همه چیز در مورد طلاق غیابی

طلاق غیابی چگونه است؟

طلاق غیابی یکی از انواع طلاق است که در مورد آن زیاد می شنویم.

اما معمولا افراد غیر حقوقی از اینکه چه حکمی، غیابی محسوب می شود و طلاق در چه مواردی غیابی است بی اطلاع هستند.

با گروه وکلای آسا همراه باشید تا اطلاعات لازم در این خصوص را کسب کنید. 

 

به چه طلاقی غیابی گفته می شود؟

برای آن که بدانیم طلاق در چه صورتی غیابی محسوب می شود، باید به ماده ی 303 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نماییم.

مطابق این ماده، حکم دادگاه اصولا حضوری است و فقط با وجود دو شرط زیر غیابی محسوب می شود:

 

 1. خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به صورت کتبی نیز دفاع ننموده باشد؛
 2.  اخطاریه حضور در جلسه ی دادرسی به او ابلاغ قانونی (ابلاغ قانونی اصطلاحی در برابر ابلاغ واقعی است) شده باشد. یعنی خود شخص اخطاریه را تحویل نگرفته باشد.

 

در خصوص دعوای طلاق نیز با وجود دو شرط بالا، حکمی که صادر می شود غیابی خواهد بود.

در واقع ممکن است هر یک از زن یا شوهر خواهان طلاق باشد و طرف مقابل او به عنوان خوانده ی دعوا، در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال ننماید و اخطاریه حضور در جلسه ی دادرسی نیز به صورت واقعی به او ابلاغ نشده باشد.

البته در حال حاضر با توجه به را اندازی سامانه ثنا و ثبت نام اکثر افراد در این سامانه، ابلاغ اخطاریه حضور از این طریق انجام می شود.

بنابراین شرط دوم، یعنی ابلاغ قانونی اخطاریه، معمولا محقق نمی شود.

مطابق ماده ی 13 آیین نامه نحوه ی استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود.

مشاهده اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. 

در ابلاغ الکترونیکی مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. 

 

طلاق غیابی از طرف مرد چگونه است؟

زمانی که طلاق به درخواست مرد باشد، مرد نیازی به اقامه ی دلیل برای طلاق ندارد و می تواند با پرداخت حقوق مالی همسر خود و یا در نظر گرفتن شرایطی برای پرداخت آن، برای طلاق اقدام نماید.

در این حالت مرد خواهان طلاق و زن خوانده محسوب می شود.

حال اگر زن در سامانه ی ثنا ثبت نام نکرده باشد و اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشود و او در جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه ای هم ارسال نکند، رایی که در خصوص طلاق صادر می شود غیابی خواهد بود.

در این صورت زن ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی رای غیابی، می تواند نسبت به آن واخواهی نماید.

در صورتی که زن مقیم خارج از کشور باشد، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی رای دادگاه برای انجام واخواهی فرصت دارد.

در مواردی که طلاق از سوی مرد و غیابی است، مرد برای ثبت طلاق باید تکلیف حقوق مالی زن را مشخص نماید. این حقوق مالی عبارتند از: مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، شرط تنصیف اموال (نصف شدن اموال مرد بعد از طلاق).

 

 

مراحل طلاق غیابی به چه صورت است؟

 

 

طلاق غیابی از طرف زن چگونه است؟

 

همان طور که قبلا هم توضیح دادیم، طلاق از حقوق مرد است و زن در موارد محدودی می تواند از همسر خود طلاق بگیرد. این موارد عبارتند از:

 

 • اولین مورد این است که ضمن عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که به موجب آن به زن وکالت در طلاق یا به زبان عرف، حق طلاق داده شود.

یعنی زن نماینده ی شوهر خود می شود تا طلاق را واقع کند.که در این مورد زن لازم است ثابت کند که شرط تحقق یافته است.

