خیانت در امانت

خیانت در امانت

واژه خیانت در فرهنگ لغت فارسی به معنی عهد شکنی،نقض پیمان، نقض عهد تعبیر شده است.

امانت نیز به مفهوم “مالی که به شخصی می‌سپارند تا نگاه دارد” به کار می‌رود. گروه وکلای آسا در این مقاله موضوع خیانت در امانت را مورد بررسی قرار داده اند.

 

جرم خیانت در امانت چیست و چگونه محقق می‌شود؟

قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نکرده است .

ولیکن دکترین حقوقی آن را ” تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن اموال یا اسناد به زیان مالکان و متصرفان آنها، هنگامی که اشیای یاد شده به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت و یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیای مزبور بازگردانده شود و یا به مصرف معینی برسد” تعریف نموده‌اند.

 

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی ارکان این جرم  ذکر شده است.

این ارکان  عبارتند از اینکه :

 1. اول باید یک قرارداد و یا توافق قبلی مانند اجاره نامه، امانت و… وجود داشته باشد.
 2. دوم وجود شیء ای است که به امانت سپرده شده است. مثلا ماشینی کسی دست دیگری امانت است . یا مثلا در قرارداد چکی بابت امانت قید می شود.
 3. و سوم سپردن مال امانی به شخص دیگر است.

البته گاهی وصف امانت ناشی از یک قرارداد خاص نیست اما ممکن است به موجب قانون اموالی برای حفظ و نگهداری به دیگری سپرده شده باشد.

مانند اموالی که ناشی از ولایت ، وصایت ،قیمومت  و وکالت به اشخاص سپرده می‌شود.

در همه این موارد اشخاص نسبت به این اموال امین محسوب خواهند شد هر چند که قرارداد امانی وجود نداشته باشد. و چنانچه نسبت به مالی که به حکم قانون در اختیار آنهاست خیانت کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده‌اند.

 

جرم خیانت در امانت در قانون تجارت :

قانون در برخی موارد اشخاصی را امین تلقی کرده و اقداماتی که بر خلاف مصلحت شخصی که به آنها اعتماد کرده است را خیانت در امانت دانسته است.

مانند ماده 349 قانون تجارت که مقرر داشته زمانی که دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید

و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند،

محکوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد. مواد 359، 370 و 555 قانون تجارت نیز موارد مشابهی را در خصوص حق العمل کار و مدیر تصفیه امور ورشکسته مقرر نموده است.

 

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت :

برای تحقق جرم خیانت در امانت مرتکب باید مالی که به وی سپرده شده است را تصاحب، تلف، استعمال و یا مفقود نماید.

البته باید توجه داشته که سوء نیت مرتکب باید بررسی شود و اگر شخصی مالی که به وی سپرده شده را بدون سوء نیت تلف کند مجرم تلقی نمی‌شود و صرفاً طبق قواعد حقوقی باید جبران خسارت نماید.

 

 • تصاحب به معنی به مالکیت درآوردن مال موضوع امانت و خودداری از استرداد آن به مالک اصلی است.

مانند وکیلی که به عنوان وکالت مالی را برای موکل خود گرفته ولی از پرداخت آن به موکل خود استنکاف می‌کند.

باید به این نکته توجه داشت که نگه داشتن مقداری از اموال امانت در مقابل مطالبه حق الزحمه همان اموال، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.

 

 • تلف به معنی از بین بردن عمدی مال امانی است.

مفهوم تلف در خصوص اموال مختلف متفاوت است که می‌تواند مصادیقی مانند شکستن، سوزاندن، استفاده کردن، خراب کردن داشته باشد.

 

 • منظور از استعمال مورد استفاده قرار دادن و یا مصرف کردن مال موضوع امانت است. مانند اینکه امین خودرویی که به وی به امانت سپرده شده تا آن را صرفاً پیش خود نگه دارد، استفاده نموده و با آن به مسافرت برود.

