حفظ اسرار موکل توسط وکیل

حفظ اسرار موکل توسط وکیل

 

حفظ اسرار موکل توسط وکیل

یکی از صفات پسندیده برای کلیه افراد جامعه، امانت داری و رازداری است.اهمیت این صفات تا جایی است که در دین و اخلاق نیز بر آنها تاکید شده و حتی پیامبر گرامی اسلام را محمد امین می نامند. برخی مشاغل، نظیر وکالت، در ارتباط تنگاتنگ با مشکلات مردم و اسرار آنها قرار می گیرند و اهمیت صفت امانت در این قبیل مشاغل بیشتر احساس می شود.

یک وکیل حرفه ای و درستکار، با پایبندی به اصول اخلاقی، پاسداری از اسرار موکل را وظیفه ی خود می داند چرا که وکلا ضمن سوگند نامه ی خود، قسم یاد می کنند که راستی و درستی را رویه خود قرار دهند و همین راستی و درستی اقتضا می کند وکیل امانت دار موکل خود باشد.

وکیلی که به این تعهد خود پایبند نباشد، نه تنها از نظر اخلاق محکوم است، بلکه از نظر قانونی و انتظامی تحت تعقیب قرار می گیرد.

در این مطلب، گروه وکلای آسا به بررسی ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ اسرار موکل توسط وکیل می پردازد.

ماده ی ۳۰ قانون وکالت بیان می دارد:
“وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.”

ضمانت اجرای افشای اسرار موکل

بند ۲ ماده ی ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،در جهت حفظ اسرار موکل بیان می دارد: ” افشای اسرار موکل، اعم از اینکه اسرار مربوط به امر وکالت یا شرافت یا حیثیت و اعتبار موکل باشد،را تخلف انتظامی درجه ۵ و مستوجب ممنوعیت از وکالتاز سه ماه تا سه سال دانسته است.”

افشای اسرار موکل برای وکیل نه تنها تخلف انتظامی است،بلکه به موجب قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مسئولیت کیفری وکیل را به دنبال دارد.ماده ی ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، برای کلیه کسانی را که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند (نظیر وکلا، پزشکان و…)

و در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا می کنند مجازات سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا یک میلیون پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی را تعیین نموده است.

بنابراین افشای اسرار موکل آثاری سوء برای وکیل دارد ووکیل علاوه بر از دست دادن اعتماد موکلین و زیر پا گذاشتن سوگند خود،مسئولیت انتظامی و کیفری نیز خواهد داشت.