بایگانی دسته‌ی: نمونه شکواییه

نمونه شکواییه انتقال مال غیر

در این مطلب نمومه ای از شکواییه تهیه شده توسط گروه وکلای آسا با موضوع فروش مال غیر را می خوانید. مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، هر گاه کسی عین با منفعت مالی را با علم به اینکه آن مال متعلق به دیگری است، بدون مجوز قانونی به شخص دیگری انتقال دهد، […]