مجازات اغفال دختران چیست؟

«می گفت قصدش ازدواج است.» «قرار بود به خواستگاری ام بیاید.». «گفت مادرش در خانه منتظر ماست و می خواهد مرا ببیند…» این ها تنها چند نمونه از جملاتی است که از دختران آسیب دیده می شنویم. متاسفانه سوء استفاده از دختران که اغلب با وعده ی ازدواج اتفاق می افتد، موضوعی آشنا برای همه ی ما است. کم نیستند دخترانی که با شنیدن این جملات تحت تاثیر قرار گرفته و تن به امیال مردان می دهند. در این مطلب موضوع مجازات اغفال دختران و سوء استفاده از آنان را از نگاه قانون بررسی می نماییم.

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

اغفال یعنی چه؟

اغفال در لغت به معنای فریفتن و به غفلت انداختن دیگری است.

در اصطلاح عامه منظور همان گول زدن و سر دیگری را شیره مالیدن است.

در واقع فردی که با وعده ی ازدواج یا هر وعده ی دیگری با دختری رابطه برقرار می کند، دختر را فریفته و از این راه به مقصود خود دست می یابد.

ممکن است فرد با اهداف مالی و به قصد کلاهبرداری اقدام به فریب دختر نماید و به هدف خود دست یابد. گاهی فرد دختر را در موقعیتی خاص قرار داده و با تهیه تصویر از او، اقدام به اخاذی می نماید. 

بنابراین بسته به نیت و غرض فرد فریبکار، آسیب های گوناگونی ممکن است برای زنان و دختران ایجاد شود. مجازات فرد فریبکار نیز بر مبنای اینکه موجب پیدایش کدام اتفاق می شود متفاوت است.

 

 

مجازات اغفال دختران چیست؟ 

 

زمانی که از اغفال یک دختر صحبت می شود، ناخودآگاه به یاد جرائم جنسی و تجاوز می افتیم. با توجه به تفاوت های موجود بین جرائم زنا و رابطه نامشروع، مجازات هر یک را جداگانه بررسی می نماییم:

 

مجازات اغفال دختران و زنا با او چیست؟

زنا زمانی اتفاق می افتد که دختر و پسری به هم محرم نباشند اما جماع کنند.

در جرم زنا دخول وجود دارد. اگر دختر راضی به برقراری رابطه باشد، مجازات هر دو، صد ضربه شلاق حدی است.

اما اگر دختر اغفال شده و با اجبار تن به رابطه با پسر داده باشد، دختر مجازات نمی شود، اما مجازات پسر اعدام است.

مثلا زمانی که پسر با گفتن اینکه مادرش در خانه منتظر آنهاست دختر را به خانه کشانده و به او تجاوز می نماید، برای دختر مجازاتی نیست اما پسر به مجازات زنای به عنف یعنی اعدام محکوم می گردد.

همچنین با توجه به عدم رضایت دختر، مرد به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود. مهرالمثل، نوعی مهریه است که با توجه به وضعیت خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، ظاهری و … زن تعیین می شود.

 

مجازات اغفال دختران  و زن و برقراری رابطه نامشروع با او چیست؟

منظور از رابطه نامشروع این است که دختر و پسری به هم محرم نباشند و مرتکب روابط نامشروع کمتر از زنا شوند.

منظور اعمال منافی عفت مانند بغل کردن، بوسیدن و به طور کلی هر نوع رابطه کمتر از زنا است.

مجازات دختر و پسری که مرتکب رابطه نامشروع با یکدیگر می شوند، از 1 تا 99 ضربه شلاق تعزیری است. اگر دختری فریب خورده و در اثر فریب مرتکب رابطه نامشروع شده باشد چه؟

ماده 637 قانون مجازات اسلامی، تنها در مورد به عنف و اکراه بودن صحبت کرده است و مجازات را از فرد اکراه شده برداشته است.

