قانون

وجه چک
وبلاگ
سرور ثانی

مطالبه ی وجه چک

مطالبه وجه چک: یکی از اسناد تجاری مهم و رایج چک است. شاید رواج چک به دلیل امتیازات خاصی باشد که قانونگذار برای آن در

ادامه مطلب »
قرار بازداشت موقت
وکیل کیفری
سرور ثانی

قرار بازداشت موقت

شدیدترین قرار تامینی که در ماده ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری، معرفی شده، قرار بازداشت موقت است. همین شدت باعث می شود، قانونگذار موارد

ادامه مطلب »