 

 • مفقود نمودن مال امانی به زمانی گفته می‌شود که مرتکب آگاهانه و با قصد کاری کند که دسترسی صاحب مال به مال امانی مشکل و غیر ممکن شود بدون اینکه آن را استعمال یا تلف یا تصاحب نماید. مانند اینکه یک شیء قیمتی مورد امانت را در دریا بیندازد.

 

 • گاهی نیز خیانت در امانت به این صورت اتفاق می افتد که امین به جای آن که مال را به مصرف معین و مورد نظر صاحب مال برساند آن را در راه دیگری صرف می کند؛

مثلا شخص الف مبلغی پول را به شخص ب می سپارد تا آن را صرف امور خیر کند و شخص ب به جای این کار پول را در امور تجاری سرمایه گذاری می کند.

اساسا یکی از شروط تحقق این جرم این است که مال با شرط استرداد یا صرف در امور معین به امین سپرده شود و او از یکی از این امور تخطی نماید.

 

مجازات جرم خیانت در امانت:

بر طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی  شخصی که جرم خیانت در امانت را مرتکب شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت

تخفیف  و تعلیق مجازات خیانت در امانت

در صورت وجود جهات تخفیف مجازات مانند گذشت شاکی خصوصی، وضع خاص متهم یا سابقه او که در ماده 37 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب خیانت در امانت تخفیف دهد .

قاضی با توجه به پرونده می تواند مجازات را کاهش و یا تبدیل به مجازات دیگری نماید.

اجرای حکم محکومیت به جرم خیانت در امانت نیز به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است جرایم درجه 3 تا 8 قابلیت تعلیق دارند، قابل تعلیق است.

 

 

آیا استعمال، تلف، تصاحب و یا مفقود کردن اموال دولتی توسط کارکنان دولت خیانت در امانت است؟

خیر.

بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری چنانچه هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی و شهرداری‌ها و به طور کلی کلیه کارکنان قوای سه گانه و نیروهای مسلح  اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمانها و ادارات فوق را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نمایند مختلس محسوب می‌شوند.

بر اساس ماده فوق مرتکب باید اموال را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند و اگر آنها را تصاحب نکند و بدون قصد تملک از آنها استفاده کند، اقدام وی تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بوده و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

 

 

آیا جرم خیانت در امانت قابل گذشت است؟

ابتدا می‌بایست تفاوت بین جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را توضیح دهیم.

جرم قابل گذشت، جرمی است شروع و ادامه ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن، نیازمند شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

در مقابل جرم غیرقابل گذشت، جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، تاثیری در شروع و ادامه ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ندارد.

با توجه به قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت جرم غیر قابل گذشت است.

زیرا قابل گذشت بودن جرم حالت استثنائی دارد و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است.

اما اکنون با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم خیانت در امانت به صراحت جرمی قابل گذشت در نظر گرفته شده است.

 

 

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت

شما برای اثبات جرم خیانت در امانت از هر مدرکی که به عنوان دلیل محسوب شود و همچنین قرینه ها برای اثبات موضع استفاده کنید.

مدارک که عموما در این خصوص استفاده می شود:

 • قرارداد یا رسیدی مبنی بر امانت بودن شی/ چک/ سفته در دست طرف مقابل
 • شهودی که بتوانند امانت بودن مال را در دست شخص شهادت دهند.
 • شما می توانید با ارسال اظهارنامه درخواست استرداد اموال را بکنید و در صورت ممانعت این اظهارنامه و پاسخ احتمالی آن بخشی از دلیل شماست.
 • متن شکوایه.
 • در صورتی که عکس، فیلم، پیامکی و …. در اختیار دارید که دلالت بر امانت داشته باشد

 

 

 آیا برای خیانت در امانت وکیل بگیرم؟

بدون شک داشتن وکیل در پرونده بسیار موثر است. در برخی از پرونده ها داشتن وکیل الزامی است. 

ولی در پرونده خیانت در امانت الزام قانونی برای گرفتن وکیل کیفری وجود ندارد. اما ما به شما پیشنهاد میکنم جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود از مشاوره وکلا بهره مند شوید.