اما با توجه به اینکه در جرم سنگین تر یعنی زنا، مجازات صد ضربه شلاق از دختری که اغفال شده برداشته می شود و مجازات مرد به اعدام تغییر می یابد، می توان گفت زمانی که زنی اغفال شده و مرتکب رابطه نامشروع می شوند نیز مجازات شلاق از وی برداشته می شود. در واقع منصفانه نیست فردی را که فریب خورده به مجازات محکوم نماییم.

 

مجازات اخاذی از دختران چیست؟

گاهی پسر با فریب دختر او را در شرایطی قرار می دهد و از وی اخاذی می نماید.

مثلا از دختر تصاویری تهیه نموده و با استفاده از آن تصاویر اقدام به تهدید و اخاذی از دختر می نماید. در این موارد عمل فرد مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

مطابق این ماده:

«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 

 

اثبات اغفال دختران و اغفال زنان چگونه ممکن است؟

در جرم زنا زمانی که صحبت از اغفال دختر می شود، تغییر مهمی در نتیجه و حکم دادگاه ممکن است ایجاد شود.

به این نحو که اگر اثبات شود دختر واقعاً فریب خورده است، مجازات پسر از 100 ضربه شلاق به اعدام تغییر می یاید.

بنابراین صحبت بر سر جان یک انسان است.

لذا نمی توان به راحتی این ادعا را پذیرفت و تا زمانی که اثبات نشود دختر واقعاً اغفال شده و در اثر فریب تن به رابطه داده است تجاوز اثبات نمی شود.

البته باید وجه دیگر موضوع را هم دید. در قوانین ما اثبات تجاوز بسیار سخت و حتی غیر ممکن است و در موارد بسیاری فرد متجاوز به سادگی از زیر بار اعدام در می رود.

در مورد رابطه نامشروع هم همین است. دختر باید بتواند اثبات کند که اغفال شده. 

به هر حال زنا به عنف یا تجاوز با دلایل زیر اثبات می شود:

  • چهار بار اقرار متهم.
  • شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن.

 

 

مجازات وعده ازدواج دادن و اغفال دختران چیست؟

وعده ی ازدواج دادن به تنهایی جرم نیست و حتی الزام آور هم نیست.

اما چنانچه فردی به دیگری وعده ازدواج داده و از این طریق از دختر سوء استفاده مالی نماید، به مجازات های زیر محکوم می گردد:

  • حبس از یک تا هفت سال.
  • پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

 

 

حکم قضایی رابطه نامشروع با دختر باکره چیست؟

اگر بین دختر باکره و مرد متاهل رابطه ی نامشروع رخ دهد، هر دو به مجازات گفته شده محکوم خواهند شد. البته اگر مرد به زور به دختر تعرضی کرده باشد، دختر مجازات نمی شود.

اما اگر بین دختر باکره و مرد متاهل زنا اتفاق افتد، مجازات دختر 100 ضربه شلاق و مجازات مرد متاهل در شرایط زیر سنگسار است:

  • مرد دارای همسر دائم باشد.
  • همسر او بالغ باشد.
  • قبلا بین مرد با همسرش مقاربت بر قرار شده باشد.
  • مرد امکان رفع نیاز جنسی با همسرش را داشته باشد.

البته در حال حاضر به جای مجازات سنگسار اعدام اجرا می شود.

در صورتی که بین مرد و همسرش مقاربت صورت نگرفته باشد، مجازات زنای او با دختر دیگر، 100 ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید است. 

 

آیا اغفال پسران هم جرم است؟

تصور نکنید که تمام این خطرات و مشکلات برای دختران است.

هستند پسرانی که فریب خورده و مورد تجاوز قرار گرفته اند.

کم نیستند مردانی که توسط زنی اغوا شده و مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته اند.

اگر پسری فریب خورده و مورد تجاوز قرار گیرد، مجازات متجاوز اعدام خواهد بود. البته در این مورد هم به عنف بودن عمل باید اثبات شود.

مجازات اخاذی و کلاهبرداری نیز همان است که پیش از این بیان کردیم. 

 

 

جهت مشاوره با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512