 

 • مواردی که بدون هیچ شرطی در دفتر خانه اسناد رسمی، شوهر به همسر خود وکالت در طلاق می دهد. در این صورت زن می تواند هر زمان بخواهد با استفاده از وکالتنامه به دادگاه مراجعه نماید و از همسر خود طلاق بگیرد.

 

 • اگر مردی بیش از چهار سال غایب مفقود الاثر باشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق کند.

منظور از غایب مفقود الاثر کسی است که برای مدت طولانی ناپدید شده و به هیچ وجه خبری از او در دست نیست.

 

 • هر گاه شوهر نفقه ی همسر خود را پرداخت ننماید، و دادگاه هم نتواند او را مجبور به پرداخت نماید، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق می کند.

اگر شوهر توان پرداخت نفقه را نداشته باشد هم از همین ماده استفاده می شود.

در این شرایط لازم است زن دادخواست نفقه دهد ، مرد محکوم به پرداخت نفقه شود ولی وجود نفقه پرداخت نکند.

 

 • هرگاه ادامه ی زندگی زناشویی برای زن ممکن نباشد و با ادامه ی زندگی زناشویی زن در سختی و مشقت قرار گیرد، می تواند به دادگاه مراجعه نماید و با اثبات عسر و حرج خود، از شوهر جدا شود.

منظور از عسر و حرج به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه ی زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه کند و تحمل آن مشکل باشد.

 

موارد عسر و حرج عبارتند از:

 • شوهر در طول یک سال، زندگی خانوادگی حداقل به مدت شش ماه پشت سر هم یا نه ماه متناوب ترک زندگی مشترک کرده باشد .بدون آن که عذر موجهی داشته باشد.

 

 • شوهر به انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد و از ترک آن خودداری کند یا نتوان او را مجبور به ترک نمود.

این اعتیاد باید به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند تا موجب عسر و حرج زن شناخته شود.

همچنین اگر شوهر قول داده باشد در مدت معینی اعتیاد خود را کنار بگذارد و به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک اعتیاد مجددا به سراغ مواد مخدر یا مشروبات الکلی برود، زن می تواند تقاضای طلاق نماید.

 

 • در صورتی که شوهر به صورت قطعی به حبس به مدت پنج سال یا بیشتر محکوم شود.

 

 • ضرب و شتم و هر گونه سوء رفتار شوهر که عرفا از سوی زن قابل تحمل نباشد.

 

 • شوهر به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر بیماری صعب العلاج دیگری مبتلا باشد که زندگی مشترک را مختل نماید.

 

نکته ی بسیار مهم این است که تشخیص عسر و حرج زن با قاضی دادگاه است و ممکن است دادگاه شرایط دیگری غیر موارد بالا را موجب عسر و حرج زن تشخیص دهد و با استفاده از آن حکم طلاق صادر نماید.

در مورد اثبات عسر و حرج دست قاضی بسیار باز است و قاضی با توجه به دلایل، شرایط ، امارات و نشانه ها تصمیم می گیرد که آیا زن در مشقت است یا خیر. 

 

مطالعه بیشتر عسر و حرج

 

طلاق از طرف زن در چه  صورتی غیابی است؟

در صورتی که زن خواهان طلاق باشد، شوهر خوانده محسوب می شود.

حال در صورتی که شوهر در سامانه ی ثنا ثبت نام نکرده باشد و اخطاریه حضور در جلسه دادرسی به صورت واقعی به او ابلاغ نشود، همچنین شوهر در جلسه ی دادرسی حاضر نشود و لایحه ای هم ارسال نکند، حکمی که در خصوص طلاق صادر می شود غیابی خواهد بود.

با توجه به اینکه حکم طلاق به صورت غیابی صادر شده است، اجرای این حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از زن خواهد بود. مگر در صورتی که حکم به صورت واقعی به شوهر ابلاغ شده باشد و او در مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد.

اگر شوهر غایب مفقود الاثر باشد و پس از وقوع طلاق در دوران عده بازگردد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد. اما پس از سپری شدن دوران عده چنین حقی برای او وجود ندارد.

