مطالبه زن از مهریه بخشیده شده

همان طور که می دانید در نظام حقوق خانواده ایران طلاق از حقوق مرد است. زن برای جدایی از همسر خود یا باید عسر و حرج خود را ثابت نماید یا به نوعی مرد را به طلاق راضی نماید. یکی از راه های راضی کردن مرد، توافق بر بخشیدن مهریه است. بخشش مهریه غالبا به صورت بذل مهریه انجام می شود. اما گاهی زن ممکن است پشیمان شود و بخواهد مهریه خود را مطالبه کند. و اصلاح حقوقی رجوع زوجه به مابذل مهریه است.

در این صورت تکلیف طلاق انجام شده چیست؟ مرد چه می تواند بکند؟

 

برای پاسخ به این سوالات با گروه وکلای آسا همراه باشید.  

 

طلاق چیست؟

طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن، و در اصطلاح به معنای انحلال ازدواج با شرایط و تشریفات خاص آن توسط مرد است.

 

طلاق طبق قانون مدنی بر ۴ نوع است:

 

طلاق رجعی:

 طلاق رجعی، طلاقی است که با اراده ی مرد واقع می شود و مرد در دوران عده می تواند به زن و زندگی مشترک با او رجوع کند. عده به مدت زمانی پس از انحلال ازدواج گفته می شود که در خلال آن زن نمی تواند مجددا ازدواج کند. عده طلاق سه ماه است.

در طلاق رجعی، مرد همان طور که یک طرفه همسر خود را طلاق داده، یک طرفه هم می تواند به زندگی رجوع کند. البته فقط در دوران عده چنین اختیاری دارد.

 

 

طلاق بائن: 

طلاق بائن، طلاقی است که مرد در دوران عده نمی تواند به همسر و زندگی مشترک رجوع کند. طلاق در موارد زیر بائن است:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق زن یائسه.
  • سومین طلاقی که پس از سه وصلت متوالی به عمل می آید. همان سه طلاقه که در عرف گفته می شود.
  • طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده باشد.

 

 

طلاق خُلع: 

آن است که زن به خاطر کراهتی که از شوهرش دارد، مالی به شوهر می دهد تا او را طلاق دهد. مالی که زن به شوهر برای طلاق می دهد، عوض نام دارد. این عوض می تواند به اندازه ی مهریه زن، بیشتر یا کمتر از آن باشد. طلاق خلع نوعی طلاق بائن است و با توافق زن و شوهر انجام می شود. به این ترتیب در طلاق خلع زن شوهر را راضی به طلاق می کند. معمولا تمام یا بخشی از مهریه در مقابل طلاق بخشیده می شود.

 

 

طلاق مبارات: 

طلاقی است که طرفین از هم کراهت دارند. هیچ یک حاضر به ادامه ی زندگی مشترک نیست. در این صورت هم زن می تواند با دادن مالی، شوهر را راضی به طلاق کند. اما عوض نمی تواند از مهریه زن بیشتر باشد. زیرا نارضایتی از جانب دو طرف است. طلاق مبارات از نوع طلاق بائن و توافقی است.

 

 

 

 

راه های بخشیدن مهریه

برای آن که خانمی مهریه خود را کاهش دهد یا به صورت تمام کمال آن را ببخشد، می تواند از هر یک از روش های زیر استفاده نماید:

  1. اقرار به وصول و دریافت مهریه
  2. ابراء ذمه شوهر (بری الذمه نمودن شوهر)
  3. هبه ی مهریه
  4. بذل کردن مهریه

 

 

در بند بعدی در خصوص بذل توضیح می دهیم.

 به شما توصیه می کنیم مطلب بخشیدن مهریه را مطالبه نماید.

 

 

منظور از بذل مهریه چیست؟

بذل مهریه در لغت به معنای بخشیدن مهریه و عطا کردن است. در اصطلاح بذل، دادن مالی به شوهر در ازاء طلاق است.

این مال عوض یا فدیه نامیده می شود. این اصطلاح مربوط به طلاق خُلع و مبارات است و میزان این عوض در طلاق خلع می تواند بیشتر، کمتر یا معادل مهریه باشد. اما در طلاق مبارات، میزان عوض نمی تواند از مهریه زن بیشتر باشد.

باید بدانید که اگر در توافق نامه طلاق نوشته شود که زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را مقابل طلاق می بخشد، این بخشش در صورتی معتبر است که طلاق واقع شود. اگر به هر دلیلی طلاق انجام نشود، بخشش مهریه هم منتفی خواهد بود.

 

 

رجوع از بذل یعنی چه؟

در طلاق خلع و مبارات که زن در مقابل طلاق مالی به شوهر می دهد، برای زن این امکان در نظر گرفته شده است که در مدت عده به آنچه به مرد پرداخته است رجوع نماید. در مواردی که زن مهریه خود را در قبال طلاق و به عنوان عوض بذل می کند، در مدت عده می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه نماید.

اما این اقدام زن موجب می شود طلاق انجام شده از طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل شود، یعنی طلاقی که در آن مرد در مدت عده حق رجوع به زن و زندگی زناشویی را دارد. بنابراین با رجوع زن به مهریه مرد هم ممکن است مجددا به زندگی زناشویی رجوع کند. 

 

 

اسقاط حق رجوع زوجه به مابذل به چه معناست؟ 

برای آن که از بابت رجوع زوجه به مهریه نگرانی وجود نداشته باشد بهتر است در توافقات خود اشاره نمایید که زوجه حق رجوع خود را به مابذل اسقاط نمود.

منظور از مابذل، چیزی است که زوجه در قبال طلاق بذل نموده و در واقع همان عوض است. 

ممکن است زوجه مهریه خود را در قبال دریافت وکالت در طلاق بذل نماید.

در این مورد هم امکان اسقاط حق رجوع به مابذل وجود دارد.

همچنین در هنگام جلسه رسیدگی طلاق می توانید از قاضی محترم بخواهید این موضوع را در رای طلاق قید نماید.

 

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512