بایگانی دسته‌ی: نمونه آرا

نمونه رای زنای به عنف

رای زنای به عنف

نمونه رای زنای به عنف. زنای به عنف یکی ازانواع زنا است . زنا یعنی رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند. . عنف نیز به معنای خشونت و زور است . زنای به عنف یعنی اینکه مردی بدون رضایت زنی اقدام به رابطه جنسی با او نماید که در […]

نمونه رای طلاق توافقی با مهریه

رای طلاق توافقی با مهریه

نمونه رای طلاق توافقی با مهریه . طلاق توافقی یکی از انواع رایج طلاق است که در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است. به اشتباه برخی از افراد تصور می کنند در طلاق توافق زن ملزم است کلیه حقوق خود را ببخشید. در ذیل نمونه ای از طلاق توافقی را می خوانید که […]