 

 طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد؟

به طور کلی زمانی که زن خواهان طلاق باشد و از شوهر وکالت در طلاق مطلق نداشته باشد، گرفتن حکم طلاق امری دشوار خواهد بود.

چرا که وقوع طلاق منوط به اقناع قاضی و اثبات مواردی نظیر عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد است.

حال در صورتی که شوهر در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد و از طرفی مجهول المکان باشد، ابلاغ اوراق قضایی به او از طریق نشر آگهی به عمل می آید که خود زمان بر است.

بنابراین طلاق غیابی از سوی زن فرآیندی طولانی و پیچیده دارد. بنابراین به شما توصیه می شود که انجام این امر را به یک وکیل با تجربه بسپارید.

در پرونده های غیابی، پس از صدور رای لازم است تا قطعیت رای صبر شود. یعنی پس از صدور رای طلاق، 22 روز بابت تجدیدنظر خواهی و 22 روز بابت فرجام خواهی لازم است صبر کنید. و همچنین رای ممکن است نشر آگهی شود. که تمام این موارد بر زمان پرونده می افزاید.

به صورت میانگین پرونده طلاق غیابی حدود 5 ماه زمان می برد. این امر بسته به دلایل پرونده و کار شعبه متغییر است.

 

طلاق غیابی با آدرس اشتباه:

در دعاوی خانواده طرفین به هنگام تقدیم دادخواست، باید کد ملی طرف خود را به کاربر دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام نمایند.

در صورتی که طرف شما در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد، ابلاغ اخطاریه حضور و سایر اوراق قضایی از این طریق به عمل می آید.

اما چنانچه طرف مقابل در سامانه ثنا ثبت نام نکرده باشد، شما باید نشانی او را به کاربر دفتر خدمات قضایی اعلام نمایید.

در این حالت ممکن است برخی افراد شیطنت کرده و نشانی واقعی طرف خود را اعلام نکنند تا از این طریق از ابلاغ واقعی اوراق قضایی به او جلوگیری نمایند.

به خصوص زمانی که طرف مقابل در خارج از ایران سکونت دارد این اتفاق بسیار می افتد. 

در این حالت چنانچه رای علیه فرد صادر شود، در صورتی که حکم به او ابلاغ واقعی نشده و وی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم باشد، می تواند دادخواست واخواهی را به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند.

در واقع می تواند درخواست رسیدگی مجدد به پرونده بدهد.

در این صورت دادگاه ابتدا به ادای عدم اطلاع او رسیدگی می کند و چنانچه آن را بپذیرد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر می کند. این قرار مانع از اجرای حکم خواهد بود. 

 

اگر شوهر غایب مفقودالاثر باشد:

هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و زن دادخواست طلاق بدهد، دادگاه سه نوبت آگهی هر یک به فاصله‌ یک ماه در روزنامه محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران با هزینه خواهان منتشر می‌کند.

پس از گذشتن یک سال از اولین آگهی، چنانچه خبری از زنده بودن مرد نشود، دادگاه حکم به فوت فرضی مرد می‌دهد.

به عبارت دیگر فرض را بر این می گیرند که مرد فوت کرده است. در این صورت ازدواج به فوت منحل می گردد.

 

مهریه در طلاق غیابی:

در صورتی که خواهان طلاق غیابی مرد باشد، باید تکلیف حقوق مالی زن از جمله مهریه را مشخص نماید.

چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را به صورت یکجا نداشته باشد، میتواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه ای که موضوع طلاق در آن مطرح است تقدیم نماید.

اما چنانچه زن قبلا مهریه خود را مطالبه کرده باشد، دادخواست اعسار باید به دادگاهی تقدیم شود که موضوع مهریه در آن جا مطرح است.

دادخواست اعسار به طرفیت زن تقدیم می شود. در صورتی که زن در جلسه ی رسیدگی به اعسار حضور نیابد، دادگاه با توجه به شهادت شود مرد، حکم به تقسیط مهریه می دهد.

