نمونه رای بزه جعل کارت معافیت خدمت وظیفه

نمونه رای و حکم بزه جعل کارت معافیت خدمت وظیفه

در این مطلب نمونه ای از رای و حکم  جعل در کارت معافیت خدمت که به وسیله گروه وکلای آسا  اخذ شده است را ملاحظه فرمایید.

 

طبق ماده 538 کتاب 5 قانون مجازات اسلامی هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

نمونه رای جعل کارت معافیت

پرونده کلاسه…….شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار

متهم:آقای ………..با وکالت آقای احسان عابدین فرزند مهدی به نشانی استان تهران ،سعادت آباد،خیایان علامه شمالی،برج علامه،پلاک55،طبقه 8،واحدB

اتهام: استفاده از کارت معافیت جعلی

گردشکار پرونده:به تاریخ 99/04/16 جلسه رسیدگی شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می شود پرونده معد اصدار رای می باشد با این وصف دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

رای دادگاه 

در خصوص کیفرخواست صادر شده از دادسرای شهریار علیه آقای ….. با وکالت بعدی آقای احسان عابدین دایر بر استفاده از سند مجعول (کارت معافیت خدمت وظیفه )

این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله اظهارات وکیل محترم متهم در شعبه دادگاه و سایر اوراق پرونده با توجه به اظهارات وکیل محترم  متهم و لایحه تقدیمی ایشان که شدیدا بزه یادشده را منکر شدند و اذعان نمودند:

از علم و اطلاع این موضوع که کارت معافیت جعلی بوده و موکل خبری نداشته  و چنانچه موکل در ایران حاضر بود سر جلسه دادگاه حاضر می شدند و الان در استرالیا بوده با این اوصاف علم و اطلاع متهم احراز نمی شود.

با توجه به حاکمیت اصل برائت مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم یادشده صادر می شود.

و در اجرای ماده 215  قانون مجازات اسلامی سال 92 آثار مجعول میبایست معدوم گردد.

رای صادر شده مطابق ماده 406 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

 

نمونه ای از رای جعل کارت معافیت وظیفه اخذ شده توسط گروه وکلای آسا را در زیر مشاهده  می کنید.

 

نمونه رای بزه جعل کارت معافیت

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512