کانون های دادگستری تهران

1. اتحادیه سراسری کانون وکلا: خیابان وزرا- خیابان بهزاد- خیابان شفق117- پلاک 20 – طبقه ی 2
تلفن : 88702290
2. کانون وکلای دادگستری تهران:آرژانتین – ابتدای خیابان زاگرس – شماره 3
تلفن : 88789972-88771340
3. امور مشاورین حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه:بلوار آفریقای شمالی – خیابان گلفام- پلاک 54
تلفن : 22024868-23055101
4. کانون کارشناسان رسمی دادگستری: خیابان شریعتی – خیابان ظفر بین نفت ومدرس – فرید افشار- پلاک 185
تلفن: 22385300
5. کانون سردفتران و دفتریاران: خیابان مطهری- مقابل خیابان سناِیی- پلاک 273
تلفن: 22385300
6. صندوق حمایت وکلا وکارگشایان: خیابان وحید دستجردی()-خیابان ناجی- کوچه فرزان35
تلفن: 22257685-22263928