التزام به حضور مستخدمان رسمی با تعیین وجه التزام

التزام به حضور مستخدمان رسمی با تعیین وجه التزام

تامین التزام مستخدمان رسمی به حضور با تعیین وجه التزام ، ششمین قرار تامینی است که در ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است. این تامین تقریبا شدید محسوب می شود. در این مطلب به بررسی این قرار می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

قرار التزام مستخدمان رسمی با تعیین وجه التزام چیست؟

با صدور این قرار متهم متعهد می شود که اگر از حضور نزد مقام قضایی در صورت احضار خودداری کند، وجه التزام تعیین شده را که از محل حقوق او تامین خواهد شد به صندوق دولت بپردازد. این قرار در مورد متهمانی که مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح هستند، صادر می شود. این قرار با موافقت متهم صادر می شود. به علاوه باید از سازمان محل خدمت آنها تعهد به پرداخت گرفته شود. 

این قرار در واقع همان قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. با این تفاوت که از قبل امکان پرداخت وجه التزام بررسی می شود. حقوق متهم در سازمان، امکان پرداخت وجه التزام را افزایش می دهد.

اما مستخدم رسمی چه کسی است؟ تعهدات سازمان محل خدمت او در چه حد است؟

وجه التزام چگونه دریافت می شود؟

متهم متعهد است که در مواقع احضار نزد مقام قضایی حاضر شود. حال اگر متهم احضار شود، احضاریه به او ابلاغ واقعی شده باشد و بدون عذر موجه نزد مقام قضایی حاضر نشود، دادستان دستور اخذ وجه التزام را صادر می کند. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو است. رای دادگاه در این مورد قطعی است.

برای دریافت وجه التزام هم با این که تعهد پرداخت از سازمان محل خدمت متهم وجود دارد، اما ابتدا خود او مکلف به پرداخت است. اگر دریافت وجه التزام از متهم امکان پذیر نشد، از محل حقوق او پرداخت می شود.

اگر متهم از پذیرش این قرار امتناع کند تکلیف چیست؟ در تبصره 1 ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد تصریحی وجود ندارد. اما به نظر می رسد، باید برای متهم قرار کفالت صادر شود. این اقدام تشدید تامین بوده و از سوی متهم قابل اعتراض است.

منظور از مستخدم رسمی چه کسانی هستند؟

مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های استخدامی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. با توجه به قید رسمی، صدور این قرار در مورد متهمانی که به صورت پیمانی، قراردادی یا خرید خدمت در سازمان های گفته شده مشغول به کار هستند، امکان پذیر نیست. ولی شامل مستخدمان بازنشسته و حالت اشتغال می شود.

تعهدات سازمان محل خدمت متهم در چه حد است؟

با صدور این قرار، پرداخت وجه التزام هم بر عهده ی متهم قرار می گیرد و هم بر عهده ی سازمان محل خدمت او. در صورت تخلف متهم از حضور نزد مقام قضایی، دادستان ابتدا باید مبلغ وجه التزام را از خود او مطالبه کند. اگر دریافت وجه التزام از متهم میسر نشد، مبلغ مورد نظر از سازمان محل خدمت او مطالبه شود. اگر حقوق متهم کفاف پرداخت وجه التزام را ندهد، مبلغ مذکور توسط سازمان تقسیط می شود. 

البته نمی توان کل حقوق متهم را برداشت کرد. بلکه در صورتی که متهم دارای همسر و فرزند باشد یک چهارم حقوق او توقیف می شود. اگر همسر و فرزند نداشته باشد، یک سوم حقوق او توقیف خواهد شد.

آیا سازمان محل خدمت کفیل متهم محسوب می شود؟

با صدور این قرار، برای سازمان تعهد به حاضر کردن متهم در موارد احضار او ایجاد نمی شود. پس سازمان مذکور کفیل متهم محسوب نمی شود. در واقع تعهدی که سازمان به پرداخت وجه التزام می دهد، صرفا برای افزایش امکان پرداخت وجه التزام است. به علاوه مبلغ وجه التزام از محل حقوق متهم پرداخت می شود نه از اموال سازمان.

اگر متهم پس از صدور دستور دادستان حاضر شد تکلیف چیست؟

اگر متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و پیش از دریافت کامل وجه، یعنی اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود. دادستان با رفع اثر از دستور خود، دستور اخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در این صورت اعتبار قرار تامین صادر شده به قوت خود باقی می ماند. اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی شود. در این صورت اعتبار قرار تامین هم به قوت خود باقی می ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *