وکیل پایه ی دادگستری برای طلاق تهران

امروزه، بسیاری از پرونده­ ها به دلیل مدارک طلاق ناقصی که سرخود آماده شده ­اند، در سیستم دادگاهی غرق شده و ناکام مانده است.

وکیل برای طلاق در گروه وکلای آسا شما را در دعاوی خانوادگی و  امور راجع به طلاق همراهی میکند تا بهترین و سریعترین عملکرد را داشته باشید.با ما همراه باشید.

 

با در نظر گرفتن شرایط و درخواست طرفین طلاق به شکل های زیر صورت میگیرد:

 

طلاق توافقی ( طلاق به درخواست زن و مرد ) :

وکیل برای طلاق بیان می دارد. همیشه طلاق توافقی پیشنهاد اول ما به زوجین است طلاق ممکن است به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد و یا طلاق توافقی (به درخواست زن و مرد) باشد.

برخی از مزایای طلاق توافقی به شرح ذیل است:

 • پروسه طلاق قطعا یکی از سخت ترین دوره های زمانی برای هر فردی است که درگیر آن است.

از همین جهت کوتاه شدن زمان برای افراد در این زمان اولویت دارد. از همین رو طلاق توافقی بسیار سریع انجام می شود.

 • طرفین در این طلاق به یک رضایت و توافق دو جانبه ای رسیده اند و می توان گفت خواست طرفین تا حدی تامین شده است.
 • در طلاق توافقی در خصوص تمام موضوعات مشترک طرفین، تعیین تکلیف می شود.
 • هزینه حق الوکاله در این پرونده بسیار کمتر از طلاق یک طرفه است.
 • طلاق توافقی  در صورت رضایت طرفین، 100% منتهی به طلاق می شود.

 

طلاق رجعی چیست؟

طلاق انواع متفاوتی دارد، با توجه به درخواست کننده طلاق و شرایط طلاق ، طلاق متفاوت خواهد بود.

در یک کلام بخواهیم توضیح دهیم ، اصولا طلاق رجعی طلاقی است که به درخواست مرد باشد.

طلاقی است که در آن  شوهر، تا زمانی که مدت زمان عده پایان نیافته حق رجوع وجود دارد و نیازمند عقد جدید نمی‌باشد.

رجوع تشریفات خاصی ندارد کافی است مرد قصد بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشد در این خصوص موافقت زن شرط نیست و در صورت درخواست شوهر به از سرگیری زندگی مشترک زن حق مخالفت نخواهد داشت.

 

طلاق بائن چیست؟

طلاقی است که شوهر در زمان عده حق ندارد به زن رجوع کند یعنی طلاق پس از آن که واقع شد قابل برگشت از جانب شوهر نیست.

بنابراین در صورت وقوع طلاق بائن رابطه زوجیت قطع شده و زن در حکم زوجه نیست، زن و مرد بر هم حرام می‌گردند، زن حق نفقه ندارد و چنانچه یکی از طرفین در مدت عده فوت کند دیگری از او ارث نمی‌برد.

اگر مرد بخواهد مجددا با آن زن ازدواج کند باید عقد جدیدی جاری شود.

 

طلاق خلع چیست؟

خلع به معنای کندن و جدا کردن است و در اصطلاح، به معنای رها ساختن زوجه در مقابل مال یا مهریه است.

طبق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

به عبارت دیگر زن می‌تواند با بخشیدن نفقه‌ای که از شوهر خود طلبکار است، یا با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه خود به شوهر و قبول شوهر طلاق بگیرد، ولی اگر بعد از طلاق به مالی که بخشیده رجوع کند یعنی آن را پس بگیرد طلاق رجعی خواهد بود در این صورت مرد می‌تواند در دوران عده به همسرش رجوع نماید.

 

 طلاق مبارات چیست؟

در طلاق مبارات زن و شوهر هر دو از یکدیگر ابراز کراهت می‌کنند زن مالی را به شوهر تملیک می‌کند تا شوهر در برابر این مال او را طلاق دهد.

این مال ممکن است عین مهریه، معادل آن یا کمتر از آن باشد، ولی نباید بیشتر از مهریه باشد.پ

 

طلاق در صورت عسر و حرج زن چگونه است؟

وکیل برای طلاق تهران توضیح می دهد: همان طور که می‌دانید اختیار طلاق با مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، اما زن چنین حقی ندارد.

