مجازات مصرف مشروب

مجازات مصرف مشروب

یکی از جرائمی که در شرع و قانون برای آن مجازات تعیین شده است، مصرف مشروبات یا شرب خمر است. استفاده از مشروبات الکلی نه تنها موجب آسیب سلامت جسمی و روحی مرتکب می شود، بلکه برای سایر افراد جامعه هم خطر آفرین است. زیرا با مصرف مشروب فرد را در حالت غیر عادی قرار می گیرد و متوجه اعمال خود نمی شود.

 

در این مطلب به برسی جرم مصرف مشروبات الکلی می پردازیم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

جرم مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر:

شرب در لغت به معنای نوشیدن است. خمر نیز به هر نوع مایع مست کننده اطلاق می شود.

بنابراین عنوان شرب خمر به معنای نوشیدن مشروبات و مایعات مست کننده است. اما وقتی از مصرف مشروبات الکلی صحبت می کنیم، منظور تنها نوشیدن نیست. زیرا مصرف می تواند به صورت نوشیدن، تزریق، تدخین (کشیدن) باشد.

قانونگذار نیز در ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات را مورد نظر قرار داده نه صرفا نوشیدن آن را.پس جرم مصرف مشروبات الکلی، با نوشیدن، تزریق کردن . تدخین محقق می شود.

اما منظور از مسکر یا مایع مست کننده چیست؟

 

 

چه چیزهایی خمر یا مسکر محسوب می شوند؟

همان طور که گفتیم خمر یا مسکر به مایعات مست کننده گفته می شود. پس انواع مشروبات الکلی، شراب، آبجو و … مسکر محسوب می شوند.

اما قانونگذار در ماده ی 264 قانون مجازات اسلامی، تنها حالت مایع را در نظر نگرفته، بلکه حالت جامد مسکرات را هم مورد نظر قرار داده است.

مصرف مشروبات چه به صورت خالص باشد چه ناخالص، باز هم جرم محسوب می شود. البته اگر ناخالصی به اندازه ای باشد باشد که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

نکته ی دیگر اینکه ممکن است کسی مشروبات الکلی مصرف کند، اما مست نشود. برای قانونگذار مست شدن یا نشدن اهمیتی دارد. بلکه صرف مصرف مشروبات الکلی جرم محسوب شده است.

 

 

مجازات مصرف مشروبات الکلی در قانون چیست؟

مجازات مصرف مشروبات الکلی، هشتاد ضربه شلاق است.

این مجازات حدی است. زیرا موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده است. بنابراین امکان تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد. در واقع موارد گفته شده مخصوص تعزیرات است.

پس این مجازات قابل تغییر نیست و برخلاف تصور برخی شلاق آن قابل خرید و تبدیل به جزای نقدی نیست.

 

 

مجازات مصرف مشروبات الکلی برای بار اول:

آیا مجازات مصرف مشروبات الکلی در هر بار محکومیت متفاوت است؟

مجازات مصرف مشروبات الکلی، برای بار اول، همان 80 ضربه شلاق حدی است.

اما مطابق ماده ی 136 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی سه بار مرتکب شرب خمر شود و هر سه بار به تحمل مجازات شلاق محکوم شود و هر سه بار مجازات در مورد او اجرا شود، در مرتبه ی چهارم مجازات او اعدام است.

پس اگر سه بار حد شرب خمر بر کسی جاری شود و او برای بار چهارم هم شرب خمر کند، مجازات او اعدام خواهد بود.

 

 

آیا مجازات مصرف مشروبات مشمول تخفیف می شود؟

در قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات تنها برای تعزیرات پیش بینی شده است. همان طور که گفتیم، شرب خمر جرمی مستوجب حد است. در حدود تخفیف مجازات راه ندارد. 

بنابراین شلاق حدی را نمی توان به حبس یا جزای نقدی تبدیل کرد. به علاوه میزان آن را نیز نمی توان از 80 ضربه کمتر کرد.

 

 

اگر کسی به اشتباه مشروب بنوشد تکلیف او چیست؟

برای ارتکاب هر جرمی، وجود علم و عمد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه شرط است. پس اگر کسی سهوا مشروب بنوشد و ثابت شود که واقعا از روس سهو مشروب را نوشیده، نمی توان او را به تحمل مجازات محکوم کرد. زیرا اگر کسی در انجام رفتار علم و عمد نداشته باشد، یعنی رکن معنوی جرم وجود ندارد. پس جرمی هم تشکیل نمی شود.

مثلا فرش کنید سعید به گمان اینکه داخل لیوانی آب است آن را برداشته و بنوشد. اگر پس از نوشیدن متوجه شود که داخل لیوان مشروب بوده، نمی توان او را محکوم کرد.

 

 

 مصرف مشروبات الکلی توسط افراد غیر مسلمان:

اگر افراد غیر مسلمان مشروب مصرف کنند، مجازات آنها چیست؟

مصرف مشروبات الکلی توسط افراد غیر مسلمان مجازاتی ندارد. مگر در دو صورت زیر:

 • تظاهر به مصرف مسکرات: یعنی غیر مسلمان به صورت علنی و در مکان های عمومی مشروب استفاده کند. که در این حالت به تحمل 80 ضربه شلاق حدی محکوم می شود. البته چنین فردی به دو تا شش ماه حبس هم محکوم می شود. زیرا به صورت علنی و در مکان های عمومی شرب خمر کرده است.
 • به صورت علنی مشروب مصرف نکند، اما در حالت مستی در اماکن عمومی حاضر شود. در این حالت با توجه به ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، فرد به تحمل 80 ضربه شلاق حدی به علاوه ی حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

مصرف مشروبات الکلی

مجازات ساخت مشروبات الکلی دست ساز:

با توجه به ماده ی 702 قانون مجازات اسلامی، هر کس مشروب الکلی بسازد به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • شش ماه تا یک سال حبس
 • و تا 74 ضربه شلاق تعزیری
 • و پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش تجاری مشروبات 

این مجازات به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست.

 

 

مجازات حمل و همراه داشتن مشروبات الکلی:

هر کس مشروبات الکلی را حمل یا نگهداری کند یا به دیگری بدهد نیز به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • شش ماه تا یک سال حبس
 • و تا 74 ضربه شلاق تعزیری
 • و پرداخت جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش تجاری مشروبات 

این مجازات به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست.

به علاوه هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش بگذارد نیز به مجازات های گفته شده محکوم می گردد.

 

 

مجازات قاچاق مشروبات الکلی:

وارد کردن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود. و مرتکب صرف نظر از میزان مشروباتی که وارد کشور کرده است، به مجازات های زیر محکوم می شود:

 • شش ماه تا پنج سال حبس
 • و تا 74 ضربه شلاق تعزیری
 • و پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش تجاری مشروبات.

مجازات این جرم نیز قابل تعلیق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

 

 

 

جهت مشاوره و انعقاد قرارداد با وکیل کیفری با ما در ارتباط باشید. 22350512