نمونه گواهی اصلاح حصر وراثت

در این مطلب نمونه گواهی اصلاح حصر وراثت اخذ شده توسط گروه وکلای آسا را ملاحظه فرمایید.

 

در مواردی ممکن است در گواهی حصر وراثت، نام وارثی از قلم بیفتد یا وارث جدیدی پیدا شود و نام او در گواهی حصر وراثت قید نشده باشد.

در این موارد شخص مدعی :

  • با مراجعه به شورای حل اختلاف، تقاضای اصلاح گواهی حصر وراثت را مطرح نماید.
  • در این صورت او باید دلایل و مستندات خود را به مرجع رسیدگی ارائه دهد.
  • شورای حل اختلاف پس از رسیدگی و بررسی دلایل او، در صورت نیاز نسبت به اصلاح گواهی مذکور اقدام می کند. 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه گواهی حصر وراثت اینجا کلیک کنید.

 

 

“نمونه گواهی اصلاح حصر وراثت”

 

 

جهت مشاوره با وکیل ارث با ما تماس بگیرید.22350512