بایگانی برچسب: انواع خیارات در شرح لمعه

خیارات قانونی چیست؟

خیارات و انواع آن (بررسی انواع خیارات)

خیارات و انواع آن را در این مطلب می خوانید. مطابق ماده ی 219 قانون مدنی، هر قراردادی که بین افراد منعقد می شود لازم‌الاتباع است. یعنی طرفین باید به تعهداتی که در آن قرارداد بر عهده می گیرند عمل کنند. مطابق این ماده طرفین معامله نمی توانند از عمل به قرارداد سرباز زنند مگر […]