم حضور در دادگاه تجدید نظر:

فرض کنید در مرحله ی بدوی خوانده غایب باشد و دفاعی نکند و دادگاه نیز پس از بررسی موضوع خواهان را محکوم به بی حقی بنماید.

در این صورت حکمی که به ضرر خواهان صادر می شود حضوری است.

خواهان نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی می کند. در مرحله ی تجدیدنظر ممکن است ورق برگردد. یعنی دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه اول را نقض کند و حکم به نفع خواهان صادر کند.

در این صورت هم با شرایطی که در بند بعد توضیح می دهیم حکم غیابی محسوب می شود. 

 

 

شرایط صدور حکم غیابی در دادگاه تجدیدنظر:

 

حکم دادگاه تجدیدنظر با شرایط زیر غیابی محسوب می شود:

 1. خوانده به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده باشد.
 2. خوانده در جلسه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر حاضر نشده باشد.
 3. حکم دادگاه تجدیدنظر در حالی علی خوانده صادر شود که خوانده در هیچ از مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاعی نکرده باشد.

 

با این شرایط حکم دادگاه تجدیدنظر غیابی محسوب می شود. این حکم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به خوانده (محکوم علیه) یا وکیل او، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. 

 

 

نتیجه عدم حضور در دادگاه طلاق توافقی:

در طلاق توافقی در صورت داشتن وکیل طلاق نیازی به حضور طرفین در هیچ یک از مراحل نیست.

شما می توانید با تعیین وکیل بدون حضور در دادگاه طلاق بگیرید.

اما زمانی که زن و شوهر با هم اقدام می کنند و وکیل نمگیرند باید هر دو در جلسه ی رسیدگی حضور داشته باشند.

این در حالی است که داشتن وکیل شما را از حضور در دادگاه معاف می کند. فقط در طلاق توافقی خانم باید برای آزمایش عدم بارداری در دادگاه حاضر شود. 

اما اگر وکیل نداشته باشید به ناچار کلیه مراحل را باید خودتان طی کنید.

در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دادگاه ظلاق توافقی ، و عدم ارسال لایحه ، پرونده شما رد می شود.

 

 

نتیجه حاضر نشدن در شورای حل اختلاف:

حاضر نشدن در جلسات شورای حل اختلاف هم همان آثار حاضر نشدن در جلسات دادگاه را دارد که در بالا به طور کامل توضیح دادیم. 

یک نکته اینکه در مواردی که صرفا برای صلح و سازش پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده است، هیچ الزامی به حضور شما وجود ندارد و مشکلی هم برای شما ایجاد نمی شود.

 

 

عدم حضور در دادگاه به علت کرونا

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه ، در برخی از موارد با وجود وقت رسیدگی طرفین دچار کرونا شده و امکان حضور در دادگاه را ندارد. در این موارد شخص می تواند با ارسال لایحه و یا ارسال مدارک پزشکی خود به شعبه رسیدگی کننده به دادگاه درخواست تجدیدجلسه نماید.

همچنین می تواند خواسته ها و مطالب خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کند.

دادگاه در این موارد می تواند به پرونده رسیدگی کند و یا جلسه را تجدید کند و این موضوع در اختیار دادگاه است.

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل حقوقی با ما در ارتباط باشید. 22350512

13 دیدگاه برای “نتیجه عدم حضور در دادگاه چیست ؟ دلایل موجه عدم حضور کدامند؟

 1. samira گفته:

  سلام خسته نباشین من برا طلاق توافقی اقدام کرده بودم ولی نتونستم در دادگاه حضور داشته باشم و یه ماه از وقت دادگاه گذشته چجوری میتونم دوباره وقت برا دادگاه بگیرم؟نمیخوام دوباره از اول همون مراحل رو طی کنم تا برسم به دادگاه سریعترین و ممکنترین راه چیه؟

  • سرور ثانی گفته:

   سلام شما لازمه با ریس دادگاه صحبت کنید و درخواستتونو مطرح کنید. اگه تا الان رای صادر نشده باشد، ممکن است دادگاه تجدید وقت را قبول کند و به نظر قاضی بستگی دارد.

 2. امیر گفته:

  سلام خسته نباشید
  من عید با شخصی تصادف غیرعمد کردم و مقصر شناخته شدم.
  شهریورماه برای اخذ آخرین دفاع به دادسرا رفتم و اعلام کردم که میپذیرم مقصر هستم و دفاعی ندارم.
  در اوایل آذرماه ، ابلاغیه ای در سامانه ثنا برای من اومد که جلسه رسیدگی در تاریخ ۸ دی ماه برگزار میشه اما به خاطر کرونا حضور الزامی نیست و اگر دفاعی غیر از دفاع دادسرا دارم باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنم و از اونجا دفاعیه رو بفرستم. من چون دفاعی نداشتم چیزی رو نفرستادم و چون نوشته بود حضور الزامی نیست به خاطر کرونا، نرفتم جلسه رو.
  الان میخواستم بدونم مشکلی پیش میاد چون جلسه رو نرفتم؟ حکم جداگانه ای داره یا مثلا باعث میشه حکم من سنگین تر بشه؟ شکایت غیرعمد بوده البته و ماشین هم بیمه بوده کاملا و کوپن بیمه هم سر پرونده ست.

