بایگانی برچسب: اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث چیست؟

اعتراض شخص ثالث چیست؟

اعتراض شخص ثالث چیست؟ اعتراض شخص ثالث چیست؟  در برخی شرایط ، حکمی که در دعوای دو نفر صادر می شود ، در دعوای سایر اشخاص نیز قابلیت استناد دارد. به همین دلیل ، قانونگذار روشی را پیش بینی کرده است تا اگر شخص ثالث یعنی شخصی غیر از طرفین دعوا در آن متضرر شد […]