طلاق بائن

طلاق بائن

 

 شاید تلخ ترین راه برای پایان یک زندگی مشترک، طلاق باشد. طلاق هر چند ناپسند، اما گاهی یک انتخاب درست برای پایان یک زندگی مشترک اشتباه است.طلاق در لغت به معنای گشودن گره و باز کردن است.

در اصطلاح طلاق انحلال ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص از سوی مرد است.در این مطلب به بررسی طلاق بائن می پردازیم.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

طلاق بائن چیست؟

طلاق به دو نوع کلی تقسیم می شود: طلاق رجعی و طلاق بائن.

پیش از این از طلاق رجعی سخن گفته ایم. اما در مورد طلاق بائن باید گفت:

بائن در لغت به معنای جدایی است. طلاق بائن، طلاقی است که با وقوع آن رابطه ی زوجیت به طور قطعی از بین می رود. به این معنا که شوهر نمی تواند در دوران عده مجددا به زندگی زناشویی رجوع کند.

ذکر این نکته لازم است که اصل بر طلاق رجعی است و طلاق تنها در مواردی که قانونگذار بیان کرده، بائن محسوب می شود.

 

 

در چه مواردی طلاق بائن است؟

ماده ی 1145 قانون مدنی، طلاق را در موارد زیر بائن می داند:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق زن یائسه.
  • طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده است.
  • سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل می آید. (همان سه طلاقه مشهور در عرف است)

طلاق بائن

تفاوت طلاق بائن و رجعی در چیست :

  1. با وقوع طلاق رجعی، زوجیت به طور کامل قطع نمی شود و مرد می تواند در دوران عده رجوع کند. اما با وقوع طلاق بائن زوجیت به طور دائم قطع شده و مرد نمی تواند در دوران عده رجوع کند.
  2. اگر طلاق رجعی باشد، در دوران عده به زن نفقه تعلق می گیرد چون زن مانند زن شوهردار است. اما در طلاق بائن به زن در دوران عده نفقه ای تعلق نمی گیرد. مگر اینکه زن حامله باشد.
  3. خواهان طلاق رجعی همیشه مرد است. اما تقاضای طلاق بائن از سوی هر یک از طرفین می تواند باشد.
  4. اگر مردی در دوران عده ی طلاق رجعی با زن زنا کند، بین آنها حرمت ابدی ایجاد می شود. اما اگر زن در عده ی طلاق بائن باشد حرمت ابدی ایجاد نمی شود. یعنی بعدا می توانند با هم ازدواج کنند.

 

عده ی طلاق بائن چقدر است؟

آیا طلاق بائن عده دارد؟

عده به مدت زمانی گفته می شود که زن تا پایان آن نمی تواند با کسی ازدواج کند. شما می توانید مطلب عده را در سایت ما مطالعه کنید.

در طلاق بائن هم عده وجود دارد. مدت عده در طلاق بائن سه طُهر است. منظور از طهر مدت زمان پاکی بین دو قاعدگی است. معمولا سه طهر، معادل با سه ماه است. 

البته اگر بین زن و مرد نزدیکی صورت نگرفته باشد یا زن یائسه باشد، زن عده ی طلاق ندارد.

 

 

طلاق بائن غیرمدخوله:

همان طور که گفتیم اگر زن و مردی ازدواج کنند اما قبل از رابطه ی زناشویی از هم طلاق بگیرند، طلاق آنها از نوع بائن است. بنابراین حق رجوع برای شوهر نیست بر همین اساس زن نیز عده  ندارد.

البلازم به ذکر است در صورتی که زن ادعا کند باکره است، در این مورد دادگاه زن را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا باکره بودن او به اثبات برسد. و در صورت باکره بودن این امر را رای قید شده و زن می تواند درخواست کند شناسنامه اش تعویض شود و نام همسرش از شناسنامه پاک شود.

 

 

طلاق خلع و مبارات:

طلاق انواع مختلفی دارد براساس این امر که چه کسی درخواست طلاق دهد،نوع طلاق متفاوت است. قانون مدنی از دو نوع طلاق به نام های خُلع و مُبارات نام می برد. این طلاق ها در واقع طلاقی است که زن نیز برای طلاق رضایت دارد یا طلاق به درخواست زن است و یا طلاق توافقی است. این دو طلاق در ماده ی 1145 قانون مدنی، نوعی طلاق بائن در نظر گرفته شده اند.