مگر اینکه از همسر خود وکالت در طلاق داشته باشد یا بتواند در محضر دادگاه ثابت کند که در عسر و حرج (مشقت غیر قابل تحمل) قرار دارد، در این صورت می‌تواند از همسر خود طلاق بگیرد و این طلاق بائن است.

بر اساس  ماده 1130 قانون مدنی زن می‌تواند با اثبات یکی از موارد مندرج در ماده مذکور که از مصادیق عسر و حرج است از همسر خود جدا شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می‌شود و در مدت عده برای مرد حق بازگشت وجود نخواهد داشت.

زمانی که موضوع طلاق مطرح می شود، مسایل خانوادگی و مالی بسیاری را تحت تاثیر خود قرارد می دهد.

در نتیجه در پرونده های طلاق،  لازم است در خصوص تمام این مسایل طرفین توافق نمایند. در صورت عدم توافق ، دادگاه در این خصوص حکم می کند.

پیشنهاد ما این است که برای طلاق های از سوی زن حتما وکیل بگیرید.

 

حضانت طفل مشترک:

«حضانت به معنای نگاهداشتن طفل،مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است.»

حضانت بیشتر ناظر بر تربیت و نگهداری فرزندان و آموزش و پرورش آنان است. کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد با امور مالی او کاری ندارد. زیرا حضانت به ولایت، وصایت و قیمومت متفاوت است

 

زمانی که زن و شوهر تصمیم به طلاق می گیرند، اما هنوز طلاقی انجام نشده، نگهداری از طفل، بر عهده ی چه کسی است؟ در این مورد باید به ماده ی 1169 قانون مدنی مراجعه کنیم.

مطابق این ماده، برای حضانت طفلی که پدر و مادر او جدا از هم زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.

بنابراین تا زمانی که طلاق انجام نشده و تصمیمی در خصوص حضانت بچه، اتخاذ نشده، می توان به همین ملاک پایبند بود.

 

مطالعه بیشتر در خصوص حضانت فرزند

 

 نفقه طفل مشترک:

نفقه اطفال با پدر آنها است حتی اگر با مادرشان زندگی کنند.

اگر طرفین در خصوص میزان نفقه به توافق نرسند، دادگاه به وسیله کارشناس نفقه میزان آن را مشخص می کند. در حال حاضر نفقه  در تهران طفل مبلغی حدودا 400 هزار تومان تا 800 هزار تومان است.

 

مطالعه بیشتر در خصوص نفقه فرزند

 

ملاقات طفل مشترک:

هر یک از والدین که حضانت طفل را برعهده داشته باشند، والد دیگر حق دارد طفل را ملاقات کند. عموما 24 ساعت الی 48 ساعت در هفته برای ملاقات در نظر گرفته می شود.

در صورت توافق طرفین این زمان می تواند طولانی تر باشد. اما نمی توان مطالقا والدی را از دیدن فرزند ممنوع کرد. اگر زوجین همچین شرطی را بگذارند، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

 

نفقه زوجه:

یکی از مسائل مهمی که در طلاق به آن رسیدگی می شود، وضعیت نفقه زن است. این نفقه می تواند شامل نفقه گذشته و یا نفقه دوران عده باشد.

حتی اگر زن شاغل باشد باز هم مرد موظف به پرداخت نفقه زوجه می باشد. زن میتواند در زمان طلاق درخواست نفقه معوقه خود را نماید. که میزان آن را کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکند.

 

مطالعه بیشتر نفقه زوجه

 

تمکین:

موضوع عدم تمکین از جمله موضوعاتی است که در پرونده های طلاق موثر است به طور مثال زنی که ناشزه است ، نمی تواند از شرط نصف اموال بهره مند شود.

در صورتی که مرد حکم عدم تمکین زن را داشته باشد، از تاریخ صدور حکم به زن نفقه تعلق نمیگیرد و زن نمیتواند نسبت به آن ادعایی داشته باشد.

با توجه به تاثیر تمکین یا عدم تمکین در صدور رای طلاق، دادگاه طلاق به این موضوع توجه می کند.

 

مهریه:

مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. مهریه بر سه نوع است:

مهرالمسمی:

مهریه ای است که در عقد ازدواج تعیین شده باشد.
مهرالمثل: هر گاه مهریه در عقد تعیین نشده باشد بلکه بر اساس وضعیت زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و خانوادگی و … با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می گردد.
مهرالمتعه:

در صورتی که مهریه در عقد تعیین نشده باشد و مرد قبل از وقوع نزدیکی و تعیین مهریه، بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، به زن مهرالمتعه تعلق می گیرد. در تعیین میزان مهرالمتعه وضعیت زن ملاک نیست. بلکه ملاک وضع مالی شوهر است.

