نمونه دادخواست اجور معوقه و مطالبه وجه التزام

اجور معوقه و مطالبه وجه التزام

در این مطلب نمونه ای از دادخواست  مطالبه اجور معوقه و مطالبه وجه التزام  که توسط  گروه وکلای آسا  گرد آوری شده است را ملاحظه می فرمایید.

 

طبق قانونی مدنی، وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین قرارداد در قرارداد نوشته می شود تا هر یک از طرفین که به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید، می بایست مبلغی را بعنوان جریمه تأخیر پرداخت نماید.

در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تأخیر مبلغی را بعنوان وجه التزام پرداخت نماید.

هر یک از طرفین قرارداد که در موعد مقرر به تعهد خود عمل ننماید، طرف دیگر می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را ارائه نماید.

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد.

در این مرحله می بایست در ابتدا در صورت اطلاع، اموال خوانده به دادگاه جهت توقیف معرفی گردد و در صورت عدم اطلاع و شناسایی آنها، خواهان می تواند درخواست اخذ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول را جهت شناسایی اموال، بنماید.

در صورتی که مالی از محکوم علیه (خوانده) شناسایی نگردد، می توان درخواست جلب او را نمود.

 

نمونه ای از دادخواست  اجور معوقه  و مطالبه وجه التزام  به وکالت گروه وکلای آسا را در زیر مشاهده  می کنید.

 

 

 

 

 

دانلود نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه و مطالبه وجه التزام به صورت فایل pdf