نمونه بنچاق

بنچاق سندی است که   در دفتر اسناد رسمی، بعد از نقل و انتقال ملک آن را تنظیم می‌کند و تمامی جزئیات، متعلقات و مشخصات ملک از جمله شماره‌های مربوط به آب، برق، تلفن و غیره را در آن درج می کند.

 بنچاق  در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و  به عنوان یک سند رسمی  از ادعای انکار و در تردید مصون می باشد و تنها ادعای جعل نسبت به آن قابل طرح است.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

نمونه بنچاق

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل ملکی با ما در ارتباط باشید. 22350512