بایگانی برچسب: وطیفه هیات مدیره آپارتمان

وظایف مدیر ساختمان چیست؟

گسترش شهر نشینی و روی آوردن افراد به زندگی در آپارتمان ها، موجب وضع برخی قوانین و مقررات و ایجاد برخی سِمت ها شده است.  یکی از این سمت ها، مدیریت ساختمان است.  در این مطلب قصد داریم در خصوص وظایف مدیر ساختمان و مسئولیت مدیر ساختمان توضیح دهیم.    با گروه وکلای آسا همراه […]