 

 

جهت مشاوره با وکیل ملکی با ما در ارتباط باشید 22350512

19 دیدگاه برای “خیانت در امانت

 1. هادی گفته:

  سلام و عرض ادب
  بنده در شرکتی کار میکردم که یه مدت قرارداد داشتم و مدت دیگری بدون قرارداد بوده ام و شرکت نیز برای فرار از پرداخت مالیت و حق بیمه بیکاری ، حق بیمه را از طریق شرکتهای دیگر پرداخت میکرد، و در مواقعی از سال بمدت ۲ یا ۳ ماه من برای شرکت دورکاری انجام میدادم اما بصورت موردی و بیمه من نیز کماکان از طریق شرکتهای دیگر پرداخت میکرد( چون مشخص نبود زمان شروع کار کی هست مدیر عامل دو هفته یبار تماس میگرفت و میگفت جای دیگه سر کار نری و هفته دیگه کارمون شروع میشه و سه چهار ماهی ادامه داشته)در پایان کار در عوض تحویل کلیه مدارک درخواست صدور رضایت و گواهی کار از اون مدیر پروژه داشتم و ایشان هم بمن داده ،اما پس از گذشت یکسال چون سند و مدرکی نداشتم در اداره کار شکایت کردم و بواسطه این گواهی کار محکوم به پرداخت مطالبات و حق بیمه من شده و در دیوان عدالت تایید شده _ حال شرکت اقدام به درخواست ابطال سند بخاطر صوری بودن و نداشتن حق امضا اون مدیر پروژه داده (کلیه اسناد تعهد اور با مهر شرکت و امضا مدیر عامل دارای اعتبار) و خود مدیر عامل نیز از صدور این گواهی اطلاع داشته و الان تهدید به شکایت در امانت و کلاهبرداری از من میکنن ،از اونجایی که مدتیش بصورت دورکاری بوده من چطور میتونم ثابت کنم و ایا میتوانند بعنوان خیانت در امانت یا کلاهبرداری شکایت کنند (چون ادعا دارند جهت استخدام من در شرکت دیگر و جهت مساعت این گواهی رو صادر کردن)؟
  از تمام این مدت کارکردم فقط قسمتی از اون رو که در کارگاهشون بودم رو قبول دارن و حتی ادعا دارن همون هم دورکاری بودی
  ممنون از پاسختون

  • سرور ثانی گفته:

   سلام با توجه به این امر که شما سونیتی نداشته اید ، نه شکایت خیانت در امانت نه شکایت کلاهبرداری نمی توانند علیه شما انجام دهند.

 2. عمران گفته:

  سلام ۲ سال پیش شرکتی را اجاره کردم و تقریبا ۱۰۰ میلیون برای احیا آن خرج کردم. بخاطر اینکه صاحب شرکت حاضر به قرارداد کتبی نشد از آن جدا شدم. ولی صاحب شرکت از برگرداندن تجهیزاتی که برای شرکت خریدم امتناع میکند. مدتی هم در سرایداری آنجا ساکن بودم که حدود ۱۰ میلیون تومن کمد و کابینت زدم براش. آیا عمل او مصداق خیانت در امانت هست

  • سرور ثانی گفته:

   سلام منظور شما از احیای شرکت چیست؟ برای شرکت تجهیزات خریدید؟ اگر تجهیزیاتی که خریداری شده به نام شما باشد و فاکتور داشته باشید می توانید قانونا آنها را مطالبه کنید که به شما برگردد. و اگر به شما بر نگردانند می توانید بابت خیانت در امانت شکایت کندی.

 3. آرمین گفته:

  سلام
  موجر در زمان تحویل ملک لوسترهای ملک را فرسوده اعلام کرده و به مستاجر اجازه دور ریختن شی را داده بطوری که در قرارداد وجود لوستر اعلام نشده ولی موقع تحویل شی را مطالبه نمودند که برای ایشان توضیح داده شد و حتی موقع تحویل نیز برگه قرارداد مبنی بر تحویل ملک بدون ایرادی را امضا نمودند
  ولی بعد از یک ماه شکایت نمودند مبنی بر خیانت در امانت
  مستاجر در این شکایت چه دفاعی می تواند داشته باشد
  ممنون از بذل توجه شما

  • سرور ثانی گفته:

   سلام با توجه به اینکه در قرارداد اجاره شما به وجود لوستر اشاره نشده و در زمان تحویل نیز مالک اعلام کرده بدون مشکل و ایراد خانه را دریافت کردم دیگر نمی تواند ادعایی داشته باشد. شما کافی است وجود لوستر ها را منکر شوید. موجر باید ایت موضوع را ثابت کند.

