قرار ترک تعقیب دعوا چیست ؟

زمانی که جرمی در جامعه اتفاق می افتد با توجه به جنبه عمومی و خصوصی جرم، شاکی می تواند مدعی العموم ( دادستان ) یا شاکی خصوصی باشد.

در صورتی که جرم دارای جنبه خصوصی داشته باشد ، شاکی می تواند از متهم در دادسرا شکایت کند تا به جرم ارتکابی رسیدگی کنند .

دادسرا شروع به تحقیقات مقدماتی می کند و اگر حین رسیدگی و تحقیقات ،شرایطی از جمله فوت متهم، فوت شاکی، جبران خسارت وارده، گذشت شاکی و غیره  پیش بیاید، دادسرا قرارهای تعلیق تعقیب، موقوفی تعقیب و یا قرار ترک تعقیب دعوی را صادر می کند .

 

در این مقاله به بررسی قرار ترک تعقیب دعوی می پردازیم.

 

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

قرار ترک تعقیب چیست؟

قرار ترک تعقیب در دادسرا و در خصوص جرائم قابل گذشت صادر می گردد و معمولا زمانی اتفاق می افتد که:

 

  • میان شاکی و متهم توافقاتی صورت گیرد تا بر مبنای آن تعقیب متهم تا یکسال متوقف می شود.
  • عملی که به متهم منتسب شده است جرم نباشد،
  • یا این که عمل انتسابی به متهم  جرم است ولی دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.

 

اما اگر متهم به تعهد خود در ظرف یکسال، عمل ننماید، شاکی میتواند فقط برای یک مرتبه دیگر، تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید.

نکته مهم این است که صدور قرار ترک تعقیب در زمره اختیارات دادستان است و به هیچ وجه از سوی هیچیک از طرفین دعوا (شاکی یا متهم) قابل اعتراض نمی باشد.

 

ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است:

در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

 

 

شرایط صدور قرار ترک تعقیب چیست؟

1- برای صدور قرار ترک تعقیب پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)  باشد .

2- دومین شرط صدور قرار ترک تعقیب این است که برای پرونده کیفرخواست صادر نشود . به عبارتی صدور کیفرخواست امکان صدور قرار ترک تعقیب را از بین می برد .

3- برای اینکه بتوان قرار ترک تعقیب صادر کرد ، جرمی که رخ داده باید در دسته جرائم قابل گذشت باشد .

4- شاکی باید مراتب رضایت خود و گذشت از جرم را به اطلاع مقامات قضایی برساند . صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است .

5- این قرار تنها می تواند یک بار صادر شود و امکان صدور مجدد آن نیست .

6- نکته مهم دیگری که در صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد این است که شاکی می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور این قرار رسیدگی مجدد به دعوی را درخواست کند .

7- مورد دیگر اینکه امکان اعتراض به قرار ترک تعقیب از جانب متهم و شاکی وجود ندارد.

در نهایت وقتی قرار ترک تعقیب صادر شود ، متهم اگر زندانی باشد آزاد می شود و اگر با قید وثیقه آزاد باشد می تواند وثیقه را نیز آزاد کند .

 

 

 

درخواست ترک تعقیب

در جرائم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست ، درخواست ترک تعقیب کند ، در این صورت قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد ، برای تقاضای ترک تعقیب می توانید از نمونه لایحه ترک تعقیب که در ذیل آمده استفاده نمایید :

 

 

نمونه لایحه ترک تعقیب دعوی از سمت وکیل

 

 

 

نمونه لایحه ترک تعقیب دعوی از سمت شاکی

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ———-

با سلام و تقدیم احترام 

اینجانب ————– شاکی پرونده به شماره بایگانی  ————  مطروحه در آن شعبه محترم ، تقاضای ترک تعقیب متهم آقای ————– را دارم                                                                                                                                                                             

    با احترام   

  امضا

 

 

 

 قرار ترک تعقیب در دادگاه ممکن است؟

خیر

درخواست ترک تعقیب و صدور آن صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد.

 

 

 

چه جرائمی صرفا در اختیار دادگاه است؟

جرایمی که صرفا در اختیار دادگاه است و تحقیقات مقدماتی آن نیز توسط دادگاه انجام میگیرد،شامل سه دسته از جرایم است:

 

1- در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ : بند «الف»  ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری اینگونه بیان می دارد : «جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود،

چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند» می­توان گفت که در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که پرونده بطور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود، دادگاه نیز در برخی موارد می­تواند نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند.

 

2- در جرائم اطفال زیر ۱۸ سال: موضوع ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان کمتر از سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند».

 

3-در جرایم منافی عفت: موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است».

 

بنابراین در این موارد نیز می­توان از قاضی دادگاه کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را نمود و او با توجه به شرایط مقرر در ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار ترک تعقیب اقدام خواهد کرد.

 

 

 

 

آیا امکان اعتراض به قرار ترک تعقیب وجود دارد؟

خیر

قرار ترک تعقیب چه از طرف شاکی و چه از طرف متهم قابل اعتراض نیست.

اگرچه شاکی تا یکسال بعد از صدور این قرار می ­تواند با موافقت دادستان نسبت به جریان انداختن پرونده اقدام کند.

 

 

 

 تفاوت قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب چیست؟ 

  • قرار منع تعقیب عبارت است از این که بازپرس یا دادیار با بررسی همه ی دلایل  موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عملی که به متهم منتسب شده است جرم نیست یا این که عمل انتسابی جرم است ولی دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.
  • هر گاه قرار منع تعقیب صادر شود و قطعی گردد نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر اینکه با ارائه دلیل جدید و با نظر دادستان فقط برای یکبار قرار منع تعقیب لغو شده و متهم دوباره تحت تعقیب قرار گیرد .

 

  • قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از این که دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر.

 

 

 

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب:

قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از: فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

 

 

 

 

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید . 22350512

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *