گروه وکلا آسا مجموعه ای حقوقی متشکل از وکلای پایه یک دادگستری  و متخصصین رشته حقوق است.

 

اعضای گروه وکلای آسا

سرور ثانی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

احسان عابدین
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مهرداد مهرآوین
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

حمید خانزاده
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

محمود مومنی
کارشناس حقوقی و متخصص امور ثبتی

معصومه کرمی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

رومینا منعمی
دستیار حقوقی