ورود به عنف چیست؟

تجاوز به عنف چیست؟

خانه و منزل افراد حریم خصوصی افراد است و هیچ کس حق ندارد این حریم را بشکند. حال اگر به صورت غیر قانونی و به زور شخصی وارد حریم شخصی دیگری شود ، جرم ورود به عنف رخ داده است.

اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می داند.

حالا اگر کسی به حریم ما احترام نگذاشت و با زور و خشونت وارد منزل یا محل کار  ما شد، چه می توانیم بکنیم؟

 

در این مطلب با  راهکار های قانونی ورود غیر قانونی یا همان ورود به عنف را بررسی می کنیم.

 

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

ورود به عنف چیست؟

ورود به عنف یعنی فرد یا افرادی به صورت غیر قانونی وارد ملک یا منزلی شوند که در تصرف دیگری است و این ورود آنها همراه با قهر و غلبه و اعمال خشونت آمیز باشد.

 

مطابق ماده ی 691 قانون مجازات اسلامی ورود به عنف به دو صورت ممکن است انجام شود:

 • حالت اول: فرد از ابتدا با قهر و غلبه و اعمال خشونت آمیز وارد ملک شده باشد.
 • حالت دوم: فرد ابتدا به صورت عادی وارد ملک شده اما بعد از اخطار متصرّف قانونی، به زور داخل ملک مانده باشد.

 

در این مورد اهمیتی ندارد که ملک محصور باشد یا غیر محصور است. همچنین ممکن است مالک در زمان وقوع جرم حضور نداشته باشد که این مسئله هم مهم نیست.

 

 

 

ورود به عنف در قانون مجازات اسلامی 

در قانون مجازات اسلامی دو ماده به این موضوع اختصاص یافته است: ماده ی 691 و ماده ی 694 که هر دو را با هم می خوانیم:

 

 • «ماده 691 هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرّف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌ شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

 

 • «ماده 694 هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می ‌شوند.»

 

 

 

انواع عنف:

در قانون 2 نوع عنف تعریف شده است.

 

عنف می تواند به دو صورت باشد:

 • عنف مادی مانند شکستن در و پنجره ها، آسیب رساندن به بنا یا افراد، کتک زدن افراد و …
 • عنف معنوی که به معنای هتک حرمت است؛ مانند بالا رفتن از دیوار، کلید انداختن و وارد خانه شدن و …

 

 

 

عناصر تشکیل دهنده جرم ورود به عنف:

تا زمانی که سه رکن قانونی، مادی و معنوی به صورت هم زمان وجود نداشته باشند، جرمی تشکیل نمی شود.

 

وقوع جرم ورود به عنف هم نیازمند وجود این سه رکن است که با هم بررسی می کنیم:

 

 

 

1) رکن قانونی جرم ورود غیر قانوی :

تا زمانی که قانونگذار برای رفتاری مجازات تعیین نکرده، انجام آن رفتار جرم نیست.

بنابراین ابتدا باید قانونگذار رفتار را جرم انگاری کند و سپس ما بابت انجام آن رفتار افراد را مجازات کنیم.

به ماده ی قانونی که رفتاری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین می کند، رکن قانونی می گویند.

رکن قانونی جرم ورود به عنف مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامی است که در بالا به آنها اشاره کردیم.

 

 

 

2) رکن مادی جرم ورود بدون اجازه : 

مهم ترین چیزی که در رکن مادی مورد بحث قرار می گیرد، رفتار مرتکب است. یعنی باید بدانیم قانونگذار دقیقا انجام چه رفتاری را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

با توجه به مواد 691 و 694 قانون مجازات اسلامی، جرم ورود به عنف با رفتارهای زیر انجام می شود:

 • وارد شدن به ملک با اعمال خشونت آمیز
 • ماندن در ملک با اعمال خشونت آمیز
 • وارد شدن به مسکن یا منزل دیگری با اعمال خشونت آمیز یا با تهدید

 

 

 

3) رکن معنوی:

هر جرمی برای آن که واقع شود، نیازمند سوء نیت عام است.

یعنی مرتکب باید در زمان ارتکاب جرم عامد و عالم باشد.

یعنی رفتار را عمدا و با آگاهی انجام دهد. در صورتی که مرتکب علم و عمد نداشته باشد، جرم ورود به عنف محقق نمی شود.

