قرار تامین التزام به حضور توسط مستخدمان رسمی کشوری

قرار تامین التزام به حضور توسط مستخدمان رسمی کشوری

قرار تامین التزام به حضور توسط مستخدمان رسمی کشوری

سرفصل ها نمایش

یکی از قرارهای تامین پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار التزام به حضور توسط مستخدمان رسمی کشوری

یا نیروهای مسلح با تعیین وجه التزام است.

در قرار التزام به حضور، متهم متعهد می شود که اگر تعهد خود مبنی بر حضور در مرجع قضایی تخلف کند و در موقع احضار،

حاضرنشود، مبلغ معینی را که از سوی مقام قضایی تعیین می شود از محل حقوق خود به صندوق دولت بپردازد.

صدور قرار التزام به حضور، نیازمند موافقت کتبی متهم است.
منظور از مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های استخدامی برای تصدی

یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده است.

صدور این قرار در مورد متهمانی که به صورت پیمانی، قراردادی یا خرید خدمت مشغول به کار هستند امکان پذیر نیست.

اما این قرار را می توان برای مستخدمان بازنشسته و حالت اشتغال صادر نمود.
قاضی صادر کننده قرار التزام به حضور باید رابطه ی استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.
با صدور قرار التزام به حضور سازمان مربوط تبدیل به کفیل متهم نمی شود.

صدور این قرار برخلاف سایر قرارها نیازمند احراز قبلی امکان پرداخت وجه التزام است.

در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان

با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق متهم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد.
سازمان تنها به میزان حقوق متهم متعهد به پرداخت است و اگر حقوق او برای پرداخت کافی نباشد،

مبلغ وجه التزام تقسیط می شود.

اگر متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود،

دادستان از دستور صادره رفع اثر کرده و دستور اخذ تامین تا یک چهارم مبلغ قرار را صادر می نماید.

قانون حکمی برای عدم پذیرش این قرار از سوی متهم صادر نکرده اما به نظر می رسد

در صورت عدم پذیرش قرار از جانب متهم قرار کفالت صادر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *