کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری

” کمیسیون ماده 77 شهرداری “

پرداخت عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی برای شهرداری محسوب می شود و این عوارض نیز انواع و اقسام مختلفی دارد. از سوی دیگر پرداخت عوارض برای شهرنشینانی که از خدمات شهرداری استفاده می کنند امری اجتناب ناپذیر است. همین موضوع یعنی لزوم پرداخت عوارض منجر به بروز اختلافات زیادی بین مؤدیان و شهرداری شده است.

همین امر منجر شد که قانونگذار مرجعی را برای رفع اختلاف با عنوان کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری پیش بینی نماید. اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری عبارتند از:  یک نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندار از طرف وزیر کشور، یک نفر نماینده دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری کل استان، یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا. کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری که در ماده ی 77 همین قانون در خصوص آن توضیح داده شده است، دارای وظایف و اختیاراتی است که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

 

برخی از انواع عوارض شهرداری

1- عوارض نوسازی شهردای:

عوارض نوسازی که در راستای قانون نوسازی و عمران شهری وضع گردید، از اول فروردین هر سال یا از تاریخی که وزارت کشور تعیین می‌کند به ملک تعلق می‌گیرد و باید همه ساله توسط مالکان خانه‌ها و مغازه‌ها پرداخت شود.

2- عوارض خودرو:

طبق تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودروهای سواری تولید داخل 5/1 در هزار قیمت فروش کارخانه و برای خودروهای وارداتی 5/1 در هزار از ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها است.

مطابق ماده 31 آیین نامه مالی شهرداری تطبیق هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص میزان عوارض شهرداری به آن ها داده شده است در واقع این مامورین تشخیص هستند که مطابق با فرمول های خاصی نسبت محاسبه ی میزان بدهی مودیان اقدام می کنند.

معمولاً پرداخت عوارض مراحلی دارد، ابتدا مودی شناسایی می شود و این موضوع بررسی میشود که آیا این فرد مکلف به پرداخت عوارض شهرداری هست یا خیر؟ سپس به مودی اخطار می شود که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت عوارض شهرداری اقدام نماید در غیر این صورت پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارسال میشود و بعد از وصول اخطار در صورتی که مودی اعتراضی داشت یا راسا نسبت به پرداخت اقدام نکرد پرونده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح می شود.

 

اعتراض به میزان عوارض شهرداری

به موجب ماده ی 77 قانون شهرداری مصوب 1345، اعتراض به عوارض شهرداری، در کمیسیون ماده ی 77 انجام می شود که سابقاً در مورد اعضای این کمیسیون صحبت و بررسی صورت گرفت.

بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عوارض شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد.

این کمیسیون غیر از این مورد صلاحیت ورود و رسیدگی ندارد.  تقسیط مطالبات ناشی از عوارض هم در صلاحیت این کمیسیون است. البته محدوده ی صلاحیت این کمیسیون محدود به مطالبه ی عوارض در محدوده ی شهرها است و در مورد املاکی که خارج از حریم شهر واقع شده باشد، کمیسیون ماده 77 اجازه ی ورود و دخالت نخواهد داشت.

کمیسیون ماده ی 77 بعد از وصول پرونده با حضور کلیه ی اعضای خود که سابقاً بیان کردیم شامل چه افرادی است تشکیل جلسه میدهد و اعتراض مدعی را از چند جهت بررسی می کند. مهم ترین موضوعی که کمیسیون ماده ی هفتاد و هفت به بررسی آن می پردازد این است که آیا این عوارض مطالبه شده قانونی است؟ میزان محاسبه ی آن به چه شکل بوده است؟ البته در این مرحله، دلائل و مدارکی که باید از سوی مودی ارائه شود اهمیت زیادی دارد و در واقع سرنوشت ساز است. به علاوه تنها راه اعتراض به مطالبه ی عوارض شهرداری، تقدیم اعتراض نامه به کمیسیون ماده ی 77 است و نمیتوان در این خصوص به دادگاه ها مراجعه نمود.

معترض باید مراتب اعتراض و دلائل و مدارک خود را به صورت کتبی تحویل کمیسیون ماده 77 دهد، کمیسیون در صورتی که اخذ توضیح به صورت شفاهی را لازم بداند از معترض دعوت به عمل می آورد؛ در مواقعی هم که نیازی به این موضوع وجود نداشته باشد وارد رسیدگی می شود.

 

کمیسیون ماده 77 شهرداری
کمیسیون ماده 77 شهرداری

تقسیط بدهی ناشی از عوارض شهرداری

چناچه مودی قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یک جا نباشد میتواند از کمیسیون درخواست تقسیط بدهی خود را داشته باشد. این موضوع در ماده ی 23 قانون آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده است.