 

مطالعه بیشتر در خصوص مهریه

 

اجرت المثل ایام زوجیت چگونه تعیین می شود؟

وکیل برای طلاق تهران توضیح می دهد: در صورتی که زن با درخواست همسرش به اموری در منزل بپردازد که عرفا برای آن وجه پرداخت می شود (مانند غذا پختن، شستن لباس، اتو کردن لباس ها و…) زن می تواند اجرت آن را از مرد مطالبه نماید.

در این صورت دادگاه با توجه به نظر کارشناسی اجرت المثل را تعیین می کند. عموما میزان این اجرت المثل سالی یک میلیون تومان است.

کارشناس دادگستری با بررسی وضعیت زن اعم از اینکه چند سال در زندگی مشترک بوده اند، چند بار زایمان داشته است، میزان تحصیلات او چیست؟ آیا شاغل بوده است و یا خانه دار و … میزان اجرت المثل را تعیین میکند.

 

تنصیف اموال (شرط نصف شدن اموال) :

شرط تنصیف اموال یکی از شروط ضمن عقد است. اگر زوجین در عقدنامه شرط تنصیف اموال را امضا کرده باشند، در زمان طلاق دادگاه این موضوع را بررسی می کند. در صورتی زن می تواند از این شرط بهره مند شود که:

درخواست کننده طلاق مرد باشد.
زن ناشزه نباشد.
در خصوص اموالی است که در طی دوره زندگی مشترک به دست آمده باشد.
دادگاه با بررسی وضعیت مالی مرد، تا 50 درصد از اموال او را می تواند به زن منتقل کند.

 

مطالعه بیشتر تنصیف اموال

 

موجبات طلاق از طرف زوجه:

 

1- ناتوانی شوهر در پرداخت نفقه زن

وکیل برای طلاق تهران بین می دارد: خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه یکی از مواردی است که زن می‌تواند در دادگاه  درخواست طلاق دهد

در این مورد زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شوهر وی را اجبار به طلاق می‌نماید.

استناد زن به عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر، باید مبتنی بر حکم دادگاه باشد. بدین صورت که زوجه به طرفیت شوهر خود، دعوای الزام به پرداخت نفقه را نزد محکمه مطرح می‌نماید.

دادگاه، پس از رسیدگی، میزان نفقه‌ای را که باید به زن تعلق بگیرد ، مشخص می‌کند.

زوج، پس از دریافت حکم دادگاه، ملزم به اجرای آن بوده و چنانچه پس از صدور اجراییه علیه وی، رأی را اجرا نکند، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

اگر زوج، حکم دادگاه را که همان اجبار به طلاق زوجه است، اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی دادگاه، به جای شوهر، اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.

 

2- عسر و حرج

در صورتی که برای دادگاه ثابت شود که ادامه زندگی و دوام زوجیت، موجب عسر و حرج (مشقت شدید و سختی بیش از حد که عادتاً قابل تحمل نباشد) است، دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه، زوج را اجبار به طلاق نماید.

در صورتی که اجبار وی ممکن نباشد، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان به زوجه، قاضی به عنوان نماینده زوج، زن را مطلقه می‌کند.

مطالعه بیشتر عسر و حرج

 

3-غیبت شوهر بیش از چهار سال (غایب مفقودالاثر)

برابر قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

در این مورد دادگاه‌ها زمانی می‌توانند حکم طلاق را صادر کنند که پس از دریافت درخواست طلاق از طرف زن، زوجه در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، سه دفعه متوالی (پشت سر هم) هرکدام به فاصله یک ماه، آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید تا به دادگاه اطلاع دهند.

هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و خبری از وی یا زنده بودن او نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

 

4- شروط دوازده گانه ضمن عقد برای طلاق از طرف زن

وکیل حرفه ای برای طلاق توضیح می دهد: شروط دوازده گانه ضمن عقد که در صورت تحقق یکی از آن‌ها، زن می‌تواند درخواست طلاق نماید:

 1. اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
 2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.(ضرب و شتم،توهین و…)
 3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد
 4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
 5. مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
 6. محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.
 7. اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
 8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
 9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات‌های تعزیری و حدی.
 10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
 11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
 12. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

مطالعه بیشتر شروط ضمن عقد

 

جهت مشاوره با وکیل خانواده با گروه وکلای آسا در ارتباط باشید .22350512