وکالت نامه وکیل

وکالت نامه

 

در این مطلب نمونه وکالت نامه وکیل را به صورت word  و pdf  ملاحظه می فرمایید.

وکالت نامه هایی که وکیل دادگستری با موکل تنظیم می کند با وکالتنامه های رسمی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود، متفاوت است . وکالت نامه وکیل، در دفتر وکالت تنظیم شده و نیازی به حضور در دفترخانه نیست. تنظیم وکالتنامه با وکیل دادگستری بر روی فرم مخصوص وکالتنامه  ای است که کانون وکلا در اختیار وکلا قرار داده است.

این وکالت نامه در سه نسخه ی یکسان می باشد که یک نسخه برای مرجع رسیدگی، یک نسخه برای موکل و یک نسخه برای وکیل می باشد.

با توجه به موضوع پرونده، متن وکالت نامه توسط وکیل تکمیل می شود.

 

در ذیل متن نمونه ای وکالت نامه را مطالعه می فرمایید :

 

کانون وکلای دادگستری

وکالت نامه و قرارداد

   شماره پروانه…………………..

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل:

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل:……………………………………

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف:…………………………..

موضوع وکالت:………………………………………………

حدود اختیارات وکیل:………………………………

حق الوكاله و ترتیب پرداخت:……………………………………………………………………………………………..

هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می نمایم. تاریخ: روز …………………………………… ماه ……………………………… سال ………………………. ۱۳ (با حروف …………………………………………………… امضاء موكل:……………..محل گواهی…………………

امضاء وکیل:…………………….

حسابداری دادگستری ………………تأیید می نماید: از وکیل مذکور، دارای پروانه وکالت شماره ……… تاریخ: ………………..         / ۱۳ اعتبار دارد، مبلغ (…………………..) ریال، معادل نصف مالیات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ (…………………………………………………………………………………….) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه های کانون در تاریخ ……………………………… / ………….۱۳ وصول شد تا در پایان ………..ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۲۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۲۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد بانک ملی ایران – شعبه کاخ دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردد. ضمنا مراتب فوق در نسخه های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ: ……..۱۳ امضاء / مهر

 

محل الصاق تمبر

 

وکالت نامه دادگستری

 

 

دانلود نمونه وکالت نامه دادگستری به صورت WORD

 

 

حدود اختیارات وکیل چقدر است؟

با توجه به شرایط پرونده و درخواست موکل حدود اختیارات متفاوت خواهد بود. حدود اختیاراتی که وکیل در وکالت نامه قید میکند مطابق ماده 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. این اختیارات به شرح ذیل است:

 

 

‌ماده 35 آیین دادرسی مدنی:

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،‌لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
1 – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
2 – وکالت در مصالحه و سازش.
3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 – وکالت در تعیین جاعل.
5 – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
6 – وکالت در توکیل. ( وکیل می تواند به شخص دیگری وکالت دهد)
7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8 – وکالت در دعوای خسارت.
9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
13 – وکالت در ادعای اعسار.
14 – وکالت در قبول یا رد سوگند.
‌تبصره 1 – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
‌تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

 

‌ماده 36  قانون آیین دادرسی مدنی:

– وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

 

 

دانلود نمونه وکالت نامه دادگستری به صورت PDF

 

 

 

جهت انعقاد قرارداد وکالت با  وکیل حقوقی با ما در ارتباط باشید. 22350512

 

2 دیدگاه برای “وکالت نامه وکیل

دیدگاه‌ها بسته شده است.