طبق این ماده شهرداری های کل کشور می توانند مطالبات خود را طی اقساط حداکثر تا سی و شش ماه مطابق دستورالعمل مصوب شورای شهر دریافت نمایند.

البته در این شرایط تا وصول قسط آخر به مودی مفاصا حساب نخواهند داد بنابراین این روش برای اشخاصی که به مفاصا حساب شهرداری نیاز دارند مناسب نخواهد بود. فراموش نکنید در این صورت شهرداری بهره ی متداول بانکی را از مودی که درخواست قسط بندی را کرده است دریافت می کند.

 

رأی کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری

آرای این کمیسیون طبق ماده ی 77 قانون شهرداری ها طبق مقررات مربوط به نحو ی اجرای مفاد اسناد رسمی اجرا خواهد شد و بدهی های موضوع این آرا از مودی وصول می گردد.

در واقع اداره ی اجرای اسناد رسمی بعد از صدور اجراییه به مودی ابلاغ می نماید که ظرف 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند و بعد از گذشت این مدت اداره ی اجرا اقدامات مقتضی از قبیل توقیف اموال مدیون و …. را جهت صول مطالبات انجام خواهد داد.

البته در این موارد هر کس دستور اجرا را با قانون مخالف بداند می تواند از دستور اجرای صادره شکایت کند و بدین ترتیب عملیات اجرایی را متوقف نماید.

البته باید بدانید در صورتی که نتوان رأی صادره از کمیسیون را ابطال کرد یا ایرادی به آن وارد نمود نمیتوان اجراییه ای را که بر مبنای این رأی صادر شده است باطل کرد بنابراین ابطال رأی کمیسیون ماده ی 77 نیز اهمیت زیادی دارد.

ابطال رأی کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری چگونه انجام می شود؟ 

همانگونه که گفته شد و در ماده ی 77 قانون شهرداری ها هم به آن پرداخته شده است، آرای کمیسیون ماده ی 77 قطعی و غیر قابل اعتراض هستند و در واقع مرجعی نیز برای اعتراض به این آراء پیش بینی نشده است و مودی باید بعد از ابلاغ کتبی رأی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید در غیر این صورت شهرداری نسبت به وصول اقدام خواهد کرد اما در صورتی که این رأی یا هر تصمیم دیگری که از مراجع اداری صادر شده باشد و این تصمیم با قوانین مخالفت داشته باشد، میتواند توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود.

البته ثبت این اعتراض و رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست می باشد و متذکر می گردد که این موضوع امری تخصصی است بنابراین حتما در این خصوص با یک نفر وکیل متخصص دیوان عدالت اداری مشورت کنید تا از تقدیم دادخواست اشتباه و تضییع حقوق خود جلوگیری کرده باشد.

لازم به ذکر است اگر معترض به تصمیم کمیسیون ماده ی 77، یک نهاد و ارگان دولتی باشد مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه های عمومی دادگستری هستند و دیوان عدالت اداری نمیتواند ورود کند.

 

وکیل کمیسیون ماده ی 77 قانون شهرداری

همانگونه که بیان شد بسیاری از شهروندان به فراخور خدماتی که از شهرداری دریافت می کنند می بایست عوارض پرداخت کنند که گاهی بی دقتی هایی در محاسبه ی آن ها اتفاق می افتاد بنابراین ناگزیر باید به کمیسیون ماده ی 77 اعتراض کنند؛ و متاسفانه در صورتی که شهروندان نتوانند اعتراض موثر با دلایل و مدارک مناسب تقدیم کمیسیون کنند، کمیسیون ماده ی 77 رأی به نفع شهرداری صادر خواهد کرد و شما به راحتی محکوم به پرداخت می شوید.

بنابراین لازم است در صورتی که قصد طرح دعوا در کمیسیون ماده ی 77 یا اعتراض به میزان عوارض در نظر گرفته شده دارید و یا میخواهید تقاضای تقسیط یا تخفیف داشته باشید، از وکیل کمیسیون ماده ی 77 یا وکیل عوارض شهرداری کمک بگیرید. در صورتی هم که رأی کمیسیون برای شما صادر شده است و قصد دارید به این رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید، با توجه به اینکه مراجعه به دیوان آخرین راه حل شماست مراجعه به وکیل متخصص دیوان عدالت اداری واجب و ضروری است.

 

جهت مشاوره و اعطای وکالت با وکلای متخصص گروه آسا در ارتباط باشید. 22350512

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.