نکات کلیدی در وکالت در طلاق (حق طلاق)

وکالت در طلاق

اصولا طلاق از حقوق مرد محسوب می شود و زن در موارد خاصی می تواند طلاق بگیرد. برای رفع این محدودیت، برخی از آقایان وکالت در طلاق به همسر خود می دهند. که در عرف به حق طلاق معروف است.

 

گروه وکلای آسا در این مطلب به چند نکته کلیدی در خصوص حق طلاق به زن  می پردازیم که حتما لازم است به آن توجه کنید.

 

نکات مهم در خصوص وکالت در طلاق

 

 

1- حق طلاق محضری / حق طلاق در عقدنامه 

وکالت در طلاق را به 2 صورت می توان داد.

حالت اول زمانی است که همزمان با عقد نکاح در سند ازدواج حق طلاق قید می شود. نکته مهم در این موارد این است که توجه داشته باشید وکالت در طلاق به صورت کامل و جامع در سند ازدواج قید شود. اکثر وکالت هایی که در سند ازدواج قید می شود، ناقص است.

حالت دوم زمانی است که حق طلاق در دفتراسناد رسمی به زن داده می شود. در دفاتر اسناد رسمی پیش نویس این وکالت نامه ها آماده است شما می توانید این وکالت نامه را به همان نحو امضا کنید و یا بنا به خواست خود تغییر دهید و سپس امضا کنید.

 

 

پیشنهاد گروه وکلای آسا :

با توجه به جامعیت سند وکالت در دفتر اسناد رسمی ، پیشنهاد میکنیم در زمان عقد وکالت در طلاق در سند ازدواج قید شود و سپس با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، سند جامع را دریافت کنید.

 

2- حتما باید وکیل طلاق توافقی بگیرید.

زنی که از همسرش وکالت در طلاق دارد ، برای جدایی نمی تواند به تنهایی به دادگاه مراجعه کند.

الزاما باید به وسیله  وکیل دادگستری درخواست طلاق بدهد. به این ترتیب که با مراجعه به وکیل دادگستری، وکالت در طلاقی که از همسر خود دارد را به وکیل دادگستری انتقال دهد.

در این حالت زن می تواند برای خود یک وکیل انتخاب کند و برای همسرش وکیل دیگری.

الزامی برای اینکه دو وکیل انتخاب کند وجود ندارد اما داشتن یک وکیل الزامی است. عموما در پرونده های این چنینی وکلا با همکاران خود کار می کنند و با شما با مراجعه به یک وکیل می توانید کل کار را به او بسپرید.

 

 

مطالعه بیشتر وکیل طلاق توافقی

 

3- حق توکیل به غیر حتما باید قید شود.

الزاما در وکالت نامه ای که مرد به زن می دهد “حق توکیل به غیر” لازم است ذکر شود . اگر قید نشود زن نمی تواند از آن وکالت نامه استفاده کند و عملا این وکالت در طلاق بی فایده است.

 

 

4-اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی کار شما را تسریع می کند.

پرونده طلاق در 3 مرحله قابل رسیدگی است. مرحله اول، مرحله بدوی است. این رای قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر است.

رایی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می شود، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 

برای سرعت بیشتر در کار، لازم است در حق طلاق  “حق اسقاط تجدید نظر خواهی و فرجاهی” قید شود.

رایی که از دادگاه صادر می شود، قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است. که برای هر مرحله ۲۰ روز مهلت برای تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی وجود دارد.

در صورتی که حق اسقاط تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی در وکالت نامه قید شود، طلاق شما به سرعت قطعی می شود و نیازی به طی شدن مواعد تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نیست.

 

 

5- با وکالت در طلاق ، طلاق توافقی میگیرید.

زمانی که زن حق طلاق از همسرش دارد، در واقع طلاق توافقی برای آنها صادر می شود. گرفتن طلاق توافقی به وسیله وکالت در طلاق، بسیار سریع انجام میشود در حال حاضر حدودا ۲ هفته ای انجام می شوذ.

 

مطالعه بیشتر طلاق به درخواست زن

 

 

6- بلاعزل بودن وکالت

لازم است درحق طلاق ، حق عزل وکیل (زن) ساقط شود. به این معنا که مرد حق ندارد زن خود را عزل کند و این وکالت در طلاق همیشگی است.

حتما توجه کنید که وکالتنامه ممکن است مدت دار باشد. مثلا برای 10 سال وکالت نامه معتبر باشد. این موضوع با بلاعزل بودن وکالت نامه منافاتی ندارد.

مثلا مردی به زن خود وکالت در طلاق برای 5 سال می دهد . در این حالت در طی دوره 5 ساله نمی تواند زن خود را عزل کند ولی پس از گذشت 5 سال، این وکالت نامه بی اعتبار است.

 

 

7- طلاق بدون هیچ دلیل و  علتی انجام می شود.

در صورتی که زن حق طلاق  از همسر خود داشته باشد، برای جدایی نیاز به هیچ دلیلی ندارد. در این حالت زن بدون دلیل می تواند در زمان کوتاهی طلاق بگیرد .

این در حالی است که در طلاق به درخواست زن، زن باید عسر و حرج خود را ثابت کند.

 

 

مطالعه بیشتر عسر و حرج زن در طلاق

 

 

8-هر شخصی می تواند وکیل در طلاق باشد.

مرد می تواند وکالت  طلاق را به هر شخصی بدهد و الزامی ندارد این وکالت را حتما به همسرش دهد.

مثلا مرد ، پدر خود را می تواند وکیل کند که زنش را طلاق دهد. در این حالت پدرش با مراجعه به وکیل دادگستری برای پسرش وکیل می گیرد تا عروسش را طلاق دهند.

 

 

9-  حق طلاق عبارت اشتباهی است.

حق طلاق، حقی مختص مرد است و زن صرفا در موارد خاصی می تواند طلاق بگیرد.

نبابر قانون مدنی حق طلاق،  حقی برای مرد است، این حق قابل انتقال به زن نیست. بلکه صرفا مرد می تواند این حق را به زن وکالت دهد. در عمل هر دو اینها یکی است ولی از نظر حقوقی این دو اصطلاح با یک دیگر فرق میکنند.

اصطلاح  حق طلاق زوجه عبارتی است که در عرف رایج است اما از نظر حقوقی عبارت وکالت در طلاق صحیح است.

 

 

10 – زوج حق عزل وکلای انتخابی را نداشته باشد.

پیشتر گفتیم وکالتی که مرد به زن می دهد از این بابت است که زن بتواند با آن وکالت نامه برای همسر خود وکیلی بگیرد که او را طلاق دهد.

حال وضعیتی را تصور کنید که زن وکیلی برای طلاق انتخاب کرده است . مرد با مراجعه به دادگاه وکیل انتخابی را عزل کند.

اینکه مرد حق عزل زن را ندارد، با اینکه حق عزل وکیل انتخابی را نداشته باشد متفاوت است .

پس بهتر است در وکالت نامه قید شود که  موکل (مرد) حق عزل وکلای انتخابی را ندارد.

 

 

11) انواع وکالت در طلاق ( مشروط  و طلاق)

مرد می تواند در ضمن عقد ازدواج و یا پس از آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی وکالت در طلاق (حق طلاق) را به همسر خود بدهد.

این وکالتنامه می تواند  حق طلاق مشروط  و یا مطلق باشد.

مشروط مثل اینکه شرط شود زن با بخشیدن کل مهریه، وکالت در طلاق دارد و یا اینکه مطلقا و بدون شرط وکالت در طلاق دارد.

در حالت  اول زن صرفا زمانی می تواند درخواست طلاق نماید که همزمان با درخواست طلاق، مهریه خود را در قبال طلاق ببخشد. در حالت دوم زن برای اینکه از حق طلاق خود استفاده کند، مجبور به بخشیدن مهریه نیست.

در زمان تنظیم وکالت در طلاق ملاحظه فرمایید که وکالت شما از چه نوعی است.

 

 

12) سلب حق طلاق از مرد

در صورتی که مرد این وکالت را به همسرش یا هر شخصی دهد، حق طلاق دادن برای خودش محفوظ است و این حق از او سلب نمی شود.

 

 

13) حق قبول بذل 

بذل به معنای بخشش است. این بخشش نیاز به قبول دارد. به معنا که زمانی که زن مهریه خود را در قبال طلاق بذل می کند، مرد لازم است این بذل را قبول نماید. لذا در وکالت نامه لازم است قبول بذل قید شود.

 

 

 مطالعه بیشتر بذل و بخشش مهریه

 

 

 

 

 

 

 

 مدارک مورد نیاز برای طلاق با وکالت نامه:

مدارک الزامی

  • سند ازدواج و یا رونوشت آن
  • شناسنامه زوجه
  • اصل یا کپی کارت ملی زوجه
  • اصل وکالت نامه طلاق

مدارک تکمیلی

  • اصل یا کپی کارت ملی زوج
  • اصل یا کپی شناسنامه زوج

 

دانلود نمونه وکالت در طلاق  دانلود نمونه رای طلاق با وکالت در طلاق

 

جهت مشاوره با وکیل طلاق با ما در ارتباط باشید. 22350512