درباره ما

گروه وکلا آسا مجموعه ای حقوقی متشکل از وکلای پایه یک دادگستری  و متخصصین رشته حقوق است.

 

اعضای گروه وکلای آسا

سرور ثانی نژاد وکیل

سرور ثانی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دیدن رزومه کامل
احسان عابدین وکیل

احسان عابدین
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

دیدن رزومه کامل

مهشید خلیلی
وکیل دادگستری

دیدن رزومه کامل

پریا مرادی
کارشناس حقوق