بایگانی برچسب: دلایل اثبات دعوای حقوقی

ادله اثبات دعوا در امور حقوقی

ادله اثبات دعوا در امور حقوقی

ادله اثبات دعوی مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ادله اثبات در دعوای حقوقی و کیفری متفاوت است. در این مقاله به ادله اثبات دعوای حقوقی می پردازیم. اصل 166 قانون اساسی: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که […]