مجازات شخص حقوقی

وبلاگ
سرور ثانی

انواع مجازات و محکومیت اشخاص حقوقی ( شرکت ها و موسسات )

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که هنگام پرکردن برخی از فرم ها و مشخصات در برخی از مراکز اداری دو واژه شخص حقیقی و شخص حقوقی به چشمتان خورده باشد.
در واقع تمام افراد جامعه دارای هویت حقیقی می باشند و شخص حقیقی محسوب می شوند ،

اما شخص حقوقی به شرکت‌ها و نهادها و موسساتی اطلاق می‌شود تا مستقلاً دارای حقوق و تکالیفی شوند و محدودیت‌ها و تشریفاتی

بر آن‌ها تحمیل شود تا در آخر ، مصلحت اشخاص حقیقی بهره برنده از این شخص حقوقی، مراعات گردد.

ادامه مطلب »