بایگانی برچسب: ثابت کردن ازدواج

اثبات زوجیت ( اثبات صیغه موقت / ازدواج دائم )

اثبات زوجیت

اثبات زوجیت یکی از دعاوی است که ممکن است توسط هر یک از زوجین علیه طرف دیگر مطرح شود. همان طور که از نام این دعوا پیداست، خواهان مدعی وجود رابطه ی زوجیت با خوانده است و بار اثبات وجود رابطه زوجیت نیز بر دوش خواهان است. چرا که دلیل آوردن بر عهده ی کسی […]