  • سرور ثانی گفته:

   سلام. بهتر بود اگر نمی روید هم از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی لایحه ارسال کنید . ولی جای نگرانی نیست چون جز جرایم غیر عمدی است. در هر حال رایی که دادگاه صادر کند قابل تجدیدنظر خواهی است

 3. مصطفی گفته:

  سلام دادگاهی مبنی بر اثبات اعسار توسطه خواهان برگزار شده است و خوانده و وکیل آن در آن دادگاه شرکت نکرده ان.حال اگر خوانده لایحه ای تنطیم کند و ارائه دهد آیا دادگاه دوباره برگزار میشود؟یا قاضی حکم اعسار خواهان را غیابی صادرر میکند.و اینکه آیا میتواند خواهان علیه خوانده شکایتی در این دادگاه ایجاد کند یا خیر؟

  • سارا منصوریان گفته:

   سلام. بهتر بود وکیل در دادگاه شرکت می نمود.
   خیر، معمولا جلسه تجدید نمی شودو قاضی رای صادر می کند.
   اگر شما هم نسبت به خواهان ادعایی دارید می توانید دعوا تقایل مطرح نمایید.

 4. حسین گفته:

  سلام . آیا در جلسه رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی میتوانم شرکت نکنم؟
  دو سال پیش برای شخصی ارز دیجیتال خریدم و تحویل داده ام حالا از من شکایت کرده که من به ایشون ارزی تحویل ندادم. به علت شغلم نمیتوانم از تهران به برازجان بروم. آیا با ارسال لایحه میتوانم از خود دفاع کنم. چت واتساپ من با ایشون نشون میده که من پرداخت کردم و پولی از ایشون نخوردم

  • سارا منصوریان گفته:

   سلام. به احتمال زیاد خواسته ایشان مطالبه وجه بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می باشد که چون ثبت دادخواست ابتدائا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی می باشد، ایشان ادعا کرده اند که معسر می باشند. بنابراین دادگاه ابتدائا به ادعای اعسار ایشان رسیدگی می کند و اگر اعسارشان ثابت شد جلسه رسیدگی بعدی تعیین و به خواسته اصلی رسیدگی می کنند و در غیراینصورت رسیدگی به دعوای اصلی ایشان نیازمند پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
   در جلسه اعسار ایشان شما می توانید حضور پیدا کنید و دلایلی دال بر اینکه ایشان معسر نمی باشند ارائه نمایید اما پیشنهاد ما به شما این است که حتما در جلسات دادگاه شرکت نمایید و از خود دفاع نمایید در غیر اینصورت مکن است به ضرر شما رای داده شود.

 5. موسی امیرسالاری گفته:

  واخواهی رد شده و پرونده در مرحله اجرا هست کلیه حسابهای بانکی توقیف شده و تازگی کد ملی هم توقیف شده و یارانه خودم وخانوادم هم توقیف شده و پرونده حقوقی بوده است

 6. موسی امیرسالاری گفته:

  سلام من زمان ثبت نام ثنا زندان بودم همسرم مراقبت نام کرده و شماره تلفن خودش داده پس ازازادی فرزندم تصادف وفوت نمود وبخاطر همین مساله باهمسرم دچاراختلاف شدیم وبه خانه پدرش رفت دراین مدت پرونده حقوقی داشتم که پس از آشتی همسرم متوجه شدم که حکم غیابی بوده ودرمرحله اجرامیباشد بنده به دلیل عدم اطلاع از جلسه دادگاه ومفادرای اعتراض گذاشتم پس ازگذشت سه ماه هیچ خبری نشد خودم شخصامراجعه کردم قاضی مربوطه حظورنداشتن وچون بنده ازشهردیگری رفته بودم وانجاهم شهرکوچکی بود مدیردفترایشان متقاضی تماس گرفتن و مشخصات پرونده گفتن ایشان هم گفتن اره در نظرم هست برایشان توقف اجرای حکم تنظیم کن وبه آقای فلانی بده امضا کنن درموقع تنظیم وکیل طرف مقابل که اتفاقی حظورداشتن از مشخصات من مراشناخت وبه قاضی اجرای احکام گفت و ایشان هم گفتن شمابازداشتی تاظهرهرچه اصرار کردم فایده نداشت و گفت شمادرثامانه رویت کردی گفتم اولا رویت آن توسط همسرم بوده که آن زمان مااختلاف داشتیم و دوما اگر من رویت هم کرده باشم ان زمان پسرم فوت شده که عذرم موجه است ولی قبول نکردن نحایتا من فرار کردم وتلفنم درانتطامات دادگستری ماند پس ازان همسرم ووکیلم چندین بارمراجعه کردن که تلفنم حاوی عکس خانوادگی وعکس یادگاری مرحوم فرزندم هست پس ندادن وان راجزو اموال من توقیف کردن واعتراضم که ان روز میخاستن توقف اجرای حکم صادر کنن جواب نمیدهندفقط شفاهی به همسرم گفتن که اعتراض ردشده و پرونده مربوط به چک امانتی میباشد که پس از گذشت ۸سال ازتاریخ وصول چک پس ازفوت ان شخص پدرش چک رابه اجراگذاشته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *