سفته بابت ضمانت کار+ راهنمای عملی برای نوشتن سفته کار

سفته بابت ضمانت کاری

یکی از اسناد تجاری که در میان مردم دست به دست می گردد. سفته است. به موجب سفته صادر کننده متعهد می شود که پولی را در سر وعده به دارنده بپردازد. اما گاهی سفته برای این صادر می شود که انجام یک تعهد را تضمین کند.

یکی از مواردی که سفته برای تضمین انجام تعهد صادر می شود، سفته ای است که کارگر یا کارمند به کارفرما می دهد. به این سفته، سفته ی حسن انجام کار  / سفته بابت ضمانت کاری/ گفته می شود. 

 

در این مطلب می خواهیم ویژگی های خاص سفته های حسن انجام کار را بررسی کنیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.  

 

 

سفته بابت ضمانت کاری چیست؟

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که برای استخدام در یک مجموعه از شما تقاضای سفته برای حسن انجام کار کرده باشند. سفته ای که برای ضمانت انجام وظایف کاری خود به کارفرما می سپارید، سفته ی حسن انجام کار نامیده می شود. قانون کار کارفرما را از گرفتن این سفته ها منع نکرده است. اما مسئله ی مهم و اساسی این است که در حال حاضر بسیاری از کارگران و کارمندان قرارداد مکتوبی ندارند در نتیجه در برخی موارد اثبات این موضوع که سفته بابت ضمانت کار بوده است سخت می شود.

به همین دلیل در این موارد وظایف کارمند و شروط قراردادی به درستی مشخص نیست و ممکن است اعمال سلیقه شود. 

البته حتی اگر قرارداد مکتوب هم وجود داشته باشد، عبارت حسن انجام کار بسیار مبهم و کلی است. منظور از این عبارت دقیقا مشخض نیست.

 

چگونه یک سفته بابت ضمانت کار بنویسیم ؟

 نحوه پر کردن سفته ضمانت کار چگونه است؟ در سفته ی حسن انجام کار، حتما باید درج شود که بایت ضمانت حسن انجام کار صادر شده است. با درج این عبارت قدری از نگرانی کارگر یا کارمند کاسته می شود. چرا که در این صورت وصول وجه سفته منوط به اثبات این است که کارگر از وظایف خود تخطی کرده است.

دوم اینکه چون سفته ی حسن انجام کار برای ضمانت داده می شود، پس درج تاریخ پرداخت در آن موضوعیت ندارد. پس لازم نیست تاریخی بزنید. همچنین اگر ضامن پشت سفته را امضاء می کند، حتما بنویسد که امضاء او بابت ضمانت است. تا امضاء او ظهرنویسی تلقی نشود.

مهم ترین قسمتی که لازم است در سفته پر شود، مبلغ ، نام متعهد و امضا است. اگر ما بقی قسمت ها خالی بماند مشکلی ندارد.

 

 

کارگر یا کارمند چه نکاتی را در تنظیم سفته باید رعایت کند؟

کارگر یا کارمند، صادر کننده ی سفته محسوب می شود. کارگران یا کامندان عزیز در صدور سفته باید نکات زیر را رعایت کنند:

 • حتما در روی سفته درج کنید که بابت حسن انجام کار صادر شده است.
 • به هیچ عنوان بر روی سفته تاریخ نزنید. چون سفته بابت ضمانت داده می شود، پس درج تاریخ وصول معنی ندارد.
 • اگر کارفرما از شما خواست کسی به عنوان ضامن پشت سفته را امضاء کند، حتما باید بنویسد به عنوان ضمانت پشت سفته را امضاء می کند.
 • حتما در قسمت نام گیرنده وجه نام شرکت را درج کنید نه نام مدیرعامل را.
 • اگر بین شما و کارفرما قرارداد مکتوبی وجود دارد، در متن قرارداد حتما شماره ی سفته ای که به کارفرما می دهید بنویسید. 
 • در متن قرارداد هم اشاره کنید که سفته بابت حسن انجام کار داده شده است.
 • مبلغی که به صورت چاپی روی سفته نوشته شده، نشان دهنده ی حداکثر مبلغی است که می توان روی سفته نوشت. پس اگر مبلغ کمتری مد نظرتان است، هم در خود سفته، هم در قرارداد مبلغ را با حروف و عدد بنویسید.
 • حتما  یک نسخه کپی از سفته و قرارداد تهیه کنید و از کارفرما بخواهید آن را امضاء کند.

 

 

کارفرما چه نکاتی را در نوشتن سفته باید رعایت کند؟

کارفرمای عزیز، شما دارنده ی سفته هستید. پس نکات زیر را باید رعایت کنید:

 • اگر کارگر از انجام وظایف خود خودداری کرد و خسارتی به شما وارد شد، ابتدا لازم است شما بروز خسارت را اثبات نماید. برای این امر می توانید تامین دلیل کنید. تامین دلیلی از طریق شورای حل اختلاف انجام می شود.
 • اگر خسارات را تامین نکرده اید، در دادخواست مطالبه ی وجه سفته، برای برآورد خسارات می توانید تقاضای کارشناسی کنید. 

