بایگانی دسته‌ی: نمونه اظهارنامه

نمونه اظهار نامه رایگان

اظهارنامه

اظهارنامه مطالبه وجه

اظهارنامه مطالبه وجه را چگونه بنویسم؟ اظهار نامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و از راه های رسمی مطالبه حق می باشد. به عبارت دیگر میتوان گفت به وسیله ارسال اظهارنامه به طرف مقابل میتوان مطالبه حقوقی که فرد دارد را اعلام کند. با اظهارامه هم میتوان مطالبه بعضی از […]

اظهارنامه عدم تمکین

اظهارنامه عدم تمکین

متن ذیل نمونه ای از اظهارنامه عدم تمکین یا همان ترک منزل است. اظهارنامه عدم تمکین اظهار کننده: آقای…………….. به کد ملی…………. به آدرس …………………………………………………. اظهار شونده: خانم…………… به کد ملی …………به آدرس …………………………………………………. موضوع اظهارنامه: اظهارات قانونی شرح: باسلام مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل رسما و قانونا به شما اظهار […]