وکیل تقسیم ارث

مسائل مربوط به دعاوی ترکه (ارث و میراث) از  حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود.

توصیه میکنیم برای سهولت در انجام امور با مراجعه به وکیل ارث که با آگاهی کامل به قانون امورحسبی و اشراف به طبقات مختلف ارث، شرایط محرومیت از ارث، ارث فرزندخوانده، ارث زن از شوهر، نحوه تقسیم ارث مادر، ارث زن مطلقه از اموال متوفی و.. کلیه مراحل شامل نحوه تقسیم ارث و محاسبه آن، مهر و موم ترکه و رفع آن، تحریر و تصفیه ترکه و سایر دعاوی ترکه را میداند مراجعه فرمایید.

 

با  وکیل تقسیم ارث از گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

آشنایی با  اصطلاحات مرتبط با ارث از زبان وکیل تقسیم ارث که لازم است در ابتدا بدانید.

مُوَرِث: مورث شخصی است که فوت کرده و اموال او به وراث ارث می رسد. مورث همان متوفی است.

وُراث یا ورثه: وراث یا وارثان اشخاصی هستند که اموال متوفی را به ارث می برند.

تَرَکه یا ماترک: اموالی است که از مورث به جا مانده و به وراث می رسد.

مطابق قانون مدنی، افراد به دو جهت ممکن است از فرد فوت شده ارث ببرند:

 • رابطه نسبی با متوفی داشته باشد  :

یعنی افرادی که رابطه خونی با مورث  دارند از فرد فوت شده ارث می برند مانند رابطه فی مابین پدر و مادر با فرزندان و برادر  و خواهر و عمو عمه خاله دائی و فرندانشا

 • رابطه سببی با متوفی داشته باشد:

یا به سبب ازدواج با شخص متوفی رابطه خویشاوندی دارند از متوفی ( مورث) ارث می برند

 

در نظر داشته باشید افراد در  رابطه نسبی بر اساس اولویت قانونی از یکدیگر ارث می برند، بدینگونه که طبقات ارث به ترتیب ذیل می باشد :

 1.  طبقه اول پدر مادر و فرزند یا فرزندان
 2. طبقه دوم خواهر و برادر وجد ( اجداد)
 3. طبقه سوم  عمو و عمه و خاله و دایی و فرزندانشان

 

 توجه داشته باشید

 • اگر متوفی فرزند و مادر و پدر داشته باشد این طبقه ارث بر هستند و خواهر و برادر وی در صورتی که طبقه اول زنده باشند چون آنها جزء طبقه اول محسوب می شوند، از متوفی ارث نمی برند.
 • اگر متوفی،  وراثش برادر و خواهر و عمه و عمو باشد در این صورت برادر و خواهرش از وی ارث می برند ولی عمو و عمه چون جزء طبقه سوم هستند از وی ارث نمی برند .

پس در نتیجه

در صورتی که طبقه اول زنده باشند طبقه دوم ارث نمی برند و در صورتی که فقط طبقه دوم زنده باشند طبقه سوم از متوفی ارث نمی برد.

اما در مباحث شرعی و حقوقی استثنائاتی در مورد خویشاوندی سببی فی مابین مورث و  وراث به شرح ذیل وجود دارد :

 

 •  اگر متوفی پدر و مادر و فقط نوه داشته باشد در این صورت استثنائا،  نوه ها ارث می برند.
 •  استثناء دیگر قانونی این است که اولاد عمه و عمو با وجود اجداد ارث بر هستند
 •  پسر عموی ابوینی( که از پدر و مادر ناتنی نیستند ) بر عموی ابی ( که از پدر تنی ولی از مادر ناتنی هستند) تقدم دارد .

 

ارث بردن چه شرایطی دارد؟

وکیل تقسیم ارث بیان می دارد: شرط اول ارث بردن، زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث است.

شرط دوم برای ارث بردن، نبود موانع ارث است. یعنی وارث باید خالی از موانع ارث باشد. حال منظور از موانع ارث چیست؟

 

موانع ارث

مقصود ار موانع ارث  اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، مانع از ارث بردن می شود.

 

موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:

1-کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.

2-قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق – نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن – موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.

3-برده بودن: برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده – هر چند به طور قهری – از ترکه خریداری و آزاد می‌گردد و باقی مانده ترکه به او داده می‌شود..

4-لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود،  لعان کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.

5-زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.

6- حمل: کودکی که در شکم مادر است تا زمانی که زنده بدنیا نیاید نمی‌تواند ارث ببرد.