 

 

 

مجازات ورود به عنف چیست؟

با توجه به ماده ی 691 قانون مجازات اسلامی اگر کسی با اعمال خشونت آمیز وارد ملک دیگری شود یا در ابتدا به صورت عادی وارد شده اما بعد از اخطار مالک به زور در ملک بماند به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • رفع تجاوز
 • حبس از یک تا شش ماه

 

اگر افراد متجاوز دو نفر یا بیشتر از دو نفر باشند و حداقل یکی از آنها سلاح داشته باشد، مجازات تشدید شده و به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

با توجه به ماده ی 694 قانون مجازات اسلامی اگر کسی با زور و تهدید وارد منزل دیگران شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

اگر افراد متجاوز دو نفر یا بیشتر از دو نفر باشند و حداقل یکی از آنها سلاح داشته باشد، مجازات تشدید شده و به حبس از یک سال تا شش سال محکوم خواهند شد.

 

 

 

رابطه ورود به عنف و درگیری

ممکن است فرد یا افرادی که به زور وارد ملک یا خانه ی شما می شوند، اقدام به درگیری با شما و کتک زدن اهل منزل و فحاشی و … نمایند.

در این صورت افراد متجاوز علاوه بر اینکه بابت ورود غیر مجاز مجازات می شوند، بابت ضرب و جرح هم قابل مجازات هستند و دیه ی آسیب هایی که وارد کرده اند را باید بپردازند.

اگر آنها مرتکب توهین هم بشوند، بابت این جرم هم می توانید از آنها شکایت نمایید و موضوع را پیگیری نمایید.

 

 

 

رابطه ورود به عنف و سرقت:

ممکن است افرادی به قصد سرقت به صورت غیر مجاز وارد منزل شما شوند.

در این صورت باید توجه داشته باشید دزدی از خانه بدون ورود به خانه امکان پذیر نیست و در واقع وارد شدن به خانه مقدمه ی انجام سرقت است.

به همین جهت سارقان منزل شما تنها بابت سرقت قابل تعقیب و مجازات هستند و از جهت ورود به عنف نمی توان آنها را مجازات کرد. 

 

 

 

برای دیدن مجازات سارقان به مطلب سرقت در سایت ما مراجعه نمایید.

 

 

 

ورود به عنف

 

 

 

آیا ورود به عنف جرم قابل گذشت است؟

منظور از جرم قابل گذشت جرمی است که شروع و ادامه ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او است.

این جرائم در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی نام بره شده اند.

مطابق این ماده جرم ورود به عنف به مسکن دیگری که در ماده ی 694 قانون مجازات اسلامی بررسی شده، قابل گذشت محسوب می شود.

اما جرم ورود به عنف به ملک دیگری که در ماده ی 691 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است قابل گذشت نیست.

یعنی شروع و ادامه ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او نیست.

 

 

 

نحوه اثبات جرم ورود به عنف:

برای اثبات جرم ورود به عنف از دلایل مختلفی می توانید استفاده کنید.

از جمله:

 • ممکن است افرادی شاهد وارد شدن متجاوزان به ملک شما باشند.
 • آثار تخریب در و پنجره ها می تواند کمک کننده باشد.
 • فیلم دوربین های مدار بسته به کار شما می آید.
 • ممکن است خود متجاوزان به ورود غیر مجاز خود اعتراف و اقرار کنند.
 • ممکن است در تحقیقات محلی مطالبی بیان شود که نشان دهنده ی ورود غیر مجاز به ملک شما باشد.
 • و ……

 

 

 

ورود به عنف توسط ماموران نیروی انتظامی:

ماموران نیروی انتظامی هم نمی توانند بدون دستور مقام قضایی وارد منزل افراد شوند.

حتی اگر متهم در خانه ای حضور داشته باشد، ماموران نیازمند دستور یا حکم ورود به منزل هستند.

مطابق ماده ی 55 قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به منازل، مکان های تعطیل و بسته و تفتیش آنها در جرائم غیر مشهود تنها با اجازه ی موردی مقام قضایی امکان پذیر است.

با توجه به ماده ی 141 همان قانون نیز دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌ گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی ‌آنها به صراحت مشخص شود.

