Category Archives: وکیل ملکی

وکیل ملکی :بدون اغراق می توان بیان داشت که ملک در کشور ما ارزشمند ترین دارایی هر فرد است. به تبع دعاوی ملکی نیز از اهمیت بسازایی برخوردار هستند. لازم است بدانید که هر پرونده در دادگستری صرفا یک مرتبه امکان طرح و رسیدگی دارد و اگر دعوای ملکی خود را به نحوه شایسه ای مطرح و پیگیری نکنید، این فرصت را برای همیشه از دست می دهید.
از سویی برخی از عناوین حقوقی شباهت فراوانی با یک دیگر دارند. به طور مثال هم در پرونده خلع ید و هم در پرونده رفع تصرف عدوانی زمانی مطرح می شود که شخصی ملک را تصرف کرده و آنجا را ترک نمیکند. این شما هستید که باید عنوان حقوقی خود را مشخصی کنید اگر عنوان دادخواست به درستی انتخاب نشود، قاضی وظیفه ای به رسیدگی پرونده نخواهد داشت.

وکیل ملکی کیست ؟

وکیل ملکی وکیلی است که در حوزه مشاوره، تنظیم قرارداد، قبول دعاوی و شکایت های مربوط به اموال غیر منقول می پردازد.
، این اموال غیر منقول در یک دسته بندی به املاک داخل شهری و خارج از محدوده شهری و در تقسیم بندی دیگر به املاک مسکونی، تجاری و اداری تقسیم می شوند.
با توجه به این امر که اکثر پرونده های ملکی جز پرونده های مالی محسوب می شود هزینه دادرسی آنها بسته به نوع خواسته ، درصدی از ارزش خواسته و یا قیمت منطقه ای ملک است. همچنین در برخی از پرونده های ملکی لزوم ارجاع امر به کارشناسی می باشد . که این موضوع نیز هزینه جداگانه ای خواهد داشت. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظر کارشناسی، جت ارجاع امر به هیات کارشناسی، مجددا هزینه کارشناسی پرداخت می شود.
از همین رو با وجود هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و هزینه های جانبی پرونده، ضرورت داشتن وکیل ملکی جهت طرح وپیگیری صحیح پرونده الزامی است.
با توجه به پیچیدگی پرونده ملکی و نوع دعوا ممکن است دعوای ملکی مدت زمان طولانی را در دادگاه طی کند. همچنین طرف دعوا با استفاده از ترفند هایی جهت تضییع حقوق شما ممکن است پرونده طولانی کند. در این مورد نیز همراهی وکیل مخصص ملکی میتواند در تسریع امر، موثر باشد.

آیا باید وکیل ملکی بگیریم ؟

در امور ملکی قوانین متعددی وجود دارد و این امر می تواند از جمله پرونده های حقوقی، کیفری و یا حتی امور حسبی باشد. لذا شمول قوانین در موضوع ملکی گسترده است و تسلط بر این قوانین تنها بر عهده وکیل ملکی است. از سوی دیگر، صرف اطلاع از قوانین راهگشای مشکل شما نخواهد بود. آرای وحدت رویه، آرای اصراری، نظریه مشورتی ، اصول حقوقی، دکترین، رویه قضایی و …. همگی از اموری هستند که صرفا با کسب تجریه و دانش تخصص حقوقی ممکن است که قطعا در پیش بینی و پیش رفت پرونده موثر خواهد بود.

اگر سراغ وکیل ملکی هستید میتوانید با ما در ارتباط باشید یا اگر میخواهید میتوانید از مطالب زیر استفاده کنید

Call Now Buttonتماس با بهترین وکیل09123956043