 4. مصطفی گفته:

  من دریک خیاطی کار میکردم مدتی بعد چرخ خیاطی که از قبل نقص داشت از کارافتادن وصاحب خیاطی که فهمیده بود من خودم خیاطی داشتم وفعلا بخاطر جابجایی و آماده نبودن مغازه وسایل رو در انبار گذاشتم .ازمن خواست وسایل را به آنجا بیاورم و بابت استفاده از آنها اجاره د ریافت کنم وپس از اینکه ایشان بدهی خود به مردم را داد شریک شویم اما بعداز یکسال خبری از شراکت نشد ومن با ایشان قطع همکاری کردم .و زمانی که برای بردن وسایل مراجعه کردم از بنده درخواست کردن که چون نزدیک عیدهست مشتریها دنبال سفارشات خود می آیندوسایل را مدت20روز در اختیارش بگذارم و بعد برای تسویه حساب با شراکت اقدام کنیم وچون مغازه جوازکسب نداشت من دنبال گرفتن جوازکسب بنام یکی ازخواهرانم هم بودم که وقتی اداره مالیات3,سال مالیات واحد صنفی را مطالبه کرد ایشان از پرداخت صرف نظر کرد ومن هم دنبالش نرفتم .21روز مصادف شد با ایام کرونا وتعطیلی و قرنطینه زمانی که با ایشان تماس گرفتم که وسایل راببرم که ایشان اظهارنمودکه4ملیون بهم بدهکاری بده بیا ببر وسایلت رو که وقتی گفتم بیاحساب وکتاب کنیم اگه من بدهکار شدم چشم که ایشان گوشی رو قطع کرد و دیگر جواب نداد و زمانی که به مغازه مراجعه کردم دیدم مغازه را تخلیه و متواری شده است ..شکایت کردم مدارک شاهد استهشاد وهرچیزی که قاطی خواست تحویل دادم و بعداز 1نیم.سال دوندگی و حاظرنشدم متهم حکم برائت براش صادر شده

 5. امیر سویزی گفته:

  سلام، طبق روال سایت چوبفروشان وقتی قرار با ورق فروشی ای کار باید چک بدون تاریخی بگذاری پیشش، ک مثلا حسن نیت کاریت مشخص بشه و از طرفی این رابطه ای کاری رو محکمتر بشه، و همین کارو انجام دادم چک بدون تاریخی رو گذاشتم پیش شخصی ک صاحب مجموعه ی ورق فروشی، هرچند اینکار و چندین مرتبه تو سابقه ی کاریم انجام دادم، ولی اینبار این آقا چک رو تاریخ زده و روش اقدام نموده، ضمن اینکه کل حساب ما با این مجموعه و صاحبش 250 هزارتومن، و اینکه این وسط چکی ب مبلغ 18میلیون تومن برگشت خورده ک هیچ دخلی ب من نداره، ولی اقای Mdfفروش میگفت چک رو از من گرفته ک بعدا مشخص شد ک پشت چکو امضا نزدم ولی بازم قبول نکرد گفت ب شما زنگ زدیم و شما تایید کردید این شخص رو، ولی وقتی همراه با شخص ثالث ک صاحب چک 18 تومنی میباشد رفتیم پیشش ک تکلیف حساب و کتاب مشخص رو مشخص کنیم ، ک همونجا بهش گفت اگه حساب و کتاب داری ، بگیر و چکی ک امانت دستت بود رو بده ب صاحبش، اگرم ک حسابی ندارید بازم چکشو بهش برگردون،. چون طرف تو بابت چک 18 تومنی من هستم، ولی بازم قبول نکرد ک نکرد و همچنان دنبال رو شکایتش هست،؟!؟! آیا میتونید راهنماییم کنید ک چ باید انجام بدهم

