تامین التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام

تامین التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام

همان گونه که در مطلب قرار تامین کیفری اشاره کردیم، ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری، انواع قرارهای تامین را از خفیف ترین نوع به شدیدترین آنها مرتب نموده است. دو مورد اول که خفیف ترین قرار ها محسوب می شوند موضوع بحث ما هستند.

در این مطلب به بررسی تامین التزام به حضور به قول شرف یا با تعیین وجه التزام می پردازیم.

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

تامین التزام به حضور با قول شرف:

این قرار، خفیف ترین نوع قرار تامین کیفری است. پس با توجه به اصل تناسب تامین، باید در جرائم کم اهمیت تر و در مورد متهمی صادر شود که شخصیت و موقعیت اجتماعی او نشان دهنده ی پایبندی وی به قول شرف خود باشد.

با صدور این قرار متهم با قول شرف متعهد می شود که در صورت احضار، نزد مقام قضایی حاضر شود. متاسفانه ضمانت اجرایی برای عدم پایبندی متهم به این قول و تعهد در نظر گرفته نشده است و تنها ممکن است مرجع قضایی اقدام به صدور قرار تامین شدیدتری نماید. اگر متهم این قرار را نپذیرد برای او قرار تامین التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شود.

 

 

تامین التزام به حضور با تعیین وجه التزام:

در قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، متهم متعهد می شود که اگر در مواقع احضار مقام قضایی حاضر نشود، مبلغ معینی که همان وجه التزام است بپردازد. میزان وجه التزام توسط مقام قضایی تعیین می شود. در صورت تخلف متهم از تعهد خود، وجه التزام به دستور دادستان اخذ می شود. اگر متهم این قرار را نپذیرد برای او قرار کفالت صادر می شود. این نوعی تشدید تامین بوده و توسط متهم قابل اعتراض است.

 

البته دریافت وجه التزام نیازمند وجود شرایطی به شرح زیر است:پ

 

شرایط اخذ وجه التزام از متهم:

  1. متهم باید احضار شده باشد.
  2. احضاریه به او صحیحا ابلاغ شده باشد. قانونگذار ابلاغ واقعی را ملاک قرار داده است. اما اگر متهم به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را اعلام نکرده باشد، ابلاغ قانونی برای اخذ وجه التزام کافی است.
  3. متهم در موعد مقرر حاضر نشده باشد.
  4. متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد.

در صورت وجود شرایط بالا دادستان دستور اخذ وجه التزام را صادر می نماید. این تصمیم دادستان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو است.

اگر متهم مدعی شود که پس از پذیرش قرار معسر شده، دادگاه به ادعای اعسار او رسیدگی می کند. اگر اعسار او پذیرفته شود از پرداخت وجه التزام معاف می گردد.

 

اگر متهم پس از صدور دستور دادستان حاضر شد تکلیف چیست؟

اگر متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام و پیش از دریافت کامل وجه، یعنی اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود. دادستان با رفع اثر از دستور خود، دستور اخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.

در این صورت اعتبار قرار تامین صادر شده به قوت خود باقی می ماند. اگر متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی شود. در این صورت اعتبار قرار تامین هم به قوت خود باقی می ماند.

 

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید.22350512