 

 

سفته بابت ضمانت کار بدون قرارداد چیست :

تکلیف اشخاصی که قرارداد کار ندارند چه می شود؟ یا اشخاصی که قرارداد کار دارند اما بابت حسن انجام کار در سفته قید نشده است؟

اگر شما و کارفرما به صورت مکتوب قراردادی ندارید، و یا کارفرما از قید حسن انجام کار ممانعت می کند به نکات ذیل توجه نمایید.

 • ممکن است پس از خروج از مجموعه، کارفرما سفته ی شما را پس ندهد. در این صورت می توانید اظهارنامه ای برای او بفرستید و در متن آن با اشاره به شماره ی سفته و مشخصات آن اعلام کنید که سفته بابت حسن انجام کار و به عنوان امانت نزد کارفرما بوده است. اگر کارفرما بدون علت سفته شما را مطالبه کند و شما بتوانید ثابت کنید که سفته بابت ضمانت کاری بوده است، در این صورت ،شما می توانید شکایت کیفری خیانت در امانت را علیه او مطرح کنید.
 • اگر کارفرما حاضر نبود که در سفته حسن انجام کار را قید کند، می توانید در زمان تحویل سفته از شاهد استفاده کنید. اگر بعدا مشکلی پیش بیاید شهود می توانند شهادت دهند که سفته بابت چه موضوعی بوده است. 
 • همچنین اینکه از سوی کارفرما در تاریخ های مشخصی برای شما وجه مشخصی واریز شده باشد، می تواند نشان دهنده ی ارتباط کاری شما باشد.

 

 

اگر کارفرما سفته را به شخص دیگری انتقال دهد:

در این صورت چه بین شما و کارفرما قرارادی وجود داشته باشد، چه نداشته باشد، کار شما سخت می شود، به خصوص اگر نکات گفته شده را رعایت نکرده باشید.چون رابطه ی شما و کارفرما به دارنده ی جدید ربطی ندارد. مگر اینکه ثابت کنید دارنده  جدید،حسن نیت ندارد.  یعنی می دانسته که سفته بابت حسن انجام کار است با این حال سفته را قبول کرده است. چون در مقابل دارنده ی بدون حسن نیت می توانید که رابطه ی خود و کارفرما و اینکه سفته بابت ضمانت داده شده استناد کنید.

 

 

پشت نویسی سفته حسن انجام کار چیست و چگونه این کار را انجام دهیم:

ابتدا باید بدانیم ظهر نویسی چیست.

ظهر به معنای پشت است و ظهر نویسی همان پشت نویسی است. ظهر نویسی یعنی دارنده ی سفته، با امضای پشت آن، سفته و کلیه حقوق ناشی از آن را به شخص دیگری منتقل کند. بنابراین با ظهرنویسی، سفته دارنده ی جدیدی می یابد.

در مورد سفته ی حسن انجام کار، باید بگوییم که این سفته ها هم قابل ظهرنویسی هستند. پس سفته ی حسن انجام کار هم توسط کارفرما با ظهرنویسی قابل انتقال به شخص ثالث است.

 

 

نحوه ی وصول سفته بابت ضمانت کار چگونه است؟

وصول سفته ی حسن انجام کار قدری متفاوت است و کارفرما نمی تواند هر زمان آن را مطالبه کند. کارفرما برای وصول وجه آن باید ثابت کند که شما به وظایف خود عمل نکرده اید . به خاطر عمل نکردن به وظایفتان، به کارفرما خسارت وارد شده است.در این حال ممکن است کارفرما قبل از مطالبه ی وجه، ورود خسارت و مبلغ آن را تامین دلیل کند. یا ابتدا دادخواست مطالبه ی وجه سفته بدهد، و با اثبات تخلف شما از وظایف و ورود خسارت، از طریق کارشناسی میزان خسارت تعیین شود. 

 

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به سفته کجاست؟

برای مطالبه سفته ابتدا لازم است به یکی از دفاتر  خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت دادخواست مراجعه فرمایید. پس از ثبت ، دادخواست شما به مرجع صالح ارجاع می شود.

کدام دادگاه به سفته حسن انجام کار رسیدگی میکند؟ اگر مبلغ سفته کمتر از 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح برای رسیدگی است. اما اگر مبلغ سفته بیش از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح برای رسیدگی است.

از نظر محلی بسته به مبلغ سفته، شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت کارگر یا کارمند صالح برای رسیدگی است.

 

 

هزینه دادرسی پرونده سفته چقدر است؟

دعوای مطالبه ی وجه سفته، مالی محسوب می شود. پس اگر مبلغ سفته کمتر از 20 میلیون تومان باشد، 2/5 درصد مبلغ و اگر مبلغ سفته بیش از 20 میلیون تومان باشد، 3/5 درصد مبلغ به عنوان هزینه دادرسی دریافت می شود.

 

 

وکیل پرونده سفته حسن انجام کار

شما اگر صاحب کار هستید و یا صادر کننده سفته هستید ما می توانیم شما را در تنظیم سفته، تنظیم قرارداد کار و پرونده مربوط به سفته یاری کنیم. با ما در ارتباط باشید. 02122350512