مقاله حقوقی

مجازات مصرف مشروب
وبلاگ
سرور ثانی

مجازات مصرف مشروب

یکی از جرائمی که در شرع و قانون برای آن مجازات تعیین شده است، مصرف مشروبات یا شرب خمر است. استفاده از مشروبات الکلی نه

ادامه مطلب »