 

 

 

اگر ماموری از مقررات گفته شده تخلف کند و بدون مجوز لازم وارد منزل مردم شود، قانون با او چه برخوردی می کند؟

ماده ی 580 قانون مجازات اسلامی، برای مامور متخلف مجازات تعیین کرده است:

«هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب‌ یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد.»

 

 

 

ورود صاحبخانه به ملک بدون اجازه مستاجر:

درست است که مستاجر با عقد اجاره مالک خانه نمی شود، اما منفعت خانه یعنی سکونت، مال او می شود و او مالک منافع مال است.

بنابراین هیچ کس حتی مالک ملک اجازه ندارد بدون اذن و رضایت مستاجر وارد خانه شود.

بنابراین موجر یا هر کسی که بدون اذن مستاجر وارد ملک شود، مرتکب جرم ورود به عنف شده و مجازات می شود.

 

 

 

نظریه مشورتی در مورد ورود به عنف:

نظریه مشورتی شماره 7/402 :

با توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می باشد ، بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد ، این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد و عمل مرتکب مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی می باشد .

 

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.22350512 و 26766919

13 دیدگاه برای “ورود به عنف چیست؟

 1. علی گفته:

  سلام مامور شهرداری هر روز بدون اجازه مالک به باغ غیر محصور شخصی وارد و تا انتهای باغ سرکشی میکند آیا میتوان به جرم تجاوز به عنف از او شکایت کرد

  • سرور ثانی گفته:

   سلام در صورتی که محصور باشد می توایند تجاوز به عنف شکایت کنید وقتی محصور نیست عملا شما به دیگران اجاره می دهید که وارد زمین شما شوند و کم کاری از سمت شماست.

 2. حمید عباسی گفته:

  سلام مامور نیروی انتظامی صبح ساعت ۷ با لباس شخصی وارد منزل ما شدند که درب باز بوده و تمام خانه را گشته اند و حکمی هم به ما نشان نداده اند و وقتی گفتیم چرا بدون اجازه وارد شدید در حالی که زن و بچه در خواب بودند گفتند پول مردم را می‌دادید تا وارد نشویم.ایا این ورود به انف است.
  ماهم شکایت کرده ایم

 3. مریم گفته:

  سلام ورود به عنفی که توسط دادگاه محرز دانسته شده و توسط 7 نفر به صورت گروهی و همزمان صورت گرفته است، آیا شامل حبس می شود یا صرفا جریمه ی نقدی خواهد بود؟
  تکلیف خسارات مالی که به صاحب خانه وارد شده است چه می شود؟(شکستن در و پنجره و خودروی شخصی و وسایل خانه)

  • sepide afrashteh گفته:

   با سلام خسارات قابل مطالبه خواهد بود. میزان مجازات بستگی به نظر قاضی دارد. مجازات ورود به عنف در صورتی که افراد دو نفر یا بیشتر باشند یک تا سال حبس است

 4. وحید گفته:

  درود و وقت بخیر. ما ساعت یک و نیم شب رفتیم درب واحد یک نفری که باهاش مشکل داشتیم را زدیم ولی کشی درب را باز نکرد و درب را باز نکرد و وقتس از ساختمان اومدهدبودیم‌پایین اوندن با ما درگیر شدند و به پلیس هم‌زنگ‌زدند و حالا به جرم ورود به عنف ما را شکایت کردند آیا ورود به عنف تلقی میشود؟

 5. علی گفته:

  سلام جرم در یک دعوای خانوادگی ورود فردی به خانه منع شده بود ولی فرد بدون اجازه وارد خانه شده و به اخطار صاحب خانه در مورد خروج از خانه نیز اعتنا نکرده و جنگ و دعوا به راه انداخته و آسیب فیزیکی خورده و وارد نموده است و با استفاده از سلاح سرد (چاقو) اقدام به تخریب اموال کرده باشد چیست

 6. ناصر گفته:

  سلام. ممنون از مطالب شما. همسایه در پی دعوای دو بچه آمده جلوی منزل ما و فحاشی و توهین کرده و به قصد کتک زدن من و فرزندم قصد ورود به خانه را دارد و با جلوگیری و هل دادن من و به زور بستن در، نمی‌تواند وارد منزل بشود این موضوع توسط دوربین ضبط شده آیا امکانش هست علاوه بر توهین و فحاشی با موضوع اقدام برای ورود به عنف ازش شکایت کنم؟ اقدام برای انجام جرم آیا جرم محسوب میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.