 6. منصور گفته:

  سلام بنده چندماه قبل خودرویی رابرای شراکت ازشخصی تحویل گرفتم ازآنجا که وسیله مذکور نیاز به تعمیرداشت بطور شفاهی قرارشدتامن ایرادات فنی خودرورابرطرف کنم وطرف مقابل کارهایی ازقبیل بیمه؛انتقال سندو…انجام دهدبعدازگذشت نزدیک به دوماه باکلی هزینه بنده ایرادات خودرو رابرطرف کردم ولی متاسفانه نه تنها مدارک ماشین رابه بنده ندادبلکه همسرش ازبنده به عنوان خیانت درامانت شکایت کرده درصورتیکه مدارک دست خودشان بوده وهیچگونه قراردادی نوشته نشده‌است ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

  • سرور ثانی گفته:

   سلام منظور شما از بابت گفتن ماشین بابت شراکت چیست؟ چه شراکتی در ماشین داشتید؟
   شما می توانید هزینه هایی که برای ماشین کرده اید را از طرف مقابل بگیرید.

 7. مهدی گفته:

  سلام
  حدود یکسال پیش از کارگاه من سرقت شد که عوامل پلیس ۱۱۰ آمدن و صورتجلسه کردن.مقداری لوازم که یکی از دوستانم برای اینکه جا نداشت و برای بازسازی به محل کار من آورد که متعلق به مشتریش بود.در اون سرقت اون لوازم و مقداری از وسایل من رو دزدیدن.حالا مشتری اون دوستم از من شکایت خیانت در امانت کرده در صورتی که فقط سرقت در کارگاه من بوده و هیچ چیزی تحویل من نبوده. روزی که وسایل رو آورده بود حتی من نبودم . چند ماه این وسایل بلاتکلیف موند و من چند بار تذکر دادم که بیاد و وسیله هاشو ببره چون جا اشغال کرده.اونم هی امروز و فردا میکرد که با مشتریش بابت هزینه ی تعمیر کنار نیومدن یکم بهش مهلت بدم چون جایی نداشت ببره. حالا تکلیف من چیه که مشتریه اون از من شاکی شده ، هیچ مدرکی هم از اینکه وسیله توی کارگاه من بوده نیست فقط صورتجلسه سرقت که کلانتری نوشته
  لطفا من را راهنمایی کنید

 8. مهدی گفته:

  سلام
  حدود یکسال پیش از کارگاه من سرقت شد که عوامل پلیس ۱۱۰ آمدن و صورتجلسه کردن.مقداری لوازم که یکی از دوستانم برای اینکه جا نداشت و برای بازسازی به محل کار من آورد که متعلق به مشتریش بود.در اون سرقت اون لوازم و مقداری از وسایل من رو دزدیدن.حالا مشتری اون دوستم از من شکایت خیانت در امانت کرده در صورتی که فقط سرقت در کارگاه من بوده و هیچ چیزی تحویل من نبوده. روزی که وسایل رو آورده بود حتی من نبودم . چند ماه این وسایل بلاتکلیف موند و من چند بار تذکر دادم که بیاد و وسیله هاشو ببره چون جا اشغال کرده.اونم هی امروز و فردا میکرد که با مشتریش بابت هزینه ی تعمیر کنار نیومدن یکم بهش مهلت بدم چون جایی نداشت ببره. حالا تکلیف من چیه که مشتریه اون از من شاکی شده ، هیچ مدرکی هم از اینکه وسیله توی کارگاه من بوده نیست فقط صورتجلسه سرقت که کلانتری نوشته
  لطفا من را راهنمایی کنید

  • سرور ثانی گفته:

   سلام. بابت خیانت در امانت اولا لازم است که فرد ثابت کند وسایل را به شما امانت داده است. حتی اگر این امر ثابت شود با توجه به اینکه از شما سرقت شده است و شما سو نیتی نداشته اید، خیانت در امانت رخ نداده است

 9. حسین گفته:

