مهشید خلیلی

خانم مرادی

رزومه مهشید خیلی

✅دانش آموخته ی رشته ی حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

✅دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی در دانشگاه

✅پذیرفته شده ی آزمون کارآموزی وکالت سال 1397

✅عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1397