زن نیز می تواند مهریه خود را مطالبه کند.

در این صورت چنانچه مرد مالی داشته باشد، زن با معرفی آن مال می تواند آن را توقیف نماید و مهریه خود را این طریق وصول کند.

همچنین اگر مرد مالی نداشته باشد و به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه محکوم شود اما اقدامی جهت پرداخت انجام ندهد، زن می تواند جلب وی را تقاضا نماید.

 

ثبت طلاق در دفتر طلاق به صورت غیابی:

1)در صورتی که مرد خواهان طلاق باشد :

 زن باید برای جاری شدن صیغه طلاق، در تاریخ مشخص، در دفتر ثبت طلاق حاضر شود.

اگر زن ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر اخطاریه حضور را هم برای مرد و هم برای زن ارسال می کند.

چنانچه باز هم زن در دفتر خانه حضور پیدا نکند، صیغه طلاق بدون حضور او جاری خواهد شد و این موضوع به اطلاع او خواهد رسید. 

 

2) در صورتی که زن موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق شود:

باید ظرف مهلت مقرر گواهی را به دفترخانه ارائه دهد و مرد نیز باید برای ثبت طلاق در دفترخانه حضور یابد.

در صورتی که مرد از رفتن به دفترخانه امتناع کند، سردفتر موضوع عدم حضور مرد برای ثبت طلاق را به دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق اطلاع می دهد.

بعد از این زن باید از دادگاه بخواهد که مرد را برای اجرای صیغه طلاق احضار کند. در صورتی که بعد از ارسال احضاریه، باز هم مرد از حضور خودداری کند، دادگاه با رعایت دستورات شرعی، صیغه طلاق را بدون حضور مرد جاری می کند و دستور ثبت آن را به دفتر ثبت طلاق می دهد .

هم چنین دادگاه به دفترخانه دستور می دهد بعد از ثبت طلاق، موضوع ثبت طلاق را به شوهر اعلام کند . 

 

3)در صورتی که طلاق توافقی باشد:

حضور زن و شوهر برای ثبت طلاق لازم است و در طلاق توافقی نمیتواند یک طرفه و غیابی طلاق را ثبت نمود.

هزینه طلاق غیابی در سال 99 چقدر است؟

به طور کلی دعوای طلاق از جمله دعاوی غیر مالی است. بنابراین هزینه ی دادرسی آن باید مطابق دعاوی غیر مالی پرداخت گردد که مبلغ زیادی نیست.

هزینه ثبت دادخواست طلاق: حدود 150 تومان است.

هزینه داوری (در صورتی که از داور دادگاه استفاده کنید) : 100 تومان است.

هزینه ثبت طلاق: با توجه به نوع طلاق بین 500 الی 1500 است.

هزینه آزمایش خون عدم بارداری: حدود 40 هزار تومان است.

 

مدت عده در طلاق غیابی چه قدر است؟

بعد از انحلال ازدواج به هر شکل و سببی، زن تا مدتی نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند.

این مدت عده نام دارد. ماده ی 1150 قانون مدنی، عده را مدت زمانی دانسته است که تا انقضای آن زن نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

مدت عده طلاق سه طُهر است. طُهر در لغت به معنای پاک شدن است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنای پاکی زن از عادت ماهانه و مدتی است که بین دو عادت ماهانه قرار می گیرد.

مدت تقریبی عده در طلاق سه ماه است. در حکم دادگاه نیز معمولا همین سه ماه قید می شود.

در صورتی که زن باردار باشد، باید تا زمان زایمان عده نگه دارد. حتی اگر زایمان زودتر از سه طُهر اتفاق بیفتد.

البته در موارد زیر زن عده ندارد:

 • زنی که بین او و شوهرش رابطه ی زناشویی واقع نشده است.
 • زنی که یائسه شده است.

 

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512