مانع رسیدگی

ایرادات و موانع رسیدگی
وبلاگ
سارا منصوریان

ایرادات و موانع رسیدگی

اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی

ادامه مطلب »