  سلام
  در مدرسه ای غیردولتی معاون مالی و آموزشی بودم
  سال دوم بدون درخواست بنده مدیر مدرسه شماره حساب بنده را جهت واریز شهریه به اولیا اعلام نموده و خودشان تخفیف داده و مبالغ را اعلام کرده اند. باقی مبالغ یا به دست بنده یا به دست خودشان از حساب من خرج حقوق و قبض و اجاره ملک و …. شده است.
  ما هیچ قراردادی مبنی بر چگونگی خرج کردن پول نداشته و برهمین مبنا فاکتوری هم نداریم.
  حال ایشان پس از پایان قرارداد کاری بنده تقاضای ۱۸۰ میلیون مانده پول را کرده اند.
  آیا این خیانت در امانت است؟
  درصورتی که بنده تمام مبالغ را با حضور خودشان خرج مدرسه کرده ام.
  ولی چون از من رسید نخواستن منم فاکتور نگرفتم
  ممنون

  • سرور ثانی گفته:

   سلام برخی از شعب دادگاه خیانت در امانت در موضوع وجه نمی پذیرند و می گویند این موضوع حقوقی است و ارتباطی به دادگاه کیفری ندارد. در هر حال قاضی می تواند موضوع را به کارشناس حسابداری جهت مشخص شدن میزان واریز و برداشت ها ارجاع دهد

 10. سید علیرضا حسینی گفته:

  با سلام یه سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید، من یک کامیون خریدم و ۳ دانگ آنرا با کسی شریک شدم ولی بعلت مهاجرت به خارج از کشور بعد حدود ۷ ماه شراکت که خودم کامیون را اداره میکردم ،مسئولیت اداره آنرا به شریکم دادم و بخاطر مسائل احتمالی قانونی (راهنمایی رانندگی،پایانه ،شرکت نفت و غیره) کامیون را بنام ایشان تعویض پلاک کردم حالا بعد از ۴ ماه که شریکم ادعا میکرد بعلت کرونا تعطیل بودیم و کارکردی کامیون نداشته متوجه شدم که هر شب و روز دو شیفت مشغول بکار بوده و حالا که متوجه شده میگه ماشین برای خودم بوده و سهمی نداری دلیلش تعویض پلاک به نام ایشان هست ،حالا میخواستم ببینم امکان شکایت از ایشان هست

  • سرور ثانی گفته:

   سلام. با توجه به این امر که ماشین به نام شریک شما شده است ، جرمی انجام نداده اند و این کار مصداق خیانت در امانت نیست . آیا شما نوشته و توافقی بین خود و شریکتان دارید که بتوانید صحبت های خود را ثابت کنید؟ شما شخصا برای تعویض پلاک اقدام کردید و یا به ایشان وکالت دادید؟ شما در حال اگر شهودی دارید می توایند از آنها برای اثبات ادعای خود استفاده کنید. به نظر بنده راه شما مطالبه ثمن معامله است نه خیانت در امانت

 11. ندا گفته:

  سلام‌وقت بخیر عذر میخوام خواهر مادر بنده (که حدود هجده سال است که هیچ گونه ارتباطی نداریم) شکایت کرده که مقداری طلا به عنوان امانت به مادرم داده است و دایی و یکی از اقوام را هم به عنوان شاهد آورده،البته نه فاکتور ی از طلاهای ادعا شده دارد و نه رسید امانی،میخواستم ببینم بدون وجود مدرک میتونه رای دادگاه رو بگیره؟ در این مورد پیشنهاد میفرمایین وکیل بگیریم؟

  • سرور ثانی گفته:

   سلام روز بخیر. شخصی که ادعای خیانت در امانت دارد باید بتواند به دادگاه این موضوع را ثبات کند. دادگاه قطعا جزیات این امر را از شاکی خواهد پرسید. که چه مقدار طلا بوده است؟ چرا طلا ها را امانت داده اید و … به صرف ادعا برای دادگاه کافی نیست . و البته شهادت یک نفر نیز کافی نیست.
   گرفتن وکیل واجب نیست . اگر احساس می کنید به تنهایی توانایی این امر را ندارید وکیل بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *