وبلاگ
سرور ثانی

مجازات جرم لواط

یکی از اعمال مذموم در شرع و عرف ما، همجنس گرایی و ارتباط جنسی بین دو همجنس است. ناپسند بودن این اعمال تا جایی است

ادامه مطلب »