7-غایب بودن: کسی که غایب شده به گونه‌ای که از او خبری نیست، نمی‌توان به مرگ او حکم داد و اموالش را تقسیم کرد؛ مگر آن که مدت زمان طبیعی و عرفی عمر یک انسان، بگذرد که در این صورت به مرگ او حکم می‌شود. در این مدت او از بستگانش ارث می‌برد و میراث به اموال او افزوده می‌شود. برخی معتقدند چهار سال جستجو کردن کافی است یا پس از ده سال انتظار، حکم به مرگ داده می‌شود.

 

نحوه ی محاسبه ارث  وراث:

در قانون مدنی سهم برخی از وراث از ترکه مشخص شده است و سهم برخی دیگر از آنها معین نیست. به کسانی که سهم آنها از ترکه مشخص است صاحبان فرض و به کسانی که سهم الارث شان مشخص نیست صاحبان قرابت گفته می شود. البته به طور کلی تعیین و محاسبه ی سهم هر یک از وراث امری پیچیده و تخصصی است و از هر مورد به مورد دیگر متفاوت است. به همین دلیل شورای حل اختلاف خود سهم هر یک را معین می نماید.

 

ارث زن و شوهر

صرف وجود رابطه زن و شوهری برای ارث بردن از یک دیگر کافی نیست، بلکه برای ارث بردن از یکدیگر شرایطی لازم است.

به طور کلی برای ارث بردن  زن و شوهر دو شرط لازم است  لازم است:

 1. دائمی بودن نکاح ( ازدواج موقت نباشد)
 2.  وجود رابطه زن و شوهری در  هنگام فوت همسر

میزان ارث بری زن و شوهر از یکدیگر به این صورت میباشد:

ارثی که زن از مرد می برد ( اگر بچه نداشته باشند)      1/4   اموال مرد
ارثی که زن از مرد می برد ( اگر بچه داشته باشند) 1/8   اموال مرد

ارثی که مرد از زن خود می برد (اگر بچه نداشته باشند)  1/2  اموال زن
ارثی که مرد از زن خود می برد (اگر بچه داشته باشند) 1/4 اموال زن

 

ارث جنین

ارث جنین هم با شرایطی امکان پذیر است. جنین با وجود دو شرط از مورث ارث می برد:

نطفه ی جنین در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد.
جنین زنده متولد شود.
اگر جنین بلافاصله بعد از تولد بمیرد، باز هم ارث می برد. زیرا او با زنده متولد شدن قابلیت دارا شدن حق را در همان زمان کوتاه یافته است.

 

ارث مادر به فرزند

برخلاف باور عمومی که بین افراد جامعه وجود دارد میزان سهم الارث پسرها دو برابر دختر ها می باشد چه این ارثیه از سمت مادر باشد چه از سمت پدر تفاوتی نمی کند.

 شرایط تحقق  ارث فرزند از پدر و مادر چیست؟

1-هرگاه متوفی پدر و مادر نداشته باشد و تنها فرزند داشته باشد تمام اموال وی به فرزندانش به ارث میرسد.

اگر همسری داشته باشد و در قید حیات باشد سهم وی به میزان یک هشتم ابتدا کسر شده و مابقی متعلق به فرزندان است.

میزان سهم الارث فرزند در حالات مختلف متفاوت است:

 • اگر متوفی تنها یک فرزند داشته باشد ( پسر یا دختر فرقی ندارد) تمام ارث به وی میرسد.
 • اگر چند فرزند داشته باشد و همه ی آن ها پسر یا همه آن ها دختر باشند ارث بینشان به صورت مساوی تقسیم می شود
 • اگر برخی پسر و برخی دختر باشند طبق قاعده فرزند ذکور دو برابر فرزند اناث ارث می برد.

 

2-اگر متوفی علاوه بر فرزندان، پدر و مادرش هم در قید حیات باشند آن ها نیز ارث خواهند برد و سهم الارث پدر و مادر از اموال متوفی هریک به تنهایی یک ششم خواهد بود.

اگر متوفی همراه پدر و مادر یا یک از آن ها یک فرزند دختر داشته باشد، سهم وی نصف اموال و سهم پدر و مادر یک ششم است و هر میزان که از اموال بعد از تقسیم به میزان نصف و یک ششم باقی بماند به نسبت سهم وارثان تقسیم می شود

 

3-هرگاه میت اولاد داشته باشد حتی یک نفر، نوه های وی ارث نمی برند. ولی اگر در زمان تقسیم ارث،  فرزندش در قید حیات نباشد، نوه به قائم مقامی از والد خود ارث می برد. میزان سهم الارث نوه به قائم مقامی از اولاد خود بر اساس نسل ها می باشد. به این نحو که اگر نوه فرزند پسر متوفی باشد،سهم پسر را می برد و اگر نوه فرزند دختر باشد سهم دختر را ارث می برد.

 

جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی ارث با وکیل ارث همراه باشید. 22350512