پس احکام طلاق بائن در این دو طلاق هم جاری است.

 طلاق خلع زمانی اتفاق می افتد که زن خواهان ادامه ی زندگی مشترک نباشد. اگر زن حاضر شود در ازای دادن مالی به شوهر از او جدا شود، طلاق آنها از نوع خلع است.مالی که زن در ازای طلاق به مرد می تواند عِوض نام دارد. این مال می تواند کمتر، بیشتر یا معادل مهریه باشد.

طلاق مبارات زمانی محقق می شود که هیچ یک از طرفین نخواهند به زندگی مشترک ادامه بدهند. در این صورت هم زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را برای طلاق راضی کند. البته در مورد طلاق مبارات مبلغ عوض نمی تواند از میزان مهریه زن بیشتر باشد.

 

 

ازدواج بعد از این طلاق چگونه است؟

بعد از طلاق بائن، زن باید سه طهر عده نگه دارد و در این دوران نمی تواند یا کس دیگری ازدواج کند. مگر اینکه زن یائسه باشد یا بین او و همسرش هیچ گاه نزدیکی واقع نشده باشد. در این شرایط  زن عده ندارد و  به محض طلاق می تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند و نیازی به صبر کردن نیست.

بعد از طلاق بائن و سپری شدن مدت عده زن می تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند و ازدواج او منعی ندارد.

 

 

حکم رابطه در زمان عده ی طلاق بائن:

بعد از طلاق بائن قاعدتا زن باید به مدت سه طهر (تقریبا سه ماه) عده نگه دارد. 

حال اگر در این مدت بین زن و مردی زنا واقع شد، هر دو به مجازات آن محکوم می شوند. یعنی اگر زنا توافقی باشد هر دو به 100 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

اما از نظر حقوقی باید بدانید بین زن و مرد زناکار حرمت ابدی حاصل نمی شود ، این زنا زنای محصنه نیست . و آنها می توانند بعدا با هم ازدواج کنند.

 

 

کدام دادگاه به تقاضای طلاق رسیدگی می کند؟

رسیدگی به دعوای طلاق از نظر ذاتی در صلاحیت دادگاه خانواده است.

اما از نظر محلی با توجه به ماده ی 12 قانون حمایت خانواده باید گفت:

  • اگر زن و مرد هر دو در حوزه ی قضایی یک استان سکونت داشته باشند، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح است.
  • اما اگر زن و مرد در حوزه های قضایی جداگانه سکونت داشته باشند، مثلا زن اصفهان و مرد شیراز باشد، در صورتی که خواهان طلاق زن باشد، می تواند دعوای خود را در دادگاه خانواده محل اقامت خود مطرح کند. یعنی اصفهان.

 

 

برای طلاق بائن حکم طلاق صادر می شود یا گواهی عدم امکان سازش؟

با توجه به ماده ی 26 قانون حمایت خانواده، اگر خواهان طلاق مرد باشد اما طلاق رجعی نباشد، مثلا زن یائسه باشد، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.

در مواردی هم که طلاق از نوع مبارات یا خلع، با توافق طرفین است، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.

اما هرگاه زن خواهان طلاق باشد و با استفاده از ماده ی 1130 قانون مدنی اقدام به طلاق نماید، برای او حکم طلاق صادر می شود.

پس در طلاق بائن هم امکان صدور گواهی عدم امکان سازش هست و هم حکم طلاق. ولی در عمل این دو خیلی تفاوتی با یک دیگر ندارند.

 

 

سوالات متداول

1- آیا می توان نوع عده را در دادخواست طلاق معین کرد؟

به صورت غیر مستقیم خیر. شخض نمی تواند در زمان دادخواست دادن و یا حین رسیدگی به پرونده از قاضی بخواهد که طلاق بائن یا طلاق رجعی برای او در نظر بگیرد. بلکه قاضی با توجه به اینکه چه کسی در خواست طلاق داده است و شرایط طلاق، حکم طلاق را به بائن و یا رجعی صادر می کند.

 

2- طلاق توافقی قابل رجوع است؟

خیر طلاق توافقی از جمله طلاق های بائن است و قابل رجوع نیست.

 

 

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512