ارث جنین و نوزاد

ارث جنین

دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. بنابراین به محض بسته شدن نطفه، جنین دارای حقوقی میشود که از جمله آن ارث جنین است.

 

در این مطلب قصد داریم تا درباره ارث جنین و شرایط آن توضیح دهیم. با گروه وکلا آسا همراه باشید.

 

ارث جنین:

مقصود از ارث در حقوق مدنی انتقال مالکیت اموال بعد از فوت مورث به وارث است. متوفی را مورث و کسی را که ارث میبرد وارث و اموالی که از متوفی به جا می ماند را ترکه می نامند.

حمل در لغت به معنای باردار شدن زن است، جنینی که در شکم مادر است. در قانون مدنی از این کلمه بارها  نام برده شده است اما امروزه وکلا از واژه جنین به جای آن استفاده می کنند.

 

 

شرایط ارث بردن جنین چیست؟

يكي از شرايط ارث، وجود وارث حين فوت مورث است. بدون وجود وارث، انتقال اموال مورث قابل تصور نيست. این امر بدین معناست که زمانی که فردی فوت می کند، درصورتی جنین ارث می برد، که در زمان فوت، نطفه جنین بسته شده باشد.

طبق ماده 875 قانون مدني شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است. علاوه بر وجود مورث و وجود تركه كليه افرادي كه در لحظه فوت مورث در قيد حيات باشند و بين آنها رابطه نسبي يا سببي وجود داشته باشد، به عنوان وارث تلقي و با رعايت اقربيت به ميت از مورث ارث می برند. يكي از افرادي كه در لحظه فوت مورث ممكن است وجود داشته باشند جنين يا حمل است.

 

 

 

ماده 875 قانون مدنی برای ارث بردن جنین 2 شرط را لازم دانسته است:

1- نطفه جنین در زمان فوت مورث منعقد شده باشد. زیرا چنانچه تاریخ انعقاد نطفه پس از فوت مورث باشد به این معنا است که جنین در زمان فوت وی موجود نبوده است. البته در مورد این شرط قانونگذار تمهیداتی اندیشیده است به طوریکه با استناد به ماده 1158 قانون مدنی اگر فاصله زمانی بین مرگ مورث و تولد نوزاد بیش از 10 ماه نباشد، جنین وارث محسوب شده و ارث می برد.

2- جنین زنده متولد شود حتی اگر فورا پس از تولد بمیرد. ماده 876 بیان می دارد: با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود. معنی این ماده قانونی این است که اگر در حین به دنیا آمدن نوزاد در زنده متولد شدن آن شک کنیم، ندانیم که جنین زنده به دنیا آمده یا مرده فرض بر مرده بودن جنین میگذاریم و در این حالت ارث نمیبرد.

لحظه انعقاد نطفه از راه آزمايشات پزشكي و يا با استفاده از امارات قانوني احراز مي گردد.

 

 

سهم‌الارث جنین چقدر است؟

قانونگذار درباره چگونگی حفظ حق و حقوق جنین درباره سهم الارثش چنین مقرر نموه است:

ارث جنین

طبق ماده 878 قانون مدنی در مورد سهم الارث جنین دو حالت متصور است:

  1. جنین با زنده متولدشدن خود مانع از ارث بردن تمام یا برخی از ورثه میشود.
  2. جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن  شخصی نمی شود.

در حالت نخست، اموال متوفی تا زمان تولد جنین تقسیم نخواهد شد.

در حالت دوم که مانع از ارث بردن هیج یک از وراث نخواهد شد، باید ابتدا سهم وی را مساوی سهم دو پسر از همان طبقه که هست را کنار گذاشته و پس از آن ترکه را تقسیم کنند. این تقسیم بندی تا زمانی که وضعیت جنین چه از نظر حیات و چه از نظر جنسیت مشخص شود، معتبر است.

پرسشی که پیش می آید این است که اکنون با پیشرفت علم پزشکی و امکان سونوگرافی و مشخص کردن جنسیت جنین باز هم این ماده قابلیت اجرایی دارد یا خیر ؟  در پاسخ به این پرسش باید گفت: با توجه به این امر که با وجود سنوگرافی امکان خطا در تعیین جنسیت وجود دارد و در هر حال ممکن است جنین زنده به دنیا نیاید و از سویی مباحث ارث ریشه فقهی دارد، این ماده همچنان اجرا می شود.

 

 

ارث جنین ناشی از لقاح مصنوعی چگونه است؟

منظور از تلقیح مصنوعی، آبستنی زن با وسایل مصنوعی از طریق علم پزشکی و بدون نزدیکی است. كليه جنين هايي كه از راه طبيعي و تماس جنسي معمول بين مرد و همسر شرعي وي تشكيل میشود و يا جنين هايي كه با روش هاي تلقيح درون رحم و يا خارج از رحم با اسپرم و تخمك زن و شوهر شرعي تشكيل مي شود، داراي نسب صحيح و شرعي و مورد حمايت قانون است.

جنين هاي تشكيل شده از اسپرم مرد اجنبي (غير از شوهر شرعي) و تخمك زن اجنبيه (غير از زن شرعي) صرف نظر از روش (طبيعي يا مصنوعي) فاقد نسب مشروع و در نتيجه از آثار نسب صحيح از جمله ارث محروم هستند.

 

 

آیا جنین سقط شده ارث می برد؟

در مقدمه بیان کردیم که شرط ارث بردن، زنده متولد شدن است. در نتیجه در صورت سقط شدن جنین، ارثی به او تعلق نمیگیرد.

 

اداره سهم الارث جنین:

ماده 103 قانون امور حسبی درباره اداره سهم الارث جنین مقرر داشته است که اگر جنین ولی یا وصی داشت اداره اموالش به آن هاباشد و در غیر این صورت با تعیین امین اداره آن با امین خواهد بود.

 

 

 

جهت مشاوره و تنظیم قرارداد با وکلای متخصص خانواده